Informacije
Na Departmanu za računarstvo i automatiku do sada su odbranjene ili su u toku izrade 74 doktorske i preko 200 magistarskih teza. Ukupno je diplomiralo preko 4.000 studenata elektrotehnike i računarstva. Na ovom Departmanu trenutno studira 1153 studenta. Akademske studije na Departmanu za računarstvo i automatiku, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, organizovane su kroz studijske programe "Računarstvo i automatika" i podeljene su u tri stepena...
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Vidaković dr Milan
Redovni profesor

 Direktor departmana
Nedostaje slika

Milović Miljan

 Sekretar departmana
Nedostaje slika

Bakić Radmila

 Sekretar departmana