Predmet: Osnove organizacije i menadžmenta (09 - SIT05)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Predmet se izučava u cilju sticanja opštih znanja i specifičnih veština za razumevanja značaja, suštine, prilaza u razvoju i postupaka organizovanja preduzeća i osnovnih menadžerskih procesa, te za rad na planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli procesa u funkcijama preduzeća i u preduzeću kao celini.
Studenti stiču opšta znanja i specifične veštine na osnovu kojih postaju kompetentni za: analizu procesa u preduzeću i njegove funkcionalne strukture, analizu činilaca preduzeća i njihove međusobne uslovljenosti, generisanje varijantnih rešenja i izbor najpovoljnije organizacione strukture preduzeća, rešavanje konkretnih organizacionih problema u vremenu funkcionisanja preduzeća u okolini - na tržištu i upravljanje delovima preduzeća i preduzećem kao celinom.
Razvoj tehnologije organizacije; Položaj čoveka u procesu rada - čovek, rad i tehnologije; Misija, ciljevi i politike preduzeća; Činioci preduzeća, procesi u preduzeću i njihove međusobne veze; Osnovni tokovi u preduzeću; Oblikovanje efektivnih organizacionih struktura preduzeća; Oblikovanje tokova informacija u preduzeću; Oblikovanje komunikacionog sistema preduzeća; Efektivnost organizacije; Procesi upravljanja preduzećem; Metode i tehnike upravljanja preduzećem.
Nastava na predmetu obuhvata: Predavanja sa analizom praktičnih primera organizacionih struktura konkretnih preduzeća; auditorne vežbe u okviru kojih se u vidu primera razrađuju organizacione i menadžerske metode i tehnike i izradu seminarskog rada koji predstavlja samostalan rad studenta - studiju slučaja konkretnog preduzeća iz ugla načina organizovanja i upravljanja. Seminarski rad se radi na vežbama i u vannastavnom vremenu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zelenović, DTEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE INDUSTRIJSKIH SISTEMA - PREDUZEĆA2009Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Maksimović, RSLOŽENOST I FLEKSIBILNOST STRUKTURA INDUSTRIJSKIH SISTEMA2009Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Ćosić, I., Maksimović, R.Proizvodni menadžment2011Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Duđak dr Ljubica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Todić Vladimir

Auditorne vežbe