prof. dr Zoran Jeličić


Nedostaje slika

dr Zoran Jeličić

Redovni profesor


Telefon021/485-2449
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Zoran Jeličić je rođen 13.02.1971. godine u Novom Sadu. Po završetku osnovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, od 01.11.1995. godine, angažovan je na Fakultetu kao saradnik u nastavnom i naučno-istraživačkom radu na više predmeta na Mašinskom i Elektrotehničkom odseku. Od 1997. godine izabran za asistenta-pripravnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu za užu naučnu oblast Automatika i upravljanje sistemima. 1999 godine po odbranjenom magistarskom radu pod naslovom „O gradijentno-invarijantnim uopštenjima i direktnim metodama u kontinualnim problemima optimalnog upravljanja“, izabran je u zvanje asistenta. Nastavlja sa aktivnostima u nastavi, kroz pet predmeta iz oblasti automatike i upravljanja sistemima, nauci i saradnji sa privredom. Godine 2001., kao stipendista fondacije Alexandar von Humboldt učestvuje u projektu  „Effects of winglets on lift and drag“  u okviru kojeg boravi pet meseci na Tehničkom Univerzitetu u Berlinu. Istraživanja započeta na ovom multidisciplinarnom Projketu, poslužila su kao osnova za izradu doktorske disertacije, koju je odbranio 2003. godine. Disertacija pod naslovom „O direktnim metodama varijacionog računa u optimizaciji nelinearnih problema upravljanja“, kao i magistarski rad, u potpunosti je posvećena problemima optimalnog upravljanja i optimizaciji dinamičkih sistema uopšte. Posle izbora za docenta, 2003 godine učestvuje na Projektu fondacije  Alexandar von Humboldt  pod nazivom  „Phase Diagrams and Interfacial Energies“. 20.06.2008. godine izabran u zvanje vanrednog profesora. Učestvuje na međunardonom FP7 projektu u periodu od 2008 do 2011.pod nazivom  "Complex Power plants Robustification by fault Diagnosis, Isolation and Advanced Control Techniques”.  2011 godine angažovan je na FP7 projketu „Cost-effective energy savings in healthcare buildings - Hospilot“. U zvanje redovnog profesora izabran je 20.06.2013. godine. Od 2013 godine rukovodilac je IPA projekta  „Center of Excellence For Advanced and Intelligent Control“ u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Mađarske.

U nastavnom procesu dr Jeličić je angažovan na sedam predmeta na četiri Studijska programa Fakulteta tehničkih nauka, osnovnih i master studija među najbolje je ocenjenim nastavnicima od strane studenta. Nastavnik je i na dva predmeta na doktorskim studijima. Bio mentor na preko 70 master radova i  diplomskih radova. Dr Jeličić je bio mentor na pet doktorskih disertacija. U nastavni program je uveo predmete: Modeliranje simulacija i upravljanje na studijskom programu Grafičko inženjerstvo i dizajn - osnovne studije, Inteligentno i napredno upravljanje, Adaptivno i napredno upravljanje na studijskom programu Računarstvo i automatika - master studije, Automatsko upravljanje 2 , na studijskom programu Mehatronika - osnovne studije, Odbarana poglavlja Nelinearnih sistema i Odabrana poglavlja Metoda optimizacija na doktorskim studijama. Autor je dva pomoćna udžbenika i dva udžbenika iz oblasti automatike i upravljanja sistemima.

Naučno-stručni rad je realizovan (realizuje se) i kroz šest Projekta Ministarstva za nauku i četiri međunarodna projekta. Kategorisan je kao T1 istraživač. Učestvovao je u preko 30 projekata saradnje sa privredom.
Od 2007. Do 2010 godine je Rukovodilac Departmana za računarstvo i automatiku. Od 2010 do 2012 zamenik predsednika saveta Fakulteta tehničkih nauka. Od 2012 Rukovodilac Katedre za Automatsko upravljanje.
Član Saveta Nacionalne infrastukture prostornih podataka 2010-2011.
Član  IEEE , The International Society for the Interaction of Mechanics and Mathematics (ISIMM), ETRAN.

Redovni profesor
20.06.2013.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor19.06.2008.01.06.2013.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Docent20.11.2003.01.06.2008.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2012.Katedra za automatsko upravljanje
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Direktor departmana01.10.2006.30.09.2009.Departman za računarstvo i automatiku
NazivU Ustanovi
Proračuna Kalman-Bucy za makroekonomski model razvoja

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1995

O gradijentno-invarijantnim uopštenjima i direktnim metodama u kontinualnim problemima optimalnog upravljanja

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

O direktnim metodama varijacionog računa u optimizaciji nelinearnih problema upravljanja

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaKanović Ž., Rapaić M., Jeličić Z.: The Generalized Particle Swarm Optimization Algorithm: Idea, Analysis and Engineering Applications, In: Swarm Intelligence for Electric and Electronic Engineering, IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA, 2012, str. 237-258, ISBN 978-1-4666-2666-9
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaKanović Ž., Rapaić M., Jeličić Z., Rackov M., Kapetina M., Atanacković-Jeličić J.: The Generalized Particle Swarm Optimization Algorithm with Aplication Examples. In: WenJun Zhang (Ed.), Self Organization – Theories and Methods, New York, Nova Publishers, 2013, str. 81-108, ISBN 978-1-62618-917-1
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPetković M., Rapaić M., Jeličić Z., Pisano A.: On-line adaptive clustering for process monitoring and fault detection, Expert Systems with Applications, 2012, Vol. 39, No 11, pp. 226-235, ISSN 0957-4174
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJeličić Zoran; Petrovački Nebojša; Optimality Conditions and a Solution Scheme For Fractional Optimal Control Problems, Structural and Multidisciplinary Optimization ISSN: 1615-147X ,Vol. 38, No. 6, Str. 571-581, Springer;
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRapaić Milan; Pisano Alessandro; Jeličić Zoran; Usai Elio; Sliding mode control approaches to the robust regulation of linear multivariable fractional order dynamics - International Journal of Robust and Nonlinear Control Volume 20, Issue 18, pages 2045–2056, December 2010
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRapaić Milan; Jeličić Zoran; Optimal control of a class of fractional heat diffusion systems , Nonlinear Dynamics Volume 62, Numbers 1-2, 39-51, DOI: 10.1007/s11071-010-9697-3 , Springer;
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuZ. D. Jeličić, T. M. Atanacković, Optimal shape of a vertical rotating column, International Journal of Non-Linear Mechanics, 42, 172 – 179, (2007) .
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuZeljko Kanovic, Milan R Rapaic, Zoran D Jelicic, Generalized particle swarm optimization algorithm-Theoretical and empirical analysis with application in fault detection, Applied mathematics and computation, Volume 217, Issue 24, 15 August 2011, Pages 10175–10186.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJeličić, Z. D. Atanacković, T. M.,On an optimization problem for elastic rods, STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION, (2006) vol.32 br.1 str. 59-64
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMilena Petković, Milan R Rapaić, Zoran D Jeličić, Alessandro Pisano, On-line adaptive clustering for process monitoring and fault detection, Expert Systems with Applications, Volume 39, Issue 11, 1 September 2012, Pages 10226–10235.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKapetina M., Rapaić M., Jeličić Z.: Two-stage adaptive estimation of irrational linear systems, AEU International Journal of Electronics and Communications - Archiv fuer Elektronik und Uebertragungstechnik, 2017, Vol. 78, pp. 213-219, ISSN 1434-8411
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJakovljević B., Rapaić M., Jeličić Z., Šekara T.: On the distributed order PID controller, AEU International Journal of Electronics and Communications - Archiv fuer Elektronik und Uebertragungstechnik, 2017, Vol. 79, pp. 94-101, ISSN 1434-8411
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKnežević A., Petković M., Mikov A., Jeremić-Knežević M., Demeši Drljan Č., Bošković K., Tomašević-Todorović S., Jeličić Z.: Factors that predict walking ability with a prosthesis in lower limb amputees., Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2016, Vol. 144, No 9-10, pp. 507-513, ISSN 0370-8179, UDK: 616.718-085.477.22; 612.769
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAlessandro Pisano, Elio Usai, Milan Rapaic, Zoran Jelicic, Second-order sliding mode approaches to disturbance estimation and fault detection in fractional-order systems, Preprints of the 18th IFAC World Congress, Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011, 2436-2441.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAlessandro Pisano, Milan Rapaic, Zoran Jelicic, Elio Usai, Nonlinear fractional PI control of a class of fractional-order systems, IFAC Conference on Advances in PID Control PID'12, Brescia (Italy), March 28-30, 2012.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAlessandro Pisano, Milan R Rapaic, Elio Usai, Zoran D Jelicic, Continuous finite-time stabilization for some classes of fractional order dynamics, Variable Structure Systems (VSS), 2012 12th International Workshop on, 12-14 Jan. 2012 Page(s): 16 - 21.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduG Mitic, Dj Jurisic, M Scekic, D Spasic, M Petkovic, B Jakovljevic, ZD Jelicic, P14 Correlation between the low molecular weight heparin prophylactic dose and the plasma levels of anti Xa activity in pregnant women, Thrombosis Research Volume 123, Supplement 2 , Page S143, 2009
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVladimir D Bugarski, Perica D Nikolić, Ljubomir Ž Francuski, Filip J Kulić, Zoran D Jeličić, Supervisory and control systems of cooling plants, Termotehnika 2009, vol. 35, br. 1, str. 9-19.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaM Rapaić, ŽELJKO KANOVIĆ, Z Jeličić, A theoretical and empirical analysis of convergence related particle swarm optimization, WSEAS Transactions on Systems and Control, Issue 11, Volume 4, November 2009, 541-550.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilan R Rapaić, Željko Kanović, Zoran D Jeličić, Discrete particle swarm optimization algorithm for solving optimal sensor deployment problem, Journal of Automatic Control 2008 Volume 18, Issue 1, Pages: 9-14.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMilan R. Rapaić, Zoran D. Jeličić, „Projektovanje regulatora i estimatora u prostoru stanja“, FTN Novi Sad, ISBN 978-86-7892-504-7, 2014.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmet Milan R. Rapaić, Boris B. Jakovljević, Zoran D. Jeličić, „Osnovi prediktivnog upravljanja“, ISBN 978-86-7892-497-2, elektronska publikacija, 2103.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniF. Kulić, D. Petrovački, Z. Jeličič and M. Sokola, Computational Inteligence Based Control of Sensorless DC Drive at Low Speeds, Control 2004, University of Bath, UK, September 2004.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja T. M. Atanackovic, Y. Huo, Z. Jelicic, I. Mueller, Phase diagrams modified by interfacial penalties, Theoret. Appl. Mech., Vol.34, No.4, pp. 301-338, Belgrade 2007.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetJeličić Z., Kulić F., Čongradac V., Kanović Ž., Živković S.,Praktikum Savremena merenja i instrumentacija iz programa Lifelong Learning, INDAS, 2003.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetrovački, N. Jeličić, Z.D. , Optimal Transient Response of Erbium-Doped Fiber Amplifiers, IEEE International Conference on Numerical Simulation of Semiconductor Optoelectronic Devices, Singapore, China, 2006.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNebojša Petrovački, Zoran D. Jeličić: Modeling, Simulation And Control of Erbium-Doped Fiber Amplifiers, Controlo 2006 7th Portuguese IFAC Conference on Automatic Control, Lisboa, September 2006.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZ. D. Jeličić, T. M. Atanacković: On an optimization problem for elastic rods, International Symposium on Trends in applications of Mathematics in Mechanics STAMM06, Wien, Jun 2006.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZoran D. Jeličić, Dušan Petrovački, The Use of Gauge-Function in Direct Methods Based on Canonical Equations, 10th Mediterranean Conference on Control and Automation, Lisbon, Portugal, Jun, 2002.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaT. M. Atanacković, Z. D. Jeličić, Optimal shape and deformations of a lifting line with winglets. Bulletin de l"Académie Serbe des Sciences et des Arts. Classe des Sciences techniques 29, 57-79 (2003).
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorAutomatika i upravljanje sistemima20.06.2013.
Vanredni profesorAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka19.06.2008.
DocentAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka20.11.2003.