Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер информационих технологија (Дипл. инж. информ. технол.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; Организационе науке; Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Информационе и комуникационе технологије прожимају све аспекте савременог друштва и интензивно се користе свакодневно и у свим сферама живота. Информациони системи, применом ових технологија, омогућавају да се послови у предузећима обављају брже, лакше, боље и јефтиније. Максимални ефекти се постижу када се добро познаје природа пословања и структура предузећа, што наши инжењери сигурно знају. Они су научили како функционише предузеће и како га употребом информационих и комуникационих технологија учинити успешнијим. Акценат је постављен на оспособљавању инжењера који сагледавају целину система и развијају способности лаког прилагођавања различитим апликативним доменима и примени различитих и иновативних метода, техника и алата у области информационих и комуникационих технологија. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ристић др Соња
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 14202.006
Увод у инжењерство информационих система2021.006
Основе системског инжењерства2200.005
Увод у микропроцесорске системе2021.006
Увод у програмирање2021.006
Изборни предмет ОАС ИИС 12001.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23302.006
Архитектура рачунара и оперативни системи2021.006
Основе инжењерства техничких система2021.006
Друштвени аспекти информационих система2000.002
Основе организационих система2201.006
Изборни предмет ОАС ИИС 22001.003

Година: 2, Семестар: Зимски

Статистика3120.006
Основи економије за инжењере2200.004
Објектно оријентисане информационе технологије2020.005
Анализа и моделирање пословних процеса2020.005
Пословни информациони системи2020.005
Основе организационог понашања2200.005

Година: 2, Семестар: Летњи

Систем менаџмента квалитетом2200.006
Пројектовање информационих система3020.006
Веб оријентисане технологије и системи2021.005
Алгоритми и структуре података2020.004
Основе тестирања софтвера2020.004
Архитектура информационих система и рачунарске мреже2021.005

Година: 3, Семестар: Зимски

Методе и технике управљања пројектима2020.004
Иновације и предузетништво у високотехнолошким предузећима2002.004
Пројектовање база података2022.007
Рачунаром подржано пројектовање производа (CAD/CAE)3021.005
Мобилне информационе технологије2020.005
Дизајнерски обрасци2020.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Основе система пословне интелигенције2020.006
Системи за подршку планирању пословних ресурса2020.005
Системи база података2021.005
Развој вишеслојних апликација2022.007
Изборни предмет ОАС ИИС 32020.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Безбедност и сигурност информационих система3030.005
Управљање развојем информационих система2020.005
Изборни предмет ОАС ИИС 42021.006
Изборни предмет ОАС ИИС 52020.005
Изборни предмет ОАС ИИС 62021.006

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет ОАС ИИС 72021.006
Изборни предмет ОАС ИИС 82021.005
Изборни предмет ОАС ИИС 93020.004
Изборни предмет ОАС ИИС 103020.005
Стручна пракса - ОАС Инж.инф.сист.0003.003
Завршни дипломски рад - ОАС Инж.инф.сист.00010.0010