Predmet: Platforme za objektno programiranje (09 - SIT020)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove programiranjadada
Uvod u objektno programiranjedada
Savladavanje koncepata i tehnoloških platformi objektnog programiranja sa posebnim naglaskom na Java i .Net platformama.
Poznavanje koncepata objektno-orijentisanog programiranja upotrebom programskog jezika Java i Java programskih platformi. Poznavanje rada sa grafičkim korisničkim interfejsom. Napredni koncepti: generički tipovi podataka, anotacije, refleksija. Povezivanje sa drugim programskim jezicima. Poznavanje rada sa relacionim bazama podataka.Poznavanje koncepata objektno-orijentisanog programiranja upotrebom programskog jezika C-sharp. Poznavanje rada sa grafičkim korisničkim interfejsom. Napredni koncepti: generički tipovi podataka, kreiranje grafičkih komponenti. Poznavanje rada sa relacionim bazama podataka.
Uvod u programski jezik Java / pojam virtuelne mašine / Sintaksa: operatori, kontrola toka / OO koncepti: klase, nasleđivanje, apstraktne klase, interfejsi / izuzeci / ulazno-izlazni podsistem / grafički korisnički interfejs: AWT, Swing / generički tipovi podataka / refleksija / anotacije / povezivanje sa drugim porgramskim jezicima / rad sa relacionim bazama podatakaUvod u programski jezik C-sharp. Uvod u programski jezik C-sharp / pojam Microsoft .NET razvojne platforme / Sintaksa: promenljive, operatori, izrazi, metode, kontrola toka / OO koncepti: klase, nasleđivanje, apstraktne klase, interfejsi / izuzeci / ulazno-izlazni podsistem / grafički korisnički interfejs: rad sa grafičkim komponentama, validacija / kreiranje grafičkih komponenti / generički tipovi podataka / rad sa relacionim bazama podataka.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bruce EckelThinking in Java2002Prentice-Hall/Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Odbrana projektadada30.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Savić dr Goran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Segedinac Milan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Molnar Robert
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stojić Ivan
Asistent-master

Računarske vežbe