Predmet: Uvod u objektno programiranje (09 - SIT08)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.06.2010..


Predmeti kojima je preduslov predmet Uvod u objektno programiranje

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Platforme za objektno programiranjedada
Tehnike razvoja softveradane
Osposobljavanje studenata za razumevanje i primenu osnovnih koncepata objektnog programiranja.
Student će biti osposobljen za primenu osnovnih koncepata objektnog programiranja. Osposobljenost za pisanje OOP korišćenjem programskog jezika C++.
Osnovni pojmovi i termini. Inkapsulacija i modularnost. Klasifikacija operacija: konstruktori i destruktori. Uvod u polimorfizam: preklapanje operatora i koercitivni polimorfizam. Vete između klasa: nasleđivanje. Nasleđivanje i polimorfizam. Višestruko nasleđivanje. Generičke klase. Prevencija otkaza: obrada izuzetaka.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa računarskih vežbi i završnog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dušan MalbaškiObjektno orijentisano programiranje2008Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Laslo KrausProgramski jezik C++ sa rešenim zadacima1994Mikro knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Odbranjene računarske vežbedada70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kerac mr Milan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Kupusinac dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Molnar Robert
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Zarić dr Miroslav
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Brkić dr Miodrag
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Čalija Dragana
Asistent-master

Računarske vežbe