Predavač mr Milan Kerac


Nedostaje slika

mr Milan Kerac

Predavač


Telefon021/485-2025
E-mail
Akademsko zvanjePredavač
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač21.02.2014.01.10.2015.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Asistent sa magistraturom21.02.2011.01.02.2014.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Predavač01.11.2010.01.02.2011.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Predavač01.02.2021.31.01.2026.Katedra za informatiku
NazivU Ustanovi
Prepoznavanje izolovano izgovorenih reči zasnovano na skrivenim Markovljevim modelima

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1995

Komunikaciona infrastruktura sistema za geoprostorne podatke baziranog na globalnoj satelitskoj navigaciji

Magistratura

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZoran Vojnović, Milan Kerac, Aleksandar Sudarević, Ivan Nejgebauer, Autentifikacija bežičnih korisnika korišćenjem Captive portal mehanizma, Zbornik radova YuInfo 11 (CD), Kopaonik 2011.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIvan Nejgebauer, Milan Kerac, Aleksandar Sudarević, Zoran Vojnović, Redundantni IMAP servis sa virtuelnim afinitetom naloga, Zbornik radova YuInfo 11 (CD), Kopaonik 2011.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIvan Nejgebauer, Milan Kerac, Aleksandar Sudarević, Zoran Vojnović, Implementacija sistema za upravljanje poverljivim sadržajem, Zbornik radova YuInfo 12 (CD), Kopaonik 2012.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAleksandar Sudarević, Milan Kerac, Zoran Vojnović, Ivan Nejgebauer, Unifikacija WAN veza VPN tehnologijama, Zbornik radova YuInfo 12 (CD), Kopaonik 2012.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAleksandar Sudarević, Ivan Nejgebauer, Zora Konjović, Milan Kerac, Zoran Vojnović, Modified Software Architecture of the System for GPS Network Corrections Distribution , InterGeoEast, Belgrade, 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZora Konjović, Dušan Petrovački, Milan Kerac, Miro Govedarica, Aleksandar Sudarević, Ivan Nejgebauer, “GPS-Based Spatial Data Infrastructure ”, Proceedings on CD-u, InterGeoEast Conference form Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Beograd, Srbija i Crna Gora, 2004,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Kerac, I. Nejgebauer, Network Infrastructure Design for a BISIS System in an Inter-Library Scenario. In Proceedings of the International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, 2004.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaNejgebauer I., Kerac M., Sudarević A., Vojnović Z., „Model računarske mreže za eUpravu“, Info M, 20, str 11-15, 2006.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Kerac, A. Sudarević, Z. Vojnović, I. Nejgebauer, Komunikacioni podsistemi u mrezi GNSS prijemnika, Zbornik radova YuInfo 10 (CD), Kopaonik 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniI. Nejgebauer, M. Kerac, A. Sudarević, Z. Vojnović, UNS VPN Servis, Zbornik radova YuInfo 09 (CD), Kopaonik 2009
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniI. Nejgebauer, M. Kerac, A. Sudarević, Z. Vojnović, Arhitektura i implementacija LDAP proksi servisa, Zbornik radova YuInfo 09 (CD), Kopaonik 2009
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniI. Nejgebauer, M. Kerac, A. Sudarević, Z. Vojnović, Arhitektura redudantnog proksi servisa na virtualizovanoj platformi, Zbornik radova YuInfo 08 (CD), Kopaonik 2008
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniI. Nejgebauer, M. Kerac, A. Sudarević, Z. Vojnović, EoMPLS kao transportna enkapsulacija za dislocirane mreže, Zbornik radova YuInfo 08 (CD), Kopaonik 2008
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniI. Nejgebauer, V. Ilić, M. Kerac, A. Sudarević, Implementacija mehanizama za brzo prebacivanje saobraćaja i QoS za potrebe prenosa glasa, Zbornik radova YuInfo 07 (CD), Kopaonik 2007
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniA. Sudarević, I. Nejgebauer, M. Kerac, Z. Vojnović, Logičko objedinjavanje distribuiranih elemenata računarske mreže eUprave, Zbornik radova YuInfo 07 (CD), Kopaonik 2007
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniI. Nejgebauer, A. Sudarević, M. Kerac, Z. Vojnović, Softverska arhitektura modula za pripejd tarifiranje NTRIP korisnika, Zbornik radova YuInfo 06 (CD), Kopaonik 2006.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Kerac, Z. Vojnović, I. Nejgebauer, A. Sudarević, Realizacija NTRIP protokola u mreži permanentnih GPS stanica Srbije, Zbornik radova YuInfo 06 (CD), Kopaonik 2006
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniA. Sudarević, I. Nejgebauer, Z. Konjović, M. Kerac, Z. Vojnović, Softverska arhitektura sistema za distribuciju podataka o korekciji mreže GPS permanentnih stanica, Zbornik radova YuInfo 05 (CD), Kopaonik 2005
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZ. Vojnović, M.Kerac, Z. Konjović, I. Nejgebauer, A. Sudarević, NTRIP protokol u VRS okruženju, Zbornik radova YuInfo 05 (CD), Kopaonik 2005
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Kerac, M. Govedarica, Z. Konjović, Z. Vojnović, A. Sudarević, Provera kvaliteta servisa mreže permanentnih GPS stanica, Zbornik radova YuInfo 05 (CD), Kopaonik 2005
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAleksandar Sudarević, Zoran Vojnović, Milan Kerac, Ivan Nejgebauer, Zora Konjović, Proširenje mogućnosti nadgledanja mrežnih uređaja izračunavanjem SNMP izraza, Zbornik radova YuInfo 04 (CD), Kopaonik 2004
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZoran Vojnović, Aleksandar Sudarević, Milan Kerac, Ivan Nejgebauer, Zora Konjović , Obaveštavanje o događajima na mrežnim uređajima pomoću SMS poruka, Zbornik radova YuInfo 04 (CD), Kopaonik 2004
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilan Kerac, Ivan Nejgebauer, Zora Konjović, Zoran Vojnović, Aleksandar Sudarević, Realizacija komunikacionog sistema za akviziciju mreže permanentnih GPS stanica, Zbornik radova YuInfo 04 (CD), Kopaonik 2004
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilan Kerac, Ivan Nejgebauer, Zora Konjović, Fizička i logička arhitektura računarske mreže institucija osnovnog i srednjeg obrazovanja Autonomne Pokrajine Vojvodine, Zbornik radova YuInfo 02 (CD), Kopaonik 2002
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilan Kerac, Ivan Nejgebauer, Zora Konjović, Serverski sistem na bazi izolacije grupa procesa, Zbornik radova YuInfo"01 (CD), Kopaonik 2001
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Kerac, S. Cvijanović, S. Krčo, V. Delić, V Milošević, Realizacija sistema za prepoznavanje izolovano izgovorenih reči zasnovanog na skrivenim Markovljevim modelima, DOG"96, Prvi stručni seminar iz oblasti digitalne obrade govora, Novi Sad, Januar 1996.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Kerac, S. Krčo, V. Delić, V. Milošević, Automatsko prepoznavanje izolovano izgovorenih reči zasnovano na skrivenim Markovljevim modelima, TELFOR"95, Beograd, Decembar 1995
(M72) Odbranjen magistarski radKomunikaciona infrastruktura sistema za geoprostorne podatke baziranog na globalnoj satelitskoj navigaciji
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
PredavačPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2021.
PredavačPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2016.
Asistent - stari nazivPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu21.02.2011.
Asistent pripravnik RPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu21.10.2010.