doc. dr Ljubo Nedović


Nedostaje slika

dr Ljubo Nedović

Docent


Telefon021/485-2272
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 112

Diplomirao 1995. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za matematiku, smer diplomirani matematičar. Magistrirao sam 2005. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za matematiku, smer matematička analiza. Od 1995. radim na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na Institutu za matematiku i fiziku u tehnici kao asistent pripravnik. Predavač u specijalnim matematičkim odelenjima gimnazije J. J. Zmaj u Novom Sadu, i saradnik Istraživačke stanice Petnica.

Docent
01.01.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom06.10.2005.01.12.2013.Departman za opšte discipline u tehnici
Stručni saradnik na projektu01.01.2002.01.09.2005.Departman za opšte discipline u tehnici
Predavač01.01.2014.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1995

Idempotentne mere i njihova primena na princip velikih devijacija.

Magistratura

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2005

Neki tipovi rastojanja i fazi mera sa primenom u obradi slika

Doktorat

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2018

Pseudo-operacije i primena u teoriji verovatnoće

Master rad

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiDuraković N., Medić S., Grbić T., Perović A., Nedović Lj.: Generalization of Portmanteau Theorem for a sequence of interval-valued pseudo-probability measures/In press, Fuzzy Sets and Systems, 2018, ISSN 0165-0114
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPavkov I., Ralević N., Nedović Lj.: An Application of Bivariate Polynomial Factorization on Decoding of Reed-Solomon Based Codes, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, 2018, Vol. 1, No 12, pp. 166-177
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuNedović Lj., Ralević N., Grbić T.: Large deviation principle with generated pseudo measures , Fuzzy Sets and Systems, 2005, Vol. 155, No 1, pp. 65-76, ISSN 0165-0114
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRalević N., Nedović Lj., Grbić T.: The pseudo-linear superposition principle for nonlinear partial differential equations and representation of their solution by the pseudo-integral , Fuzzy Sets and Systems, 2005, Vol. 155, No 1, pp. 89-101, ISSN 0165-0114
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNedović Lj., Ralević N., Pavkov I.: Aggregated distance functions and their application in image processing, Soft Computing, Vol. 22, No. 14, pp. 4723–4739, 2017, ISSN 1432-7643
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKiurski J., Snežana A., Nedović Lj., Oros I., Čomić L.: The influence of printing microclimate parameters on isopropyl alcohol emission, Environmental Engineering and Management Journal, 2016, Vol. 15, No 8, pp. 1705-1711, ISSN 1582-9596
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedović Lj., Mihailović B., Pap E.: Absolutely Monotone Real Set Functions, 7. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: Izdato na CD-u, 25-26 Septembar, 2009, pp. 115-118
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedović Lj., Mihailović B., Ralević N.: Some properties of pseudo-measures and pseudo-probability, 5. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 24-25 Avgust, 2007, pp. 155-160, ISBN 987-86-7031-131-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGrbić T., Štajner-Papuga I., Nedović Lj.: Pseudo-integral of set-valued functions , 5. EUSFLAT Conference, Ostrava: Univerzitet Ostrava, 11-14 Septembar, 2007, pp. 221-225, ISBN 978 80 7368 386 3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDražić S., Jakšić S., Nedović Lj., Ralević N.: Digital convex fuzzy hull, 4. Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems SISY, Subotica, 29-30 Septembar, 2006, pp. 341-347
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedović Lj., Grbić T., Ralević N.: Three approaches to the large deviation convergence , 9. EUROFUSE Anniversary Workshop, Beograd, 15-18 Jun, 2005, pp. 166-172, ISBN 86-7172-022-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedović Lj., Delić M., Ralević N.: OWA aggregated distance functions and their application in image segmentation, 16. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: Obuda University, Budapest, Hungary; Subotica Tech, Serbia; University of Novi Sad; Subotica: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Serbia, 13-15 Septembar, 2018, pp. 311-316, ISBN 978-1-5386-6840-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniN. M. Ralević, Ljubo Nedović, The Cauchy problem for nonlinear equations of hyperbolic type and the pseudo-linear superposition principle, 8th International Symposium Interdisciplinary Regional Research, Hungary-Romania-Yugoslavia, Segedin, Hungary, April 19-21, 2005, objavljeno na pratećem CD-u.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniE. Pap, T. Grbić, Lj. Nedović, N. M. Ralević, Weak Convergence of Random Sets, 3rd Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent System SISY 2005, Subotica, Srbija i Crna Gora, August 31 – September 1, 2005; objavljeno u pratećem “proceedings”-u, 73-80.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLjubo Nedović, Endre Pap, Nebojša M. Ralević, Tatjana Grbić, Large deviation convergence of generated pseudo measures, Proceedings of the SISY 2004 (2nd Serbian - Hungarian Joint Symposium On Intelligent Systems), pp. 101-108, ISBN 963 7154 32 9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTatjana Grbić, Biljana Mihailović, Ljubo M. Nedović, Bi-fuzzy measure based Induced Sugeno integral, Proceedings of the SISY 2003 (1st Serbian - Hungarian Joint Symposium On Intelligent Systems), pp. 93-100, ISBN 963 7154 19 1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLjubo M. Nedović, Tatjana Grbić, Nebojša M. Ralević, Large Deviation Principle, Proceedings of the SISY 2003 (1st Serbian - Hungarian Joint Symposium On Intelligent Systems), pp. 233-244, ISBN 963 7154 19 1
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduNedović Lj., Ralević N.: The pseudo-linear Superposition Principle in the Nonlinear Differential Equations, 84. Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), Novi Sad, 18-22 Mart, 2013
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaJelena Kiurski, Ljubo Nedović, Savka Adamović, Ivana Oros, Jelena Krstić and Lidija Čomić, Formaldehyde as Screen Printing Indoor Pollutant, International Journal of Structural and Civil Engineering, ISSN 2277-7032, Volume 1, Issue 2 (February 2012).
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaJelena Kiurski, Ljubo Nedović, Savka Adamović, Ivana Oros, Jelena Krstić, Ilija Kovačević and Lidija Čomić, Nonlinear Correlation Model in the Assessment of Screen Printing Indoor Pollution, American Journal of Environmental Engineering, 2012, 2(2): 35-38.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaJelena S. Kiurski, Ivana B. Oros, Nebojša M. Ralević, Ilija M. Kovačević, Savka Z. Adamović, Jelena D. Krstić, Ljubo M. Nedović, Multivariate Statistical Interpretation of Fountain Solutions as Indicator of Environmental Pollution, Journal of Environmental Indicators, 7:11-19 (2012).
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNedović Lj., Ralević N., Mihailović B.: Neaditivne mere i integrali, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMihailović B., Nedović Lj., Marčeta M.: Dualnost realnih fazi mera, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNedović Lj.: Agregirane mere i fazi-mere, 2. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 23-24 Jun, 2017
(M72) Odbranjen magistarski radNedović Lj.: Idempotentne mere i njihova primena na princip velikih devijacija , Novi Sad, Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za matematiku, 2005
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu01.01.2018.
Asistent pripravnik RTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu01.07.2014.
Asistent 1 - magistarMatematikaFakultet tehničkih nauka27.08.2012.
AsistentMatematika10.11.2009.
Asistent pripravnik RMatematikaFakultet tehničkih nauka02.07.2009.
AsistentMatematikaFakultet tehničkih nauka06.10.2005.
Asistent pripravnikMatematikaFakultet tehničkih nauka05.09.1995.