Predmet: Internet mreže (09 - SIT021)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..


Predmeti kojima je preduslov predmet Internet mreže

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Protokoli u računarskim mrežamadada
Programiranje mobilnih sistema i uređajadane
Sistemi za nadgledanje i upravljanje računarskih mrežadada
Konfiguracija i administracija računarskih mrežadada
Ovladavanje teorijskim osnovama i tehnologijama TCP/IP mreža.
Student je ovladao osnovnim teorijskim znanjima o TCP/IP mrežama. Student je stekao praktična znanja koja mu omogućuju osnovno održavanje lokalnih računarskih mreža baziranih na TCP/IP modelu.
Standardi u mrežama i tela za standardizaciju. Pasivna i aktivna oprema potrebna za realizaciju računarskih mreža, struktuirano kabliranje. TCP/IP mreže: ISO/OSI referentni model, TCP/IP model, osnove protokola OSI 1, ethernet, bežične LAN tehnologije, ISP pristupne tehnologije, osnove PPP, osnovni principi IP,osnovni principi UDP, osnovni principi TCP i osnovni principi DNS. Komunikacioni uređaji II i III nivoa.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, laboratorijske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na laboratorijskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih i neobaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera se vrši usmenom konverzacijom ili pismenim odgovorima na pitanja u vezi zadataka i rezultat se ocenjuje. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašjnenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i u slučaju da se predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da popune.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
William StallingsData and Computer Communications2004Prentice HallEngleski
Milan KeracMrežno bazirani sistemi 1 - Priručnik za vežbe2004FTN, Elektronsko izdanjeSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada32.00
Domaći zadatakdada30.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada3.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kerac mr Milan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Segedinac Milan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kerac mr Milan
Predavač

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Brkić dr Miodrag
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe