Predmet: Uvod u objektno programiranje (09 - SIT08)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.06.2010..


Predmeti kojima je preduslov predmet Uvod u objektno programiranje

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Platforme za objektno programiranjedada
Tehnike razvoja softveradane
Osposobljavanje studenata za razumevanje i primenu osnovnih koncepata objektnog programiranja.
Student će biti osposobljen za primenu osnovnih koncepata objektnog programiranja. Osposobljenost za pisanje OOP korišćenjem programskog jezika C++.
Osnovni pojmovi i termini. Inkapsulacija i modularnost. Klasifikacija operacija: konstruktori i destruktori. Uvod u polimorfizam: preklapanje operatora i koercitivni polimorfizam. Vete između klasa: nasleđivanje. Nasleđivanje i polimorfizam. Višestruko nasleđivanje. Generičke klase. Prevencija otkaza: obrada izuzetaka.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa računarskih vežbi i završnog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dušan MalbaškiObjektno orijentisano programiranje2008Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Laslo KrausProgramski jezik C++ sa rešenim zadacima1994Mikro knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Odbranjene računarske vežbedada70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kerac mr Milan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Kupusinac dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Molnar Robert
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Zarić dr Miroslav
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Brkić dr Miodrag
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Čalija Dragana
Asistent

Računarske vežbe