Na funkciji: Direktor departmana


ZvanjeOdDo
doc. dr Miodrag ĐukićDocent01.10.2018.Departman za računarstvo i automatiku20181001