Predmet: Matematika 1 (09 - SIT02)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti kojima je preduslov predmet Matematika 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 2dane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti elementarne, opšte, apstraktne i linearne algebre, kao i iz osnova klasične kombinatorike.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima, konstruišu se i rešava matematički modeli iz stručnih predmeta koristeći gradivo ovoga predmeta.
Predavanja (teorijska nastava). Logika, relacije, funkcije, kombinatorika, Bulova algebra, grupe, prsteni, polja, polinomi, kompleksni brojevi, determinate, sistemi linearnih jednačina. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri i testovi sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode dinamično i interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju redovne konsultacije i grupne konsultacije. Deo gradiva, koji cini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 2 modula (prvi modul: relacije, funkcije, Bulova algebra, grupe, prsteni, polja, polinomi,kompleksni brojevi, konačna polja, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru (vektorski!);drugi modul: determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice,karakteristicči koreni i vektori. Teorijski deo se polaže kroz test (eliminacioni i osnovni), prakticni deo kroz pet ozbiljnih zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Rade DoroslovačkiPRINCIPI ALGEBRE OPŠTE DISKRETNE I LINEARNE2008ALFA GRAF NS 2008Srpski jezik
Rade Doroslovački i Nedoić LjuboZbirka zadataka iz diskretne matematike2006ALFA-GRAF, Novi SadSrpski jezik
Rade Doroslovački i Nedović LjuboTestovi iz diskretne matematike i linearne algebre2009ALFA GRAF NOVI SADSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nedović dr Ljubo
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Duraković dr Nataša
Docent

Auditorne vežbe