Predmet: Osnove baza podataka (09 - SIT022)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti kojima je preduslov predmet Osnove baza podataka

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Konfigurisanje i administracija baza podatakadada
Savladavanje koncepata relacionih baza podataka. Savladavanje jezika SQL, standarda za pristup relacionim bazama podataka, kao i reprezentativnih CASE alata za modelovanje podataka.
Stečena znanja o koncepatima relacionih baza podataka. Stečena znanja potrebna za korišćenje jezika SQL za pristup relacionim bazama podataka. Stečene veštine korišćenja CASE alata za modelovanje relacionih baza podataka.
Evolucija baza podataka / Elementi sistema za upravljanje bazama podataka / Modeliranje podataka: model objekti-veze / Relacioni model podataka / Relaciona algebra / Jezik SQL / Ograničenja i trigeri / Indeksi / Proceduralna proširenja SQL-a / Uskladištene procedure / Upravljanje transakcijama / Objektno-relaciono mapiranje
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera se vrši usmenom konverzacijom ili pismenim odgovorima na pitanja u vezi zadataka i rezultat se ocenjuje. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašjnenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i u slučaju da se predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da popune.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Lazarević B.i drugiBaze podataka2003Fakultet organizacionih nauka BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada35.00
Domaći zadatakdada25.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bender mr Miroslav
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Suvajdžin Rakić dr Zorica
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Gornik Milan
Asistent-master

Računarske vežbe