Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер информационих технологија (Дипл. инж. информ. технол.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; Организационе науке; Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Информационе и комуникационе технологије прожимају све аспекте савременог друштва и интензивно се користе свакодневно и у свим сферама живота. Информациони системи, применом ових технологија, омогућавају да се послови у предузећима обављају брже, лакше, боље и јефтиније. Максимални ефекти се постижу када се добро познаје природа пословања и структура предузећа, што наши инжењери сигурно знају. Они су научили како функционише предузеће и како га употребом информационих и комуникационих технологија учинити успешнијим. Акценат је постављен на оспособљавању инжењера који сагледавају целину система и развијају способности лаког прилагођавања различитим апликативним доменима и примени различитих и иновативних метода, техника и алата у области информационих и комуникационих технологија. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ристић др Соња
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 142026
Увод у инжењерство информационих система20216
Основе системског инжењерства22005
Увод у микропроцесорске системе20216
Увод у програмирање20216
Изборни предмет ОАС ИИС 120002

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 233026
Архитектура рачунара и оперативни системи20216
Основе инжењерства техничких система20216
Друштвени аспекти информационих система20002
Основе организационих система22016
Изборни предмет ОАС ИИС 220023

Година: 2, Семестар: Зимски

Статистика31206
Основи економије за инжењере22004
Објектно оријентисане информационе технологије20205
Анализа и моделирање пословних процеса20205
Пословни информациони системи20205
Основе организационог понашања22005

Година: 2, Семестар: Летњи

Систем менаџмента квалитетом22006
Пројектовање информационих система30206
Веб оријентисане технологије и системи20215
Алгоритми и структуре података20204
Основе тестирања софтвера20204
Архитектура информационих система и рачунарске мреже20215

Година: 3, Семестар: Зимски

Методе и технике управљања пројектима20204
Иновације и предузетништво у високотехнолошким предузећима20024
Пројектовање база података20227
Рачунаром подржано пројектовање производа (CAD/CAE)30215
Мобилне информационе технологије20205
Дизајнерски обрасци20206

Година: 3, Семестар: Летњи

Основе система пословне интелигенције20206
Системи за подршку планирању пословних ресурса20205
Системи база података20215
Развој вишеслојних апликација20227
Изборни предмет ОАС ИИС 320206

Година: 4, Семестар: Зимски

Безбедност и сигурност информационих система30305
Управљање развојем информационих система20205
Изборни предмет ОАС ИИС 420216
Изборни предмет ОАС ИИС 520205
Изборни предмет ОАС ИИС 620216

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет ОАС ИИС 720216
Изборни предмет ОАС ИИС 820205
Изборни предмет ОАС ИИС 930204
Изборни предмет ОАС ИИС 1030205
Стручна пракса - ОАС Инж.инф.сист.00033
Завршни дипломски рад - ОАС Инж.инф.сист.0001010