Naučno-istraživačka delatnost


30.01.2013. - 00:00
Na Departmanu je do sada realizovano nekoliko stotina naučno-istraživačkih projekata. Objavljeno je preko 200 članaka u eminentnim svetskim časopisima i prezentovano više stotina radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i simpozijumima.

Departman je povezan sa više univerziteta u svetu (Berlin, Frajburg, Gent, Mančester, Beč, Šefild, Pereira, Istanbul, Segedin, Bukurešt) sa kojima neguje razmenu nastavnog kadra, studenata i definisanje zajedničkih istraživačkih projekata.

Osim toga, na Departmanu su angažovani i gostujući profesori sa univerziteta u Oklandu, Sidneju, Birmingemu - Alabami, Mančesteru, Mariboru i Alborgu - Danska. Takođe, nastavnici departmana često gostuju sa predavanjima na drugim univerzitetima u zemlji i svetu.

Nastavnici departmana su osnivači jedne od najstarijih kompanija u Naučno-tehnološkom parku na FTN koja danas deluje pod imenom RT-RK d.o.o. i zapošljava oko 400 inženjera na projektima sa vodećim partnerima na sveskom tržištu iz oblasti consumer electronics i embedded systems. Laboratorije kompanije sa najmodernijom tehnologijom i aktuelnim istraživačkim temama su uključene u nastavno-istraživačku aktivnost Departmana pružajući studentima kroz programe stipendiranja mogućnosti dodatne prakse na modernim tehnologijama i u vodećim međunarodnim komapnijama.


Departman za računarstvo i automatiku jedan je od osnivača međunarodnog časopisa Computer Science and Information Systems (ComSIS, www.comsis.org). Časopis je uključen u Thomson Reuters Journal Citation Reports i SCI Expanded listu. Faktor uticaja za 2011. godinu iznosi IF2 = 0,625.

Takođe, Departman za računarstvo i automatiku jedan je od osnivača, a zatim i koordinator IEEE Chapter of Consumer Electronics in IEEE Section for Serbia and Montenegro.