Asistent Robert Pečkai-Kovač


Nedostaje slika

Robert Pečkai-Kovač

Asistent


Telefon021/480-1207
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Rođen 23. februara 1977. godine u Novom Sadu. Studije na Fakultetu tehničkih nauka, Elektrotehnički odsek, smer Računarska tehnika i računarske komunikacije, završio sa prosečnom ocenom 8,72 (osam i 72/100). Diplomski rad pod naslovom „Implementacija Foundation Fieldbus sprege u generalizovani akviziciono upravljački sistem (GAUS)”, odbranio 25. januara 2005. godine ocenom 10. Školske 2005/06 i 2006/07 godine pohađao magistarske studije na Fakultetu tehničkih nauka, smer Elektrotehnika i računarstvo, studijski program Računarstvo i automatika – položio potrebne ispite osim odbrane magistarskog rada.

Od 2005 do 2007 zaposlen u firmi RT-RK d.o.o. kao samostalni inžinjer – DSP inžinjer, a od 2008 do 2010 zaposlen u firmi RT Signal processing d.o.o. kao samostalni inžinjer – stariji softver inžinjer. Od januara 2010 izabaran u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast računarska tehnika i računarske komunikacije.


Istraživački interes usmeren ka digitalnim sistemima baziranih na DSP arhitekturi, sa posebnim akcentom na algoritme za obradu audio i govornog signala u realnom vremenu.
Aktivno se služi engleskim jezikom.

 

Asistent
23.11.2011.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.01.2010.01.11.2011.Katedra za računarsku tehniku
NazivU Ustanovi
Implementacija Foundation Fieldbus sprege u generalizovani akviziciono upravljacki sistem (GAUS)

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka23.11.2014.
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacije23.11.2011.
Saradnik u nastaviRačunarska tehnika i računarske komunikacije22.12.2010.
Saradnik u nastaviRačunarska tehnika i računarske komunikacije22.12.2009.