vanr. prof. dr Dragan Kljajić


Nedostaje slika

dr Dragan Kljajić

Vanredni profesor


Telefon021/485-4515
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 119

Dragan Kljajić je rođen 29. aprila 1987. godine u Novom Sadu. Nakon završetka osnovne škole u Kaću, upisuje srednju elektrotehničku školu "Mihajlo Pupin", u Novom Sadu, koju završava 2006. godine sa odličnim prosekom. Iste godine Dragan Kljajić uspešno polaže prijemni ispit i upisuje se na Fakultet Tehničkih Nauka (FTN), na Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije (DEET).

U periodu od 4 (četiri) godine završava svoje bečelor studije, odbranom završnog rada pod nazivom "Projektovanje impulsno trigerovanog D leča u standardnoj 0.35 µm CMOS tehnologiji", 2010. godine. Završni rad je odbranio sa prosečnom ocenom 10 (deset), kod mentora prof. dr Mirjane Damnjanović, sa DEET-a.

Master studije završava u periodu od 1 (jedne) godine, odbranom završnog rada pod nazivom "Projektovanje i analiza rada CMOS SRAM ćelije sa 6 tranzistora u standardnoj 0.35 µm CMOS tehnologiji", 2011. godine. Završni rad je odbranio sa prosečnom ocenom 10 (deset), kod mentora prof. dr Mirjane Damnjanović, sa DEET-a.

Nakon toga, u periodu od 6 (šest) godina završava doktorske studije na FTN-u, odbranom doktorske disertacije pod nazivom "Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti", u martu 2018. godine, pod mentorstvom prof. dr Nikole Đurića, sa DEET-a.

Od 2012. godine Dragan Kljajić je angažovan na FTN-u, na Katedri za teorijsku elektrotehniku, kao Asistent na nekoliko kurseva vezanih za teorijsku elektrotehniku i teorijsku i primenjenu elektromagnetiku. U septembru 2018. godine je izabran u zvanje Docenta, a u septembru 2023. godine u zvanje Vanrednog profesora, na Katedri za teorijsku elektrotehniku.

Dragan Kljajić je član istraživačkog tima angažovanog na projektu "Razvoj informacione mreže za kontinualno ispitivanje elektromagnetskih polja" – SEMONT (http://semont.ftn.uns.ac.rs/ ), na kojem se bavi razvojem bežične mreže za kontinualni širokopojasni monitoring nivoa elektromagnetskog polja i procenu izloženosti stanovništva i zaposlenih.

Svojim radom, doprineo je na nekoliko kampanja merenja, vezanih za elektromagnetska polja, i procenu izloženosti stanovništva i zaposlenih.

Njegova istraživačka interesovanja su iz oblasti teorijske elektrotehnike, teorijske i primenjene elektromagnetike i mikroelektronike.

Dragan Kljajić je autor/koautor više desetina naučnih radova objavljenih u zbornicima međunarodnih konferencija i naučnim časopisima. Član je IEEE društva.

Vanredni profesor
14.09.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.06.2012.01.01.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent14.09.2018.13.09.2023.Katedra za teorijsku elektrotehniku
Asistent23.01.2013.01.08.2018.Katedra za teorijsku elektrotehniku
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.12.2015.Katedra za teorijsku elektrotehniku
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Projektovanje i analiza rada CMOS SRAM ćelije sa 6 tranzistora u standardnoj 0.35 µm CMOS tehnologiji

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKljajić D., Đurić N., Bjelica J., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Utilization of the boundary exposure assessment for the broadband low-frequency EMF monitoring, Measurement, 2017, Vol. 100, No 1, pp. 110-114, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.12.061
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuĐurić N., Antić D., Kljajić D., Fanti A., Đurić S.: The SEMONT's database support for quad-band monitoring of EMF exposure, Measurement, 2017, Vol. 99, No 3, pp. 79-89, ISSN 0263-2241, UDK: DOI:10.1016/j.measurement.2016.12.019
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKljajić D., Đurić N.: The adaptive boundary approach for exposure assessment in a broadband EMF monitoring, Measurement, 2016, Vol. 93, No 1, pp. 515-523, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.07.055
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The SEMONT continuous monitoring of daily EMF exposure in an open area environment, Environmental Monitoring and Assessment, 2015, pp. 187-191, ISSN 0167-6369, UDK: DOI 10.1007/s10661-015-4395-8
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŽlebič Č., Kljajić D., Blaž N., Živanov Lj., Menićanin A., Damnjanović M.: Influence of DC bias on the electrical characteristics of SMD inductors , IEEE Transactions on Magnetics, 2015, Vol. 51, No 1, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2356253
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The measurement procedure in the SEMONT monitoring system, Environmental Monitoring and Assessment, 2014, Vol. 186, No 3, pp. 1865-1874, ISSN 0167-6369, UDK: DOI 10.1007/s10661-013-3500-0
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMijatović G., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Salvatore S., Busacca A., Carmelo Cino A., Stramaglia S., Faes L.: Information Dynamics of Electric Field Intensity before and during the COVID-19 Pandemic, Entropy, 2022, Vol. 24, No. 5, pp. 1-16, ISSN 1099-4300
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKljajić D., Đurić N.: Comparative analysis of EMF monitoring campaigns in the campus area of the University of Novi Sad, Environmental Science and Pollution Research, 2020, Vol. 27, No. 13, pp. 14735-14750, ISSN 0944-1344
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKasaš-Lažetić K., Kljajić D., Đurić N., Prša M.: Accurate Calculation of Stratified Ground Low-Frequency Return Impedance, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2021, Vol. 18, No. 4, pp. 179-198, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNedić G., Đurić N., Kljajić D.: The Comparison of EMF Monitoring Campaigns in Vicinity of Power Distribution Facilities, The Applied Computational Electromagnetics Society, 2022, Vol. 37, No. 1, pp. 129-139, ISSN 1054-4887
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N.: The Adaptive Boundary Exposure Assessment Approach for Broadband EMF Measurements, 26. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 20-21 Novembar, 2018, pp. 428-433, ISBN 978-1-5386-7170-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavečan N., Mijatović G., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Đurić S.: The Parser Function for D61 Files of Narda AMS 8061 Stations in EMF RATEL Monitoring System, 2. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering – ?LECOM, Mauricijus: University of Mauritius, 28-30 Novembar, 2018, pp. 132-144
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kavečan N.: Software Realization of the Exposure Assessment in EMF RATEL Monitoring System, 2. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering – ?LECOM, Mauricijus: University of Mauritius, 28-30 Novembar, 2018, pp. 145-153
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavečan N., Kljajić D., Mijatović G., Đurić S.: Model of Information Logistics in EMF RATEL System for Long-Term EMF Monitoring, 41. Progress In Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Rim, 17-20 Jun, 2019, pp. 1-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: Comparative EMF monitoring campaign over the campus area of the University of Novi Sad, 18. IEEE International Conference on Smart Technologies - EUROCON, Novi Sad, 1-4 Jul, 2019, pp. 1-5, ISBN 978-86-6022-187-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The High-Frequency EMF Investigation Over the Campus Area of the University of Novi Sad, 14. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 26-28 Avgust, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-212-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavečan N., Kljajić D., Mijatović G., Đurić S.: Data Acquisition in Narda’s Wireless Stations Based EMF RATEL Monitoring Network, 2. International Symposium on Sensors and Instrumentation in IoT Era – ISSI, Lisabon: ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa and Instituto de Telecomunicaçoes, Portugal, 29-30 Avgust, 2019, pp. 78-83
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Mijatović G., Herceg D., Kljajić D., Krstajić M., Prša M.: Heating of Current Conducting Aluminum Wire, 20. International Symposium POWER ELECTRONICS Ee, Novi Sad, 23-26 Oktobar, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-86-6022-219-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Antić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Herceg D., Mišković D., Knežević D., Prša M., Bajović V., Pekarić Nađ N., Milošević V.: The SEMONT Network For Electromagnetic Pollution Risk Assessment In Environment, 1. International Conference on Environmental Science and Biological Engineering – ESBE, Beijing: WIT Press, 19-20 Avgust, 2014, pp. 1-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić D., Đurić N., Kljajić D.: Environmental EMF Monitoring in the SEMONT System Using Quad-band AMB 8057/03 Sensor, 10. IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Larnaka, 8-10 Oktobar, 2014, pp. 382-387, ISBN 978-1-4799-5040-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Kljajić D., Prša M.: Frequency Dependent Current Distribution and Resistance Coefficient of Aluminium Conductors, 10. INDEL, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, ISBN 978-99955-46-22-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Kljajić D., Mučalica N., Prša M.: Eddy Currents Inside Pipeline Burried Beneath HV Overhead Power Transmission System, 10. INDEL, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, ISBN 978-99955-46-22-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, 1. International Conference on Environmental Monitoring, Simulation and Remediation – ICEMSR, Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 14-15 Avgust, 2014, pp. 501-505
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Mijatović G., Antić D., Bjelica J., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: Double-layer Variable Geometry Inductor for Energy Harvesting Applications, 38. The Progress in Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Sankt Peterburg, 22-25 Maj, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMijatović G., Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Faes L.: Information-theoretic Analysis of Electric Field Time Series in the National EMF RATEL Monitoring System, 15. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš: Elektronski fakultet u Nišu, 30-1 August, 2021, pp. 94-97, ISBN 978-86-6125-241-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSpasić (Gavrilov) T., Đurić N., Kljajić D.: An Overview of 1998 Versus 2020 Edition of Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields, 15. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 30-1 August, 2021, pp. 82-85, ISBN 978-86-6125-241-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Spasić (Gavrilov) T., Kljajić D., Marković Golubović N., Đurić S.: The ICNIRP 2020 Guidelines and Serbian EMF Legislation, 29. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 23-24 November, 2021, pp. 1-4, ISBN 978-1-6654-2584-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMijatović G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Stramaglia S., Faes L.: Complexity and Nonlinearity Analysis of the Time Series of Electric Field Intensity, 29. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 23-24 November, 2021, pp. 265-268, ISBN 978-1-6654-2584-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Nenad R., Đurić S.: Causality of COVID-19 on EMF Radiation in Campus Area of University of Novi Sad, 13. EAI International Conference on e-Infrastructure and e-Services for Developing Countries - AFRICOMM, Zanzibar: European Alliance for Innovation (EAI), 1-3 December, 2021, pp. 1-9, ISBN 978-3-031-06374-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Otašević V., Đurić S.: Continuous EMF Monitoring as an Emergency and Disaster Detection Tool, 5. IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT, Trento: University of Trento, 7-9 June, 2022, pp. 433-438, ISBN 978-1-7281-7491-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Kavečan N., Otašević V., Đurić S.: Service-based EMF Monitoring in the Environment with Mobile Phone Technologies, 13. IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing - CSNDSP, Porto: Instituto de Telecomunicacoes, Porto, 20-22 July, 2022, pp. 258-262, ISBN 978-1-6654-1044-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Spasić (Gavrilov) T., Marković-Golubović N., Đurić S.: The ICNIRP 2020 Guidelines and Standardization update of Serbian EMF radiation exposure limits, 6. IEEE International Symposium Measurements and Networking, Padova: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 18-20 July, 2022, pp. 1-6, ISBN 978-1-6654-8362-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Spasić (Gavrilov) T., Otašević V., Đurić S.: The EMF Exposure Monitoring in Cellular Networks by Serbian EMF RATEL System, 6. IEEE International Symposium Measurements and Networking, Padova: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 18-20 July, 2022, pp. 1-6, ISBN 978-1-6654-8362-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Otašević V., Đurić S., Yin L.: The EMF Exposure Observation by Serbian EMF RATEL System in a Zone of Increased Sensitivity, 4. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering (?LECOM), Mauricijus: The University of Mauritius, 22-24 November, 2022, pp. 47-52, ISBN 978-1-6654-6697-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSpasić (Gavrilov) T., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Kljajić D., Mijatović G., Prša M.: Protection Against Exposure to DC or AC Magnetic Field Based on Partial Shielding, 4. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering (?LECOM), Mauricijus: IEEE, 22-24 November, 2022, pp. 115-120, ISBN 978-1-6654-6697-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Škorić (Ćeranić) T., Kljajić D., Otašević V., Đurić S.: An Approach for Evaluation of the Long-term EMF Monitoring, 8. IEEE RADIO International Conference, Balaclava: IEEE, 1-4 May, 2023, pp. 1-2, ISBN 979-8-3503-4791-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Škorić (Ćeranić) T., Kasaš-Lažetić K.: Continuous EMF Exposure in the Sensitive Area of Kindergarten in Novi Sad City, 16. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš: Elektronski fakultet u Nišu, 28-30 August, 2023, pp. 102-105, ISBN 978-86-6125-271-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Škorić (Ćeranić) T., Kljajić D., Otašević V., Đurić S.: A Hidden Knowledge in Long-term EMF Monitoring of EMF RATEL Monitoring Network, 44. Progress In Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Prag: The Electromagnetics Academy, 3-6 July, 2023, pp. 1856-1861, ISBN 979-8-3503-1284-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJakovljević N., Đurić N., Kljajić D., Škorić (Ćeranić) T., Đurić S.: An Approach of the Electric Field Strength Prediction Using Time Series Analysis, 44. Progress In Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Prag: The Electromagnetics Academy, 3-6 July, 2023, pp. 1862-1871, ISBN 979-8-3503-1284-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Škorić (Ćeranić) T., Pasquino N.: The Wireless EMF Monitoring in Sensitive Areas around Kindergartens and Schools, 26. IMEKO TC4 International Symposium, Pordenone: International Measurement Confederation (IMEKO TC4), 20-21 September, 2023, pp. 16-20, ISBN 978-3-033-09885-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Linearity of Shielded Measuring Transformer, 49. International Universities’ Power Engineering Conference UPEC, Cluj-Napoca, 2-5 Septembar, 2014, pp. 1-4, ISBN 978-1-4799-6556-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić D., Đurić N., Kljajić D.: The AMB 8057-03 Sensor Node Implementation in the SEMONT EMF Monitoring System, 12. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 11-13 Septembar, 2014, pp. 289-292, ISBN 978-1-4799-5995-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: The exposure assessment in the SEMONT monitoring system, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-3, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMišković D., Đurić N., Kljajić D.: The MonitEM sensor employment in the SEMONT system, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: Measurements of high frequency electric field in SEMONT monitoring system, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-3, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Prša M., Kljajić D., Stojadinović M.: Corona effect at single and two coupled high voltage ACSR, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The SEMONT information network for intelligent EM field continuous monitoring, 1. IEEE International Conference on Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications – CIVEMSA, Milano, 15-17 Jul, 2013, pp. 126-131, ISBN 978-1-4673-4701-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The SEMONT Test Location Monitoring of the High Frequency Electric Field, 11. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 1-4 Septembar, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-090-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M.: The SEMONT Pilot Implementation for EM Field Monitoring over the Campus of the University of Novi Sad, 11. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 1-4 Septembar, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-090-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Prša M.: Procedure for Incorporation of NBM-550 Measurement Results into the SEMONT Database, 11. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 26-28 Septembar, 2013, pp. 309-312, ISBN 978-1-4799-0303-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The SEMONT EM Field Register Support for the Assessment of Daily Exposure Limits, 11. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 26-28 Septembar, 2013, pp. 305-308, ISBN 978-1-4799-0303-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Prša M.: The concept of the SEMONT monitoring system and its influence on the electromagnetic pollution protection, 17. International Eco-Conference "Environmental protection of urban and suburban settlements", Novi Sad, 25-28 Septembar, 2013, pp. 329-337, ISBN 978-86-83177-47-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Prša M., Bajović V., Pekarić Nađ N., Milošević V.: The Concept of the SEMONT Monitoring System and its Influence on the EM Pollution Protection , 11. IEEE AFRICON, Mauricijus, 9-12 Septembar, 2013, pp. 1298-1302, ISBN 978-1-4673-5943-5/13
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D.: Assessment of Daily Exposure in the Broadband Continuous Monitoring System – SEMONT , 11. IEEE AFRICON, Mauricijus, 9-12 Septembar, 2013, pp. 903-907, ISBN 978-1-4673-5943-5/13
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavečan N., Kljajić D.: The EM Field Register of the SEMONT Broadband Monitoring Network, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 20-22 Septembar, 2012, pp. 27-30, ISBN 978-1-4673-4748-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBjelica J., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Fanti A.: The Boundary Exposure Assessment for Continuous Monitoring of the Low-Frequency EMF, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 Novembar, 2015, pp. 539-542, ISBN 978-1-5090-0054-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Adaptive Boundary Approach for EMF Exposure Assessment in Broadband Measurements, 36. Progress in Electromagnetics Research Symposium PIERs, Prag: The Electromagnetics Academy, 6-9 Jul, 2015, pp. 1889-1892, ISBN 978-1-934142-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Kljajić D., Mijatović G., Prša M.: Impact of Steel Permeability on ACSR Impedance per Unit Length, 11. INDEL, Banja Luka, 3-5 Novembar, 2016, ISBN 978-1-5090-2329-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D.: An Approach for the Design of Chemical Reactors under Microwave Irradiation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 574-576, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBjelica J., Mijatović G., Kljajić D., Fanti A.: The Inductors with Adjustable Surface Area for Energy Harvesting Utilization, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 597-600, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedić G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Jošić S.: The Exposure Assessment to Communication Equipment of High‐power Substation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 609-612, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKundačina O., Vincan V., Antić D., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: The ABM 8057 Utilization for SEMONT’s EMF Monitoring in a Closed Room, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 593-596, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBjelica J., Đurić N., Antić D., Kljajić D.: The Inductive Sensor Analysis for the Energy Harvesting Applications, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 29-31 Avgust, 2016, pp. 61-64
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Influence of ACSR steel core permeability on conductor's load parameters, 19. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA, Burgas, 29-1 Maj, 2016, pp. 189-192, ISBN 978-1-4673-9521-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Bjelica J., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Continuous Monitoring and Exposure Assessment for the Low-frequency EMF, 1. IEEE International Conference on Emerging Technologies and Innovative Business Practices for the Transformation of Societies (EmergiTech), Mauricijus, 1-6 Avgust, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-0705-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Bjelica J., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Network Utilization for the Low-frequency EMF Monitoring, 21. International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications – MIKON, Krakow, 9-11 Maj, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-2213-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Mijatović G., Kljajić D., Prša M.: Electromagnetic Field produced by single HV Cable, 12. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka, 1-3 Novembar, 2018, pp. 1-4, ISBN 978-1-5386-2352-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedić G., Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Pašćan M.: Comparative Analysis of the Exposure Assessment to Communication Equipment of High-power Substation, 26. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 20-21 Novembar, 2018, pp. 450-453, ISBN 978-1-5386-7170-2
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The High-Frequency EMF Investigation Over the Campus Area of the University of Novi Sad, Safety Engineering, 2020, Vol. 9, No. 2, pp. 70-74, ISSN 2217-7124, UDK: 537.811
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Prša M.: Test implementation of the Serbian monitoring network SEMONT, Acta Electrotehnica, 2013, Vol. 54, No 5, pp. 167-170, ISSN 1841-3323
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: In-situ EM field observation in the semont monitoring system, Acta Electrotehnica, 2013, Vol. 54, No 5, pp. 246-248, ISSN 1841-3323
(M53) Rad u naučnom časopisuSpasić (Gavrilov) T., Đurić N., Kljajić D.: An Overview of 1998 Versus 2020 Edition of Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields, Safety Engineering, 2021, Vol. 11, No. 2, pp. 97-101, ISSN 2217-7124, UDK: 537.531:614.87
(M53) Rad u naučnom časopisuĐurić N., Kljajić D., Antić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Herceg D., Mišković D., Knežević D., Prša M., Bajović V., Pekarić Nađ N., Milošević V.: The SEMONT Network For Electromagnetic Pollution Risk Assessment In Environment, IT Transactions on The Built Environment, 2014, Vol. 156, pp. 169-176, ISSN 1743-3509
(M53) Rad u naučnom časopisuKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering, 2014, Vol. 8, No 8, pp. 1164-1168, ISSN 1307-6892
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGoran N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Đurić N.: Monitoring of high-frequency EMF in vicinity of 110/X kV “Novi Sad 7” power substation, 12. Conference on Electricity Distribution of Serbia with regional contribution - CIRED, Vrnjačka Banja, 30-3 Avgust, 2021, pp. 1-8, ISBN 978-86-83171-24-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Kljajić D., Mučalica N., Prša M.: Frekvencijski zavisne permeabilnosti pocinkovanog gvozdenog lima, 13. Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina, Jahorina, 19-21 Mart, 2014, ISBN ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNedić G., Antić D., Kljajić D., Đurić N.: Primena SEMONT sistema za monitoring EM polja visokih frekvencija u okolini trafo stanice 110/x kV “Novi Sad 7“, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjacka Banja, 26-30 Septembar, 2016, ISBN 978-86-83171-20-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMitrović A., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Izbor stubova u elektrodistributivnim mrežama sa ekološkog aspekta, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjacka Banja, 26-30 Septembar, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-86-83171-20-0
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaKljajić D.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2018
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Kljajić D., Đurić N.: Metod procene izloženosti magnetskim poljima niskih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, 2017
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Đurić N., Kavečan N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Đurić S.: Puler servis za prikupljanje mernih podataka u sistemima za monitoring elektromagnetskog polja zasnovanih na Narda familiji bežičnih mernih senzora, 2018
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Kljajić D., Đurić N., Kavečan N., Đurić S.: Softverska realizacija metoda procene izloženosti baziranog na adaptivnim granicama izloženosti elektromagnetskim poljima, 2018
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Kljajić D., Đurić N.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, 2016
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na granicama izloženosti, 2016
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Đurić N., Antić D., Kljajić D.: Baza podataka SEMONT sistema za kontinualni monitoring i procenu izloženosti elektromagnetskim poljima, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Žlebič Č., Kljajić D., Blaž N., Živanov Lj., Damnjanović M., Menićanin A.: Метода за одређивање утицаја DC струје на електричне карактеристике SMD индуктора, 2014
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka14.09.2023.
DocentTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka14.09.2018.
Asistent-masterTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka23.01.2016.
Asistent-masterTeorijska elektrotehnika23.01.2013.
Istraživač pripravnikTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka28.03.2012.