Predmet: Osnove softverskih arhitektura (09 - SIT027)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove web programiranjadada

Predmeti kojima je preduslov predmet Osnove softverskih arhitektura

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
XML tehnologijedane
Osposobljavanje studenata za implementaciju višeslojnih klijent/server sistema zasnovanih na tehnologijama distribuiranih objekata.
Poznavanje tehnologija i standarda za gradnju višeslojnih klijent/server sistema. Student je kompententan da implementira višeslojne, distribuirane softverske sisteme zasnovane na tehnologijama distribuiranih objekata.
Arhitekture višeslojnih klijent/server sistema. Pristup bazama podataka iz serverskih okruženja; upravljanje konekcijama. Direktorijumski servisi i pronalaženje objekata. Tehnologije distribuiranih objekata. Životni ciklus distribuiranih objekata. Upravljanje deljenim resursima u distribuiranom okruženju. Transakcioni režim rada. Distribuirane transakcije. Objektno-relaciono mapiranje. Šabloni dizajna u okruženju distribuiranih objekata.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera se vrši usmenom konverzacijom ili pismenim odgovorima na pitanja u vezi zadataka i rezultat se ocenjuje. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašjnenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i u slučaju da se predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da popune.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. Milosavljević, M. VidakovićJava i Internet programiranje2007Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Odbrana projektadada30.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Veljko
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Martinović Lajoš
Asistent

Računarske vežbe