Asistent - dr nauka dr Tijana Ostojić


Nedostaje slika

dr Tijana Ostojić

Asistent - dr nauka


Telefon0214852272
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent - dr nauka

Tijana Ostojić (rođ. Stojančević) rođena je 27.02.1991. u Somboru. Gimnaziju "Veljko Petrović" u Somboru završila je 2009. godine, kao đak generacije i nakon toga je upisala osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer Primenjena matematika, koje je završila 2012. godine, sa prosečnom ocenom 10,00. Potom je upisala master akadamske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na istom smeru i završila ih 2014. godine sa prosečnom ocenom 10,00 odbranivši master rad pod nazivom "Matematički model punjenja bankomata". Doktorirala je 2023. godine na Prirodno-matetičkom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10,00 sa doktorskom disertacijom pod nazivom "Modifikacije metoda Njutnovog tipa za rešavanje semi-glatkih problema stohastičke optimizacije" pod mentorstvom prof. dr Nataše Krejć. Od oktobra 2014. zaposlena je na Katedri za matematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu prvo kao saradnik u nastavi, a potom kao asistent.

Projekti u kojima učestvuje:
-Numeričke metode, simulacija i primene, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj projekta 174030, 2014-
-Varijacioni račun, optimizacija i primene, bilaternalni projekat Srbija-Hrvatska za ciklus 2016-2017.
-Metode optimizacije drugog reda u mašinskom učenju, bilaternalni projekat Srbija-Italija za ciklus 2019-2020.

2010. godine postala je pitomac Privrednog srpskog društva-Fondacije "Privrednik", bila je stipendista grada Sombora, stipendista Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu i stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. U okviru TEMPUS projekta "Visuality and Mathematics", provela je mesec dana u Belgiji (Gent).

Bila je student prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta (2012./13. i 2013./14.), kao i član Studentskog parlamenta PMF-a i Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu, član Senata Univerziteta u Novom Sadu, član Odbora za kapitalne investicije i Odbora za finansije Saveta Univerziteta u Novom Sadu i član Komisije za akreditaciju.

Asistent sa doktoratom
15.03.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant01.10.2015.31.12.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
Saradnik u nastavi01.10.2014.30.09.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent31.01.2023.11.02.2024.Katedra za matematiku
Asistent01.11.2022.30.01.2023.Katedra za matematiku
Asistent01.11.2021.31.10.2022.Katedra za matematiku
Asistent01.11.2018.31.10.2021.Katedra za matematiku
Asistent01.11.2015.31.10.2018.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
Modifications of Newton-type methods for solving semi-smooth stochastic optimization problems

Doktorat

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2023

Matematički model punjenja bankomata

Master rad

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: Spectral Projected Subgradient Method for Nonsmooth Convex Optimization Problems, Numerical algorithms, 2022, ISSN 1017-1398
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: An inexact restoration-nonsmooth algorithm with variable accuracy for stochastic nonsmooth convex optimization problems in machine learning and stochastic linear complementarity problems, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2022, ISSN 0377-0427
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPaut Kusturica M., Goločorbin-Kon S., Ostojić(Stojančević) T., Kresoja M., Milovic M., Horvat O., Dugandžija T., Davidovac N., Vasic A., Tomas A.: Consumer willingness to pay for a pharmaceutical disposal program in Serbia: a double hurdle modeling approach, Waste Management, 2020, ISSN 0956-053X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKrklec Jerinkić N., Ostojić (Stojančević T.: AN-SPS: Adaptive Sample Size Nonmonotone Line Search Spectral Projected Subgradient Method for Convex Constrained Optimization Problems, Optimization Methods and Software, 2024, ISSN 1055-6788
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: On an Inexact Restoration Subgradient Method, 9. International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Valencia, 15-19 Jul, 2019
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Stojančević T.: On the Behaviour of Eigenvalues of the Sample Average Hessian Approximation, 16. International Conference on Operational Research, Osijek: Croatian Operational Research Society, 27-29 Septembar, 2016, ISBN 1849-5141
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: BFGS Method for Minimizing Nonsmooth Convex Functions with Variable Accuracy, 21. 21st ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics, Wuppertal, 13-15 April, 2021
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: Non-monotone Line Search in Non-smooth Constrained Optimization Problems, 32. EURO Conference, Espoo, 3-6 July, 2022, ISBN 978-951-95254-1-9
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: On an Inexact Restoration Subgradient Method, 1. Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, Novi Sad, 3-5 October, 2019, pp. 32-32
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T.: Subgradijentni postupci, 4. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 10-12 Maj, 2019, pp. 97-102, ISBN 978-86-6022-174-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T., Vuković M.: Stohastički gradijentni metodi, 5. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 9-10 Maj, 2020, pp. 26-31, ISBN 978-86-6022-265-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T., Vuković M.: Proksimalni gradijentni metodi, 6. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 11-13 Jun, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T.: Postupak netačne restauracije, 3. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 12-13 Maj, 2018, pp. 116-121, ISBN 978-86-6022-047-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T.: Ponašanje karakterističnih korena Hesijana uzoračkog očekivanja, 2. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 23-24 Jun, 2017, pp. 1-6, ISBN 978-86-7892-945-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOstojić(Stojančević) T., Kresoja M.: Optimalan algoritam za snabdevanje ATM uređaja novcem, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 96-103, ISBN 978-86-7892-800-0
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduKrejić N., Krklec Jerinkić N., Ostojić(Stojančević) T.: Spectral Projected Subgradient Method for Nonsmooth Convex Optimization Problems, 2. Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, Novi Sad, 29-1 Septembar, 2022
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent - dr naukaTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka15.03.2024.
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2018.
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2015.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka01.10.2014.