doc. Buda Bajić Papuga


Nedostaje slika

Buda Bajić Papuga

Docent


Telefon021/485-2292
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 123

Rođena u Novom Kneževcu, 1988. godine. Završila gimnaziju u Novom Kneževcu, 2007.godine sa odličnim uspehom, i iste godine upisala sa na Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku, smer Finansijska matematika. Diplomirala 2011. godine, sa prosečnom ocenom 10.00. Iste godine upisala se na master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku, smer Primenjena matematika. Završila studije 2012. godine sa prosečnom ocenom 10.00 odbranivši master tezu pod naslovom ”Generacija scenarija u stohastičkim procesima odlučivanja sa više etapa”. Doktorske studije upisala 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka, smer Matematika u tehnici.

Docent
14.02.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.11.2013.01.10.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent-Master01.11.2015.Katedra za matematiku
Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajić B., Lindblad J., Sladoje N.: An Evaluation of Potential Functions for Regularized Image Deblurring, 11. International Conference on Image Analysis and Recognition, Algarve: LNCS Series, Springer Verlag, 22-24 Oktobar, 2014
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka14.02.2020.
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2018.
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2015.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2014.
Saradnik u nastaviMatematika01.11.2013.