doc. dr Neven Kovački


Nedostaje slika

dr Neven Kovački

Docent


Telefon021/485-4537
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Rođen je u Zrenjaninu 1987. godine. Osnovnu školu završio je u Stajićevu, a gimnaziju u Zrenjaninu. Nakon završene srednje škole upisao je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, elektrotehnički odsek, gde je završio osnovne akademske studije, diplomske akademske studije i doktorske akademske studije. Tokom studija radio je kao saradnik u nastavi Kluba mladih matematičara Arhimedes iz Beograda. Zaposlen je kao docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Docent
15.07.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu01.12.2011.01.02.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent15.07.2018.14.07.2023.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Stručni saradnik-Laborant20.02.2018.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Asistent20.02.2012.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Upravljanje razmenama energije između regulacionih oblasti povezanih elektroenergetskih sistema.

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Operativno planiranje rekonfiguracije distributivnih mreža primenom višekriterijumske optimizacije

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Distribuirani proračuni tokova snaga u radijalnim distributivnim mrežama

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovački N., Vidović P., Sarić A.: Scalable algorithm for the dynamic reconfiguration of the distribution network using the Lagrange relaxation approach, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2018, No 94, pp. 188-202, ISSN 0142-0615
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPopović Ž., Kovački N.: Multi-period reconfiguration planning considering distribution network automation, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2022, Vol. 139, pp. 1-10, ISSN 0142-0615
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPopović Ž., Kovački N., Popović D.: Resilient distribution network planning under the severe windstorms using a risk-based approach, Reliability Engineering & System Safety, No 204, December 2020
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPopović Ž., Milošević N., Kovački N.: A multi-period multi-criteria replacement and rejuvenation planning of underground cables in urban distribution networks, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2023, Vol. 149, No. 109018, pp. 1-9, ISSN 0142-0615
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKovački N., Vidović P.: Distribution network supply restoration using measurement-based robust optimization approach, Electric Power System Research, 2022, Vol. 210, ISSN 0378-7796
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKrsman V., Krsman V., Sarić A., Kovački N.: Including of Branch Resistances in Linear Power Transmission Distribution Factors for Fast Contingency Analysis, European Transactions on Electrical Power (ETEP), 2012, ISSN 1430-144X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović Ž., Kovački N., Obrenić M., Brbaklić B.: Hosting capacity improvement in low voltage distribution networks: a risk-based approach, 27. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Rim: 27th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2023), 12-15 June, 2023, pp. 21-25, ISBN 978-1-83953-855-1
(M53) Rad u naučnom časopisuKojić O., Kovački N.: Više-periodna rekonfiguracija distributivne mreže primenom dinamičkog programiranja, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2023, Vol. 3, pp. 419-422, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(M53) Rad u naučnom časopisuTatar B., Kovački N.: Određivanje optimalnog broja i lokacije daljinski kontrolisanih prekidača za automatizaciju distributivnih mreža, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2022, Vol. 4, pp. 597-600, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(M53) Rad u naučnom časopisuKanjo D., Kovački N.: Rekonfiguracija distributivnih mreža primenom matematičkih i heurističkih optimizacionih metoda, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2021, Vol. 7, pp. 1236-1239, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(M53) Rad u naučnom časopisuGolubović I., Kovački N.: Uvažavanje ekvivalenta prenosne mreže u proračunima tokova snaga distributivnih mreža, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2017, No 6, pp. 1033-1036, ISSN 0350-428X
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović Ž., Kovački N.: Više-periodno planiranje rekonfiguracije uz uvažavanje automatizacije u distributivnim mrežama, 13. CIRED Srbija, Kopaonik, 12-16 Septembar, 2022, pp. 1-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović Ž., Kovački N.: Planiranje razvoja distributivnih mreža otpornih na ekstremene vremenske nepogode: formulacija problema, 12. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem – CIRED, Vrnjačka Banja, 30-3 Avgust, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKovački N., Popović Ž.: Planiranje razvoja distributivnih mreža otpornih na ekstremne vremenske nepogode: matematički model i rezultati, 12. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem – CIRED, Vrnjačka Banja, 30-3 Avgust, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKovački N., Sarić A.: Jedna metoda proračuna tokova snaga koja uvažava uticaj sekundarne regulacije razmene, 30. Savetovanja CIGRE Srbija, Zlatibor, 29-3 Maj, 2011, ISBN 978-86-82317-69-2
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu15.07.2023.
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu15.07.2018.
AsistentElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka20.02.2015.
AsistentElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka20.02.2012.