doc. Dunja Vrbaški


Nedostaje slika

Dunja Vrbaški

Docent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Docent
01.11.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.02.2016.Katedra za primenjene računarske nauke
Asistent01.02.2016.Katedra za primenjene računarske nauke
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.11.2021.Katedra za primenjene računarske nauke
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVrbaški D., Vrbaški M., Kupusinac A., Ivanović D., Stokić E., Ivetić D., Doroslovački K.: Methods for algorithmic diagnosis of metabolic syndrome, Artificial Intelligence in Medicine, (2019),vol. 101, 2019, Vol. 101, ISSN 0933-3657
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVrbaški D., Kupusinac A., Doroslovački R., Stokić E., Ivetić D.: Missing Data Imputation in Cardiometabolic Risk Assessment: A Solution Based on Artificial Neural Networks, Computer Science and Information Sistems, 2020, Vol. 17, No. 2, pp. 379-401, ISSN 1820-0214
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKupusinac A., Stokić E., Doroslovački R., Ivetić D., Vrbaški D., Vrbaški M., Ivanović D.: The Detection of Low HDL Cholesterol Level by Using Artificial Neural Networks, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 8-10 June, 2017, ISBN 978-86-7892-934-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKupusinac A., Stokić E., Okanović A., Vasiljević M., Stojić I., Vrbaški D.: Prediction of the HDL Cholesterol Level by Using Artificial Neural Networks, 5. International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection - IIZS, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 15-16 October, 2015, pp. 310-314, ISBN 978-86-7672-259-4
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduVasiljević M., Dragan D., Kupusinac A., Vrbaški D.: Virtual Reality Innovation Hub, 4. International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalija, 4-8 October, 2017
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaVrbaški D.: Primena mašinskog učenja u problemu nedostajućih podataka pri razvoju prediktivnih modela, 2020
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu01.11.2020.
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.02.2019.
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.02.2016.