Predmet: Osnove web programiranja (09 - SIT023)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove programiranjadada

Predmeti kojima je preduslov predmet Osnove web programiranja

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove softverskih arhitekturadada
Osposobljavanje studenata za veb programiranje, što obuhvata poznavanje HTTP protokola, serverske i klijentske tehnologije, kao i organizaciju veb aplikacija.
Veštine za implementaciju veb aplikacija.
Osnove HTML-a. Osnove HTTP protokola. Osnove servletske tehnologije. Praćenje sesije. POST metoda i file upload. Osnove JSP-a. JSP izrazi. JSP skriptleti. JSP deklaracije. JSP direktive. JavaBeans. Opseg vidljivosti komponenti.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera se vrši usmenom konverzacijom ili pismenim odgovorima na pitanja u vezi zadataka i rezultat se ocenjuje. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašjnenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i u slučaju da se predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da popune.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. Milosavljević, M. VidakovićJava i Internet programiranje2007Fakultet tehničkih naukaEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada30.00
Odbrana projektadada40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Okanović dr Dušan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Nejgebauer mr Ivan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Nikolić dr Siniša
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Molnar Robert
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kaplar Sebastijan
Asistent

Računarske vežbe