vanr. prof. dr Dragan Kljajić


Nedostaje slika

dr Dragan Kljajić

Vanredni profesor


Telefon021/485-4515
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 119

Dragan Kljajić je rođen 29. aprila 1987. godine u Novom Sadu. Nakon završetka osnovne škole u Kaću, upisuje srednju elektrotehničku školu "Mihajlo Pupin", u Novom Sadu, koju završava 2006. godine sa odličnim prosekom. Iste godine Dragan Kljajić uspešno polaže prijemni ispit i upisuje se na Fakultet Tehničkih Nauka (FTN), na Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije (DEET).

U periodu od 4 (četiri) godine završava svoje bečelor studije, odbranom završnog rada pod nazivom "Projektovanje impulsno trigerovanog D leča u standardnoj 0.35 µm CMOS tehnologiji", 2010. godine. Završni rad je odbranio sa prosečnom ocenom 10 (deset), kod mentora prof. dr Mirjane Damnjanović, sa DEET-a.

Master studije završava u periodu od 1 (jedne) godine, odbranom završnog rada pod nazivom "Projektovanje i analiza rada CMOS SRAM ćelije sa 6 tranzistora u standardnoj 0.35 µm CMOS tehnologiji", 2011. godine. Završni rad je odbranio sa prosečnom ocenom 10 (deset), kod mentora prof. dr Mirjane Damnjanović, sa DEET-a.

Nakon toga, u periodu od 6 (šest) godina završava doktorske studije na FTN-u, odbranom doktorske disertacije pod nazivom "Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti", u martu 2018. godine, pod mentorstvom prof. dr Nikole Đurića, sa DEET-a.

Od 2012. godine Dragan Kljajić je angažovan na FTN-u, na Katedri za teorijsku elektrotehniku, kao Asistent na nekoliko kurseva vezanih za teorijsku elektrotehniku i teorijsku i primenjenu elektromagnetiku. U septembru 2018. godine je izabran u zvanje Docenta, a u septembru 2023. godine u zvanje Vanrednog profesora, na Katedri za teorijsku elektrotehniku.

Dragan Kljajić je član istraživačkog tima angažovanog na projektu "Razvoj informacione mreže za kontinualno ispitivanje elektromagnetskih polja" – SEMONT (http://semont.ftn.uns.ac.rs/ ), na kojem se bavi razvojem bežične mreže za kontinualni širokopojasni monitoring nivoa elektromagnetskog polja i procenu izloženosti stanovništva i zaposlenih.

Svojim radom, doprineo je na nekoliko kampanja merenja, vezanih za elektromagnetska polja, i procenu izloženosti stanovništva i zaposlenih.

Njegova istraživačka interesovanja su iz oblasti teorijske elektrotehnike, teorijske i primenjene elektromagnetike i mikroelektronike.

Dragan Kljajić je autor/koautor više desetina naučnih radova objavljenih u zbornicima međunarodnih konferencija i naučnim časopisima. Član je IEEE društva.

Vanredni profesor
14.09.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.06.2012.01.01.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent14.09.2018.13.09.2023.Katedra za teorijsku elektrotehniku
Asistent23.01.2013.01.08.2018.Katedra za teorijsku elektrotehniku
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.12.2015.Katedra za teorijsku elektrotehniku
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Projektovanje i analiza rada CMOS SRAM ćelije sa 6 tranzistora u standardnoj 0.35 µm CMOS tehnologiji

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKljajić D., Đurić N., Bjelica J., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Utilization of the boundary exposure assessment for the broadband low-frequency EMF monitoring, Measurement, 2017, Vol. 100, No 1, pp. 110-114, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.12.061
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuĐurić N., Antić D., Kljajić D., Fanti A., Đurić S.: The SEMONT's database support for quad-band monitoring of EMF exposure, Measurement, 2017, Vol. 99, No 3, pp. 79-89, ISSN 0263-2241, UDK: DOI:10.1016/j.measurement.2016.12.019
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKljajić D., Đurić N.: The adaptive boundary approach for exposure assessment in a broadband EMF monitoring, Measurement, 2016, Vol. 93, No 1, pp. 515-523, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.07.055
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The SEMONT continuous monitoring of daily EMF exposure in an open area environment, Environmental Monitoring and Assessment, 2015, pp. 187-191, ISSN 0167-6369, UDK: DOI 10.1007/s10661-015-4395-8
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŽlebič Č., Kljajić D., Blaž N., Živanov Lj., Menićanin A., Damnjanović M.: Influence of DC bias on the electrical characteristics of SMD inductors , IEEE Transactions on Magnetics, 2015, Vol. 51, No 1, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2356253
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The measurement procedure in the SEMONT monitoring system, Environmental Monitoring and Assessment, 2014, Vol. 186, No 3, pp. 1865-1874, ISSN 0167-6369, UDK: DOI 10.1007/s10661-013-3500-0
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMijatović G., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Salvatore S., Busacca A., Carmelo Cino A., Stramaglia S., Faes L.: Information Dynamics of Electric Field Intensity before and during the COVID-19 Pandemic, Entropy, 2022, Vol. 24, No. 5, pp. 1-16, ISSN 1099-4300
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKljajić D., Đurić N.: Comparative analysis of EMF monitoring campaigns in the campus area of the University of Novi Sad, Environmental Science and Pollution Research, 2020, Vol. 27, No. 13, pp. 14735-14750, ISSN 0944-1344
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKasaš-Lažetić K., Kljajić D., Đurić N., Prša M.: Accurate Calculation of Stratified Ground Low-Frequency Return Impedance, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2021, Vol. 18, No. 4, pp. 179-198, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNedić G., Đurić N., Kljajić D.: The Comparison of EMF Monitoring Campaigns in Vicinity of Power Distribution Facilities, The Applied Computational Electromagnetics Society, 2022, Vol. 37, No. 1, pp. 129-139, ISSN 1054-4887
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N.: The Adaptive Boundary Exposure Assessment Approach for Broadband EMF Measurements, 26. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 20-21 Novembar, 2018, pp. 428-433, ISBN 978-1-5386-7170-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavečan N., Mijatović G., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Đurić S.: The Parser Function for D61 Files of Narda AMS 8061 Stations in EMF RATEL Monitoring System, 2. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering – ?LECOM, Mauricijus: University of Mauritius, 28-30 Novembar, 2018, pp. 132-144
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kavečan N.: Software Realization of the Exposure Assessment in EMF RATEL Monitoring System, 2. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering – ?LECOM, Mauricijus: University of Mauritius, 28-30 Novembar, 2018, pp. 145-153
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavečan N., Kljajić D., Mijatović G., Đurić S.: Model of Information Logistics in EMF RATEL System for Long-Term EMF Monitoring, 41. Progress In Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Rim, 17-20 Jun, 2019, pp. 1-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: Comparative EMF monitoring campaign over the campus area of the University of Novi Sad, 18. IEEE International Conference on Smart Technologies - EUROCON, Novi Sad, 1-4 Jul, 2019, pp. 1-5, ISBN 978-86-6022-187-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The High-Frequency EMF Investigation Over the Campus Area of the University of Novi Sad, 14. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 26-28 Avgust, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-212-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavečan N., Kljajić D., Mijatović G., Đurić S.: Data Acquisition in Narda’s Wireless Stations Based EMF RATEL Monitoring Network, 2. International Symposium on Sensors and Instrumentation in IoT Era – ISSI, Lisabon: ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa and Instituto de Telecomunicaçoes, Portugal, 29-30 Avgust, 2019, pp. 78-83
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Mijatović G., Herceg D., Kljajić D., Krstajić M., Prša M.: Heating of Current Conducting Aluminum Wire, 20. International Symposium POWER ELECTRONICS Ee, Novi Sad, 23-26 Oktobar, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-86-6022-219-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Antić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Herceg D., Mišković D., Knežević D., Prša M., Bajović V., Pekarić Nađ N., Milošević V.: The SEMONT Network For Electromagnetic Pollution Risk Assessment In Environment, 1. International Conference on Environmental Science and Biological Engineering – ESBE, Beijing: WIT Press, 19-20 Avgust, 2014, pp. 1-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić D., Đurić N., Kljajić D.: Environmental EMF Monitoring in the SEMONT System Using Quad-band AMB 8057/03 Sensor, 10. IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Larnaka, 8-10 Oktobar, 2014, pp. 382-387, ISBN 978-1-4799-5040-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Kljajić D., Prša M.: Frequency Dependent Current Distribution and Resistance Coefficient of Aluminium Conductors, 10. INDEL, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, ISBN 978-99955-46-22-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Kljajić D., Mučalica N., Prša M.: Eddy Currents Inside Pipeline Burried Beneath HV Overhead Power Transmission System, 10. INDEL, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, ISBN 978-99955-46-22-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, 1. International Conference on Environmental Monitoring, Simulation and Remediation – ICEMSR, Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 14-15 Avgust, 2014, pp. 501-505
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Mijatović G., Antić D., Bjelica J., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: Double-layer Variable Geometry Inductor for Energy Harvesting Applications, 38. The Progress in Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Sankt Peterburg, 22-25 Maj, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMijatović G., Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Faes L.: Information-theoretic Analysis of Electric Field Time Series in the National EMF RATEL Monitoring System, 15. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš: Elektronski fakultet u Nišu, 30-1 August, 2021, pp. 94-97, ISBN 978-86-6125-241-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSpasić (Gavrilov) T., Đurić N., Kljajić D.: An Overview of 1998 Versus 2020 Edition of Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields, 15. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 30-1 August, 2021, pp. 82-85, ISBN 978-86-6125-241-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Spasić (Gavrilov) T., Kljajić D., Marković Golubović N., Đurić S.: The ICNIRP 2020 Guidelines and Serbian EMF Legislation, 29. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 23-24 November, 2021, pp. 1-4, ISBN 978-1-6654-2584-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMijatović G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Stramaglia S., Faes L.: Complexity and Nonlinearity Analysis of the Time Series of Electric Field Intensity, 29. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 23-24 November, 2021, pp. 265-268, ISBN 978-1-6654-2584-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Nenad R., Đurić S.: Causality of COVID-19 on EMF Radiation in Campus Area of University of Novi Sad, 13. EAI International Conference on e-Infrastructure and e-Services for Developing Countries - AFRICOMM, Zanzibar: European Alliance for Innovation (EAI), 1-3 December, 2021, pp. 1-9, ISBN 978-3-031-06374-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Otašević V., Đurić S.: Continuous EMF Monitoring as an Emergency and Disaster Detection Tool, 5. IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT, Trento: University of Trento, 7-9 June, 2022, pp. 433-438, ISBN 978-1-7281-7491-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Kavečan N., Otašević V., Đurić S.: Service-based EMF Monitoring in the Environment with Mobile Phone Technologies, 13. IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing - CSNDSP, Porto: Instituto de Telecomunicacoes, Porto, 20-22 July, 2022, pp. 258-262, ISBN 978-1-6654-1044-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Spasić (Gavrilov) T., Marković-Golubović N., Đurić S.: The ICNIRP 2020 Guidelines and Standardization update of Serbian EMF radiation exposure limits, 6. IEEE International Symposium Measurements and Networking, Padova: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 18-20 July, 2022, pp. 1-6, ISBN 978-1-6654-8362-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Spasić (Gavrilov) T., Otašević V., Đurić S.: The EMF Exposure Monitoring in Cellular Networks by Serbian EMF RATEL System, 6. IEEE International Symposium Measurements and Networking, Padova: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 18-20 July, 2022, pp. 1-6, ISBN 978-1-6654-8362-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Otašević V., Đurić S., Yin L.: The EMF Exposure Observation by Serbian EMF RATEL System in a Zone of Increased Sensitivity, 4. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering (?LECOM), Mauricijus: The University of Mauritius, 22-24 November, 2022, pp. 47-52, ISBN 978-1-6654-6697-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSpasić (Gavrilov) T., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Kljajić D., Mijatović G., Prša M.: Protection Against Exposure to DC or AC Magnetic Field Based on Partial Shielding, 4. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering (?LECOM), Mauricijus: IEEE, 22-24 November, 2022, pp. 115-120, ISBN 978-1-6654-6697-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Škorić (Ćeranić) T., Kljajić D., Otašević V., Đurić S.: An Approach for Evaluation of the Long-term EMF Monitoring, 8. IEEE RADIO International Conference, Balaclava: IEEE, 1-4 May, 2023, pp. 1-2, ISBN 979-8-3503-4791-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Škorić (Ćeranić) T., Kasaš-Lažetić K.: Continuous EMF Exposure in the Sensitive Area of Kindergarten in Novi Sad City, 16. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš: Elektronski fakultet u Nišu, 28-30 August, 2023, pp. 102-105, ISBN 978-86-6125-271-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Škorić (Ćeranić) T., Kljajić D., Otašević V., Đurić S.: A Hidden Knowledge in Long-term EMF Monitoring of EMF RATEL Monitoring Network, 44. Progress In Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Prag: The Electromagnetics Academy, 3-6 July, 2023, pp. 1856-1861, ISBN 979-8-3503-1284-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJakovljević N., Đurić N., Kljajić D., Škorić (Ćeranić) T., Đurić S.: An Approach of the Electric Field Strength Prediction Using Time Series Analysis, 44. Progress In Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Prag: The Electromagnetics Academy, 3-6 July, 2023, pp. 1862-1871, ISBN 979-8-3503-1284-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Škorić (Ćeranić) T., Pasquino N.: The Wireless EMF Monitoring in Sensitive Areas around Kindergartens and Schools, 26. IMEKO TC4 International Symposium, Pordenone: International Measurement Confederation (IMEKO TC4), 20-21 September, 2023, pp. 16-20, ISBN 978-3-033-09885-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Linearity of Shielded Measuring Transformer, 49. International Universities’ Power Engineering Conference UPEC, Cluj-Napoca, 2-5 Septembar, 2014, pp. 1-4, ISBN 978-1-4799-6556-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić D., Đurić N., Kljajić D.: The AMB 8057-03 Sensor Node Implementation in the SEMONT EMF Monitoring System, 12. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 11-13 Septembar, 2014, pp. 289-292, ISBN 978-1-4799-5995-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: The exposure assessment in the SEMONT monitoring system, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-3, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMišković D., Đurić N., Kljajić D.: The MonitEM sensor employment in the SEMONT system, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: Measurements of high frequency electric field in SEMONT monitoring system, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-3, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Prša M., Kljajić D., Stojadinović M.: Corona effect at single and two coupled high voltage ACSR, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The SEMONT information network for intelligent EM field continuous monitoring, 1. IEEE International Conference on Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications – CIVEMSA, Milano, 15-17 Jul, 2013, pp. 126-131, ISBN 978-1-4673-4701-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The SEMONT Test Location Monitoring of the High Frequency Electric Field, 11. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 1-4 Septembar, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-090-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M.: The SEMONT Pilot Implementation for EM Field Monitoring over the Campus of the University of Novi Sad, 11. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 1-4 Septembar, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-090-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Prša M.: Procedure for Incorporation of NBM-550 Measurement Results into the SEMONT Database, 11. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 26-28 Septembar, 2013, pp. 309-312, ISBN 978-1-4799-0303-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The SEMONT EM Field Register Support for the Assessment of Daily Exposure Limits, 11. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 26-28 Septembar, 2013, pp. 305-308, ISBN 978-1-4799-0303-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Prša M.: The concept of the SEMONT monitoring system and its influence on the electromagnetic pollution protection, 17. International Eco-Conference "Environmental protection of urban and suburban settlements", Novi Sad, 25-28 Septembar, 2013, pp. 329-337, ISBN 978-86-83177-47-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Prša M., Bajović V., Pekarić Nađ N., Milošević V.: The Concept of the SEMONT Monitoring System and its Influence on the EM Pollution Protection , 11. IEEE AFRICON, Mauricijus, 9-12 Septembar, 2013, pp. 1298-1302, ISBN 978-1-4673-5943-5/13
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D.: Assessment of Daily Exposure in the Broadband Continuous Monitoring System – SEMONT , 11. IEEE AFRICON, Mauricijus, 9-12 Septembar, 2013, pp. 903-907, ISBN 978-1-4673-5943-5/13
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavečan N., Kljajić D.: The EM Field Register of the SEMONT Broadband Monitoring Network, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 20-22 Septembar, 2012, pp. 27-30, ISBN 978-1-4673-4748-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBjelica J., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Fanti A.: The Boundary Exposure Assessment for Continuous Monitoring of the Low-Frequency EMF, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 Novembar, 2015, pp. 539-542, ISBN 978-1-5090-0054-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Adaptive Boundary Approach for EMF Exposure Assessment in Broadband Measurements, 36. Progress in Electromagnetics Research Symposium PIERs, Prag: The Electromagnetics Academy, 6-9 Jul, 2015, pp. 1889-1892, ISBN 978-1-934142-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Kljajić D., Mijatović G., Prša M.: Impact of Steel Permeability on ACSR Impedance per Unit Length, 11. INDEL, Banja Luka, 3-5 Novembar, 2016, ISBN 978-1-5090-2329-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D.: An Approach for the Design of Chemical Reactors under Microwave Irradiation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 574-576, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBjelica J., Mijatović G., Kljajić D., Fanti A.: The Inductors with Adjustable Surface Area for Energy Harvesting Utilization, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 597-600, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedić G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Jošić S.: The Exposure Assessment to Communication Equipment of High‐power Substation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 609-612, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKundačina O., Vincan V., Antić D., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: The ABM 8057 Utilization for SEMONT’s EMF Monitoring in a Closed Room, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 593-596, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBjelica J., Đurić N., Antić D., Kljajić D.: The Inductive Sensor Analysis for the Energy Harvesting Applications, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 29-31 Avgust, 2016, pp. 61-64
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Influence of ACSR steel core permeability on conductor's load parameters, 19. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA, Burgas, 29-1 Maj, 2016, pp. 189-192, ISBN 978-1-4673-9521-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Bjelica J., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Continuous Monitoring and Exposure Assessment for the Low-frequency EMF, 1. IEEE International Conference on Emerging Technologies and Innovative Business Practices for the Transformation of Societies (EmergiTech), Mauricijus, 1-6 Avgust, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-0705-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Bjelica J., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Network Utilization for the Low-frequency EMF Monitoring, 21. International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications – MIKON, Krakow, 9-11 Maj, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-2213-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Mijatović G., Kljajić D., Prša M.: Electromagnetic Field produced by single HV Cable, 12. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka, 1-3 Novembar, 2018, pp. 1-4, ISBN 978-1-5386-2352-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedić G., Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Pašćan M.: Comparative Analysis of the Exposure Assessment to Communication Equipment of High-power Substation, 26. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 20-21 Novembar, 2018, pp. 450-453, ISBN 978-1-5386-7170-2
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The High-Frequency EMF Investigation Over the Campus Area of the University of Novi Sad, Safety Engineering, 2020, Vol. 9, No. 2, pp. 70-74, ISSN 2217-7124, UDK: 537.811
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Prša M.: Test implementation of the Serbian monitoring network SEMONT, Acta Electrotehnica, 2013, Vol. 54, No 5, pp. 167-170, ISSN 1841-3323
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: In-situ EM field observation in the semont monitoring system, Acta Electrotehnica, 2013, Vol. 54, No 5, pp. 246-248, ISSN 1841-3323
(M53) Rad u naučnom časopisuSpasić (Gavrilov) T., Đurić N., Kljajić D.: An Overview of 1998 Versus 2020 Edition of Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields, Safety Engineering, 2021, Vol. 11, No. 2, pp. 97-101, ISSN 2217-7124, UDK: 537.531:614.87
(M53) Rad u naučnom časopisuĐurić N., Kljajić D., Antić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Herceg D., Mišković D., Knežević D., Prša M., Bajović V., Pekarić Nađ N., Milošević V.: The SEMONT Network For Electromagnetic Pollution Risk Assessment In Environment, IT Transactions on The Built Environment, 2014, Vol. 156, pp. 169-176, ISSN 1743-3509
(M53) Rad u naučnom časopisuKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering, 2014, Vol. 8, No 8, pp. 1164-1168, ISSN 1307-6892
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGoran N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Đurić N.: Monitoring of high-frequency EMF in vicinity of 110/X kV “Novi Sad 7” power substation, 12. Conference on Electricity Distribution of Serbia with regional contribution - CIRED, Vrnjačka Banja, 30-3 Avgust, 2021, pp. 1-8, ISBN 978-86-83171-24-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Kljajić D., Mučalica N., Prša M.: Frekvencijski zavisne permeabilnosti pocinkovanog gvozdenog lima, 13. Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina, Jahorina, 19-21 Mart, 2014, ISBN ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNedić G., Antić D., Kljajić D., Đurić N.: Primena SEMONT sistema za monitoring EM polja visokih frekvencija u okolini trafo stanice 110/x kV “Novi Sad 7“, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjacka Banja, 26-30 Septembar, 2016, ISBN 978-86-83171-20-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMitrović A., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Izbor stubova u elektrodistributivnim mrežama sa ekološkog aspekta, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjacka Banja, 26-30 Septembar, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-86-83171-20-0
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaKljajić D.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2018
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Kljajić D., Đurić N.: Metod procene izloženosti magnetskim poljima niskih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, 2017
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Đurić N., Kavečan N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Đurić S.: Puler servis za prikupljanje mernih podataka u sistemima za monitoring elektromagnetskog polja zasnovanih na Narda familiji bežičnih mernih senzora, 2018
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Kljajić D., Đurić N., Kavečan N., Đurić S.: Softverska realizacija metoda procene izloženosti baziranog na adaptivnim granicama izloženosti elektromagnetskim poljima, 2018
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Kljajić D., Đurić N.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, 2016
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na granicama izloženosti, 2016
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Đurić N., Antić D., Kljajić D.: Baza podataka SEMONT sistema za kontinualni monitoring i procenu izloženosti elektromagnetskim poljima, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Žlebič Č., Kljajić D., Blaž N., Živanov Lj., Damnjanović M., Menićanin A.: Метода за одређивање утицаја DC струје на електричне карактеристике SMD индуктора, 2014
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka14.09.2023.
DocentTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka14.09.2018.
AsistentTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka23.01.2016.
AsistentTeorijska elektrotehnika23.01.2013.
Istraživač pripravnikTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka28.03.2012.