Predmet: XML tehnologije (09 - SIT029)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove softverskih arhitekturadane

Predmeti kojima je preduslov predmet XML tehnologije

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnologije i sistemi eTrgovine i eBankarstvadada
Tehnologije i sistemi eObrazovanjadada
Osposobljavanje studenata za zadatke obrade XML dokumenata i implementaciju web servisa.
Poznavanje XML tehnologija i standarda za gradnju web servisa. Student je kompententan da implementira sisteme zasnovane na XML dokumentima i web servis komponente u skladu sa važećim standardima.
XML jezik: pregled, sintaksa, struktura dokumenata. Standardi za specifikaciju strukture dokumenata i njihovu programsku obradu. Transformacija i vizuelizacija dokumenata. Povezivanje dokumenata. Pretraživanje dokumenata. XML baze podataka. Web servisi: pregled koncepata, dostupne tehnologije za implementaciju. Standardi web servis komponenti. Integracija informacionih sistema pomoću web servis komponenti: protokoli za koordinaciju, kompozicija servisa. Standardi i primene web servisa u sistemima elektronskog poslovanja.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera se vrši usmenom konverzacijom ili pismenim odgovorima na pitanja u vezi zadataka i rezultat se ocenjuje. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašjnenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i u slučaju da se predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da popune.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
G. Alonso, F. Casati, H. Kuno, V. MachirajuWeb Services: Concepts, Architectures and Applications2004Springer VerlagEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada20.00
Odbrana projektadada30.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gostojić dr Stevan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Penca dr Valentin
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Čalija Dragana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Boškov Novak
Asistent

Računarske vežbe