doc. dr Marko Obrenić


Nedostaje slika

dr Marko Obrenić

Docent


Telefon021/485-4533
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Docent
01.10.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.10.2014.01.09.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa doktoratom01.02.2021.30.09.2021.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Asistent01.10.2015.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Matematički model transformatora zvezda-trougao u domenu simetričnih komponenti sprege Yd3 i Yd7

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Proračun kratkih spojeva sa uvaženim neizvesnostima proizvodnje i potrošnje

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2020

Proračun tokova snaga u elektrodistributivnim mrežama primenom matričnog modela

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2021.
Asistent - dr naukaElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.02.2021.
AsistentElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
AsistentElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.10.2015.
Saradnik u nastaviElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.10.2014.