Osnovne strukovne studije / Softverske i informacione tehnologije (Novi Sad)
Softverske i informacione tehnologije (Novi Sad)

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne strukovne studije


Zvanje koje se stiče
Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva (Struk. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Softverske i informacione tehnologije

Strukovne studije Softverske i informacione tehnologije traju tri godine i vrede 180 bodova. Završetkom ovih studija stiče se zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.
Studijski program osnovnih strukovnih studija Softverskih i informacionih tehnologija, u sklopu naučne oblasti Elektrotehnike i računarstva, uža naučna oblast Primenjene računarske nauke i informatika, realizuje se u okviru Departmana za računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Nikolić dr Siniša
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 13300.008
Osnove programiranja2022.008
Osnove računara2021.006
Osnove organizacije i menadžmenta2200.004
Engleski jezik 12000.004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 23300.008
Uvod u objektno programiranje3021.008
Izborni predmet 12020.00-1.005
Izborni predmet 22020.00-1.005
Engleski jezik 22000.004

Godina: 2, Semestar: Zimski

Platforme za objektno programiranje2022.008
Internet mreže2021.006
Osnove baza podataka2021.006
Izborni predmet 32021.006
Izborni predmet 42020.004

Godina: 2, Semestar: Letnji

Osnove softverskih arhitektura2021.006
Informaciona bezbednost2020.004
XML tehnologije2021.008
Izborni predmet 5202-30.00-1.006
Izborni predmet 6202-30.00-1.006

Godina: 3, Semestar: Zimski

Izborni predmet 72020.004
Izborni predmet 83021.006
Izborni predmet 93020.005
Izborni predmet 103021.006
Izborni predmet 113021.005
Projekat0030.004

Godina: 3, Semestar: Letnji

Izborni predmet 123040.007
Izborni predmet 133040.007
Stručna praksa0003.004
Završni rad00010.0012