Predmet: Matematika 2 (09 - SIT06)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 1dane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Matematike (Integralni račun sa primenama, obične diferencijalne jednačine prvog i drugog reda, teorija redova).
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći gradivo iz oblasti Matematike 2.
Granične vrednosti nizova i funkcija. Diferencijalni račun funkcija jedne i više promenljivih sa primenama. Neodredjeni integral (definicija, osobine, metode integracije, integracija racionalnih, iracionalnih i trigonometrijskih funkcija); Odredjeni integral sa primenema (definicija, osnovne osobine, Njutn-Lajbnicova formula, metode integracije, primena-površina, zapremina, dužina luka). Pojam nesvojstvebog integrala. Diferencijalne jednačine prvog reda (osnovno pojmovi, integrabilni tipovi diferencijalnih jednačina prvog reda-razdvojene promenljive, homogena, linearne, Bernulijeva, Totalni diferencijal i integracioni množitelj, Kleroova, Langranžova). Diferencijalne jednačine drugog reda (snižavanje reda diferencijalne jednačine, linearna). Redovi (Numerički redovi, stepeni redovi).Verovatnoća i statistika.
Predavanja; Numeričko računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 5 modula (prvi modul: Granične vrednosti;drugi modul: Diferencijalni račun; treći modul:Integralni račun; četvrti modul: Diferencijalne jednačine i teorija redova; peti modul: verovatnoća i statistika).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ilija Kovačević, Nebojša RalevićMatematička analiza 1 - (prvi deo) Granični procesi2008Symbol, Novi SadSrpski jezik
I. Kovačević,V.Marić, M. Novković,B.CarićMatemarička analiza 1 - drugi deo2008Symbol,Novi SadSrpski jezik
M. Novković, B. Carić,S.Medić, V.Ćurić,I. KovačevićZbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 12008Symbol,Novi SadSrpski jezik
.Kovačević,B.Carić,S.Medić, V.ĆurićTestovi ispita iz Matematičke analize 12008Symbol, Novi SadSrpski jezik
M. StojakovićMatematička statistika2000FTN (Edicija tehničke nauke – udžbenici), Novi SadSrpski jezik
I.Kovačević, M. NovkovićMatematičke metode 4, - skripta199 neautorizovana skripta, Novi SadSrpski jezik
M. Novković, B.Rodić, I.KovačevićZbirka rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike2004FTN ( Edicija tehničke nauke-udžbenici), Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Prisustvo na vežbamadada8.00
Završni ispit - I deonene30.00
Završni ispit - II deonene30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Prisustvo na predavanjimadada2.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nedović dr Ljubo
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Duraković dr Nataša
Docent

Auditorne vežbe