Osnovne strukovne studije / Softverske i informacione tehnologije (Novi Sad)
Softverske i informacione tehnologije (Novi Sad)

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne strukovne studije


Zvanje koje se stiče
Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva (Struk. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Softverske i informacione tehnologije

Strukovne studije Softverske i informacione tehnologije traju tri godine i vrede 180 bodova. Završetkom ovih studija stiče se zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.
Studijski program osnovnih strukovnih studija Softverskih i informacionih tehnologija, u sklopu naučne oblasti Elektrotehnike i računarstva, uža naučna oblast Primenjene računarske nauke i informatika, realizuje se u okviru Departmana za računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Nikolić dr Siniša
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 133008
Osnove programiranja20228
Osnove računara20216
Osnove organizacije i menadžmenta22004
Engleski jezik 120004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 233008
Uvod u objektno programiranje30218
Izborni predmet 120205
Izborni predmet 220205
Engleski jezik 220004

Godina: 2, Semestar: Zimski

Platforme za objektno programiranje20228
Internet mreže20216
Osnove baza podataka20216
Izborni predmet 320306
Izborni predmet 420204

Godina: 2, Semestar: Letnji

Osnove softverskih arhitektura20216
Informaciona bezbednost20204
XML tehnologije20218
Izborni predmet 520306
Izborni predmet 620306

Godina: 3, Semestar: Zimski

Izborni predmet 720204
Izborni predmet 820206
Izborni predmet 920205
Izborni predmet 1020406
Izborni predmet 1120205
Projekat00304

Godina: 3, Semestar: Letnji

Izborni predmet 1230407
Izborni predmet 1330407
Stručna praksa00034
Završni rad0001012