Asistent Danka Antić


Nedostaje slika

Danka Antić

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Danka Antić je rođena 9. maja 1986. godine u Beogradu, u Srbiji.
Nakon završetka srednje škole, započela je studije na DEET, FTN-UNS. 2013. je dipolomirala na master studijama iz oblasti industrijskih/biomedicinskih merenja.
Nakon završetka master studija, Danka Antić je započela doktorske studije, takođe na DEET FTN-UNS. U septembru 2014. pridružila se Katedri za teorijsku elektrotehniku u svojstvu asistenta, gde se bavi nastavnim aktivnostima u okviru kurseva iz osnova elektrotehnike.
Danka Antić je, takođe, član Laboratorije za elektromagnetsku kompatibilnost na FTN-UNS.
Tokom prve godine doktorskih studija, Danka Antić je uključena u istraživanje koje se tiče razvoja SEMONT sistema za kontinualni širokopojasni nadzor EMF i procenu izloženosti. Njene istraživačke aktivnosti su usmerene ka merenjima EMF, kao i njihov nadzor u naseljenim područjima, sa fokusom na implementaciji različitih tipova senzora za kontinualno širokopojasno merenje u SEMONT sistem.
Istraživanja Danke Antić su objavljena u okviru naučnih radova na nekoliko međunarodnih naučnih skupova.

Asistent
01.09.2014.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Realizacija CGI protokola u LabVIEW programskom paketu

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Realizacija virtualne laboratorije u LabVIEW programu

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić D., Đurić N., Kljajić D.: The AMB 8057-03 Sensor Node Implementation in the SEMONT EMF Monitoring System, 12. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 11-13 Septembar, 2014, pp. 289-292, ISBN 978-1-4799-5995-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić D., Đurić N., Kljajić D.: Environmental EMF Monitoring in the SEMONT System Using Quad-band AMB 8057/03 Sensor, 10. IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Larnaka, 8-10 Oktobar, 2014, pp. 382-387, ISBN 978-1-4799-5040-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Antić D., Prša M.: Determination of Frequency Dependant Permeability of Nonlinear ACSR Core, 49. International Universities’ Power Engineering Conference UPEC, Cluj-Napoca, 2-5 Septembar, 2014, pp. 1-5, ISBN 978-1-4799-6556-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, 1. International Conference on Environmental Monitoring, Simulation and Remediation – ICEMSR, Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 14-15 Avgust, 2014, pp. 501-505
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering, 2014, Vol. 8, No 8, pp. 1164-1168, ISSN 1307-6892
(M53) Rad u naučnom časopisuĐurić N., Kljajić D., Antić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Herceg D., Mišković D., Knežević D., Prša M., Bajović V., Pekarić Nađ N., Milošević V.: The SEMONT Network For Electromagnetic Pollution Risk Assessment In Environment, IT Transactions on The Built Environment, 2014, Vol. 156, pp. 169-176, ISSN 1743-3509
(M53) Rad u naučnom časopisuKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering, 2014, Vol. 8, No 8, pp. 1164-1168, ISSN 1307-6892
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka01.09.2017.
AsistentTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka01.09.2014.