doc. dr Dušan Majstorović


Nedostaje slika

dr Dušan Majstorović

Docent


Telefon021/480-1101
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Diplomirao 2005. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije. Doktorsku disertaciju odbranio 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Računarstvo i automatika.

Od 2007. godine u  radnom odnosu na mestu saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Od 2009. godine u radnom odnosu na mestu asistenta-mastera za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Od 2011. godine u radnom odnosu na mestu docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2005. godine je angažovan kao spoljni saradnik u kompaniji RT-RK d.o.o. iz Novog Sada koja se bavi razvojem sistema zasnovanih na računaru. Istraživački interes Dušana Majstorovića je usmeren ka projektovanju i verifikaciji digitalnih sistema baziranih na programibilnim sekvencijalnim mrežama (FPGA), sa posebnim akcentom na projektovanje sistema za rad u realnom vremenu.


Učestvovao je u više domaćih i međunarodnih projekata. Aktivno se služi engleskim jezikom.
 

Članstvo u stručnim udruženjima:

Reference

            Patenti:

 

Radovi:

Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja:

 

Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima:

[1] Majstorovic Dusan; Celanovic Ivan; Teslic Nikola; Celanovic Nikola; Katic Vladimir;
Ultra-Low Latency Hardware-in-the-Loop Platform for Rapid Validation of Power Electronics Designs; IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011,
Vol.58, Nr.10, Str.4708-4716, ISBN:, ISSN:0278-0046

[2] Vekić Marko; Grabić Stevan; Majstorović Dušan; Čelanović Ivan; Čelanović Nikola; Katić Vladimir;
Ultralow Latency HIL Platform for Rapid Development of Complex Power Electronics Systems; IEEE Transactions on Power Electronics, 2012,
Vol.27, Nr.11, Str.4436-4444, ISBN:, ISSN:0885-8993,


Radovi objavljeni na međunarodnim konferencijama:

 

[1] Boris Radin, Pavle Savković, Dušan Majstorović, Branislav Atlagić, Saša Vukosavljev;
" A Simple FPGA/PLL Based Protocol Convertertor Serial Data Transmission"
XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST,  Volume 2, pp 610 - 612
Nis, Serbia, 2008

[2] Boris Radin, Pavle Savković, Branislav Atlagić, Dušan Majstorović;
” One Solution of Portable Pulse Generator Design ”
XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST,  Volume 2, pp 577 - 580
Nis, Serbia, 2008

[3] Pele Zoltan; Majstorovic Dusan; Katona Mihajlo;
An Approach for Software/Hardware Co-design in Embedded Systems; IEEE Eastern European Conference on the Engineering of Computer Based Systems (1; Novi Sad; 2009 )
Vol., Nr., Str.19-23, ISBN:978-1-4244-4677-3, ISSN:,

[4] Majstorovic Dusan; Pele Zoltan; Kovacevic Aleksandar; Celanovic Nikola;
Computer based emulation of power electronics hardware; IEEE Eastern European Conference on the Engineering of Computer Based Systems (1; Novi Sad; 2009 )
Vol., Nr., Str.56-64, ISBN:978-1-4244-4677-3, ISSN:, Izdavac:

[5] Majstorovic Dusan; Radin Boris;
A highly flexible high-speed camera system with realtime noise cancellation; International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2009.
Vol.2, Nr., Str.427-430, ISBN:978-954-438-796-9, ISSN:, Izdavac: ICEST Conference

[6] Majstorovic Dusan; Neborovski Emil; Katona Mihajlo;
A Cross-Curriculum Embedded Engineering Learning Platform; MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - Savjetovanje o mikroračunalima u telekomunikacijama (33; Opatija; 2010 )
Vol.4, Nr., Str.283-288, ISBN:978-953-233-054-0, ISSN:1847-3938, Izdavac: Croatian Society For Microprocessor Systems And Information Systems, Microelectronics And Electronics - MIPRO HU

[7] Kastelan Ivan; Katona Mihajlo; Majstorovic Dusan; Neborovski Emil;
Students Perspective of the Embedded Engineering Learning Platform - a Case Study in Digital Design; 34th International Convention MIPRO 2011/CE
Vol.IV, Nr., Str.215-219, ISBN:978-1-4577-0996-8, ISSN:1847-3938, Izdavac: IEEE & MIPRO Society

[8] Kinsy Michel; Celanovic Ivan; Devadas Srinivas; Poon Jason; Majstorovic Dusan; Celanovic Nikola; Haessig Pierre;
High-Speed Real-Time Digital Emulation for Hardware-in-the-Loop Testing of Power Electronics: A New Paradigm in the Field of Electronic Design Automation (EDA) for Power Electronics Systems; Power Electronics/Intelligent Motion/Power Quality Conference PCIM 2011
Vol., Nr., Str.0-0, ISBN:978-3-8007-3344-6, ISSN:, Izdavac: Mesago PCIM

[9] Kinsy Michel; Khan Omer; Celanovic Ivan; Majstorović Dušan; Celanovic Nikola;
Time-Predictable Computer Architecture for Cyber-Physical Systems: Digital Emulation of Power Electronics Systems; 32nd IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS), Nov. 29 Dec. 2 2011,
Vol., Nr., Str.305-316, ISBN:978-1-4577-2000-0, ISSN:1052-8725, Izdavac:

[10] Kastelan Ivan; Majstorovic Dusan; Nikolic Milos; Eremic Jelena; Katona Mihajlo;
Laboratory Exercises for Embedded Engineering Learning Platform; MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - MIPRO CE Computers in Education
Vol., Nr., Str.1113-1117, ISBN:978-1-4673-2577-6, ISSN:, Izdavac: IEEE & MIPRO Society

[11] Savić Milan S.; Papp Ištvan; Rešetar Ivan; Majstorović Dušan; Spasojević Danijel;
Implementation of server push mechanism based on TR-069 and TR-111 protocols for network device management; XXI Telecommunications forum TELFOR, Belgrade, Serbia, November 26-28, 2009
Vol., Nr., Str.0-0, ISBN:, ISSN:, Izdavac: Društvo za telekomunikacije - TELFOR

[12] Nikolić Miloš; Majstorović Dušan; Kaštelan Ivan; Pjevalica Nebojša;
An Approach to Improvement of Students Learning of Computer System Engineering; Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) 2014 - E2LP Workshop
Vol., Nr., Str.19-22, ISBN:, ISSN:, Izdavac: IEEE Computer Society, University of Warsaw


Radovi objavljeni na nacionalnim konferencijama:

[1] Ivan Mezei, Dušan Majstorović;
" Realizacija voltmetra primenom USB mikrokontrolera"
49. Konferencija ETRAN, Sveska 1, pp 66 - 68,
Budva, June 5-10, 2005

[2] Nemanja Popov, Zoltan Pele, Dušan Majstorović, Zoran Krajačević, Mihajlo Katona;
"Ugrađeni sistem za razvoj kontrolisan ARM 7 mikrokontrolerom"
51. Konferencija ETRAN, CD zbornik radova, RT3.7,
Herceg Novi-Igalo, June 4-8, 2007

[3] Danko Miočinović, Aleksandar Dimitrijević, Dušan Majstorović, Boris Radin, Zoran Krajačević;
"Uređaj za otkrivanje koncentracije alkohola u ljudskom dahu"
51. Konferencija ETRAN, CD zbornik radova, RT4.3,
Herceg Novi-Igalo, June 4-8, 2007

[4] Dragan Topalović, Dušan Majstorović, Zoltan Pele, Predrag Eremić;
”Jedno rešenje sistema za kontrolu CMOS senzora”
51. Konferencija ETRAN, CD zbornik radova, RT1.5,
Palić, June 8-12, 2008

[5] Radulovic Srdjan; Zlokolica Vladimir; Katona Mihajlo; Majstorovic Dusan; Kukolj Dragan;
REAL-TIME IMPLEMENTATION OF NOISE ESTIMATION ALGORITHM IN VIDEO SEQUENCE BASED ON THE FPGA; XVI Telecommunications forum TELFOR

Docent
20.12.2012.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom26.09.2012.01.12.2012.Katedra za računarsku tehniku
Asistent01.01.2010.01.09.2012.Katedra za računarsku tehniku
Saradnik u nastavi25.11.2007.01.12.2009.Katedra za računarsku tehniku
NazivU Ustanovi
Realizacija voltmetra primenom USB mikrokontrolera

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Jedno rešenje procesorske arhitekture visokih performansi prilagođene modelovanju hibridnih dinamičkih sistema za rad u realnom vremenu

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduBoris Radin, Pavle Savković, Branislav Atlagić, Dušan Majstorović, "One Solution of Portable Pulse Generator Design", XLIII ICEST Conference, Niš, Serbia, June 25-27 2008., pp. 577-579
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduBoris Radin, Pavle Savković, Dušan Majstorović, Branislav Atlagić, Saša Vukosavljev, "A Simple FPGA/PLL Based Protocol Converter for Serial Data Transmission", XLIII ICEST Conference, Niš, Serbia, June 25-27 2008., pp. 610-611
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduDušan Majstorović, Boris Radin, "A highly flexible high-speed camera system with realtime noise cancellation", XLIV ICEST Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria, June 25-27 2009., vol 2, pp. 427-430
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduDušan Majstorović, Zoltan Pele, Aleksandar Kovačević, Nikola Čelanović, "Computer based emulation of power electronics hardware", ECBS-EERC 2009, Novi Sad, Serbia, September 7-8 2009.
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduZoltan Pele, Dušan Majstorović, Mihajlo Katona, "An Approach for Software/Hardware co-design in Embedded Systems", ECBS-EERC 2009, Novi Sad, Serbia, September 7-8 2009.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentRačunarska tehnika i računarske komunikacije20.12.2012.
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacije22.12.2009.
Saradnik u nastaviRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka28.11.2007.