проф. др Ивана Катић


Недостаје слика

др Ивана Катић

Редовни професор


Телефон021/485-2160
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 806

Ивана Катић, дипломирала на одсеку Психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду са оценом 10,00 на предмету Педагошка психологија. Стекла звање Магистар пословног менаџмента на одсеку за Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду са успехом 9,20. Запослена на Факултету техничких наука од 01.11.2007. године као Сарадник у настави за ужу научну област Производни системи, организација и менаџмент на предметима Психологија рада, Пословна комуникација, Управљање људским ресурсима. У новембру 2008. године  магистрирала на тему Предузетничка мотивација у програмима самозапошљавања и стекла звање Магистар техничких наука из области Индустријског инжењерства иинжењерског менаџмента, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Успех на магистарским студијама 9,00. 2009. године изабрана у звање Асистента са магистратуром. 2011. године изабрана за Координатора за обављање стручне студентске праксе. Увела је нове методе у наставни процес које се односе на играње улога, групне дискусије, развој личних перформанси кроз усвајање теоријских знања, анализа случајева из праксе базирана на искуству током рада у привреди. Ивана Катић је стекла звање Доктор наука из области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента и докторирала на тему Развој каријере запослених у функцији успешног пословања организације, 2012.године. Изабрана је у звање Асистента са докторатом 2012.године. У октобру месецу, 2012. године стекла је звање Доцент.

 

Радно искуство у области Менаџмента људских ресурса у привреди стекла је у Социете Генерале Yугослав Банк, Београд на функцији Психолога у одељењу људских ресурса. Ангажована као координатор пројектног задатка: "Прикупљање и анализа ставова запослених који представљају вишак о могућим опцијама решавања њиховог радног статуса", у реализацији Привредне коморе Србије, Удружени послодавци Србије и Мисија ОЕБС у Србији. Стручни сарадник и консултант у Републичкој агенцији за развој МСПП сектора Владе Републике Србије и Републичког завода за развој, Београд. Стручни сарадник и консултант у области људских ресурса у бројним предузећима, Нови Сад. Стекла звање Трансакционо-аналитички саветник, специјализација у области људских ресурса и примена трансакционе анализе у радним организацијама.

Редовни професор
15.10.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом14.06.2012.01.09.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром10.02.2009.01.05.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави01.11.2007.01.02.2009.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор15.10.2018.14.10.2023.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Доцент15.10.2012.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
" Ајзенкове димензије лицности и локус контроле код делинквената и неделинквената"

Диплома

Психолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

2004

МБА програмом није предвидјена одбрана магистарске тезе

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2007

Предузетницка мотивација у програмима самозапосљавања

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Развој каријере запослених у функцији успешног пословања организације

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаGrubic-Nesic, L., Dudjak, Lj., Katic, I., & Lalic, D. (2013). Role of Human Resource Management in Modern Organizations. Chapter XI in Engineering Management – Challenges for the Future, pp. 197-210, H.-J. Bullinger & D. Spath (Eds.), published by Faculty of Technical Sciences (Novi Sad, Serbia), Fraunhofer IAO (Stuttgart, Germany) and DAAAM International (Vienna, Austria), ISBN 978-3-902734-01-3
(М23) Рад у међународном часописуKatić I., Ivanišević A., Grubić Nešić L., Penezić N.: Effects of Sociodemographic Characteristics and Personality Traits on Career Development, The International Journal of Aging and Human Development, DOI: 10.1177/0091415017743008, 0(0) 1–16, Article first published online: November 24, 2017, ISSN: 0091-4150, Online ISSN: 1541-3535 Volume: 87 issue: 2, page(s): 201-216 Article first published online: November 24, 2017; Issue published: September 1, 2018
(М23) Рад у међународном часописуKatić (Drezgić) I.: Business plan feedback for cost effective business processes , Advances in Production Engineering and Management, 2016, Vol. 11, No 3, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуZubanov V., Katić I, Grubić Nešić L., Berber N.,:The Role of Management Teams in Business Success: Evidence from Serbia, Engineering Economics, Print ISSN: 1392-2785 ,Online ISSN: 2029-5839, Vol 28, No 1, 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.28.1.15132, IF 0,726
(М23) Рад у међународном часописуKatić (Drezgić) I., Ivanišević A., Lalić G., Tasić N., Penezić N.: EFFECTS OF FATIGUE TO OPERATIONAL PRODUCTIVITY WITH EMPLOYEES, Metalurgia international, 2013, Vol. 18, No 3, pp. 170-176, ISSN 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуKatić (Drezgić) I., Borocki J., Zekić S., Penezić N.: Entrepreneurship significance in restructuring process, TTEM. Tehnics tehnologies education management, 2011, Vol. 6, No 4, pp. 902-907, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуKatić (Drezgić) I., Grubić-Nešić L., Milosavljević G., Lalić D.: Overworking as a threat to modern business,Technics Technologies Education Management / TTEM, 2012, Vol. 7, No 4, pp. 1779-1784, ISSN 1840- 1503
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKatić (Drezgić) I.: Intrinsic motivation as a specific element of corporate entrepreneurship, International Scientific Conference Deindustrialization: phenomena, consequences, Novi Sad, Faculty of technical sicence, 2013, pp. 197-207, ISBN 978-86-7892-562-7
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKatić,I.,Penezic N.,Umihanic, B: Development of business competencies for the purpose of reindustrialization, International Scientific Conference Deindustrialization: phenomena, consequences, Novi Sad, Faculty of technical sicence, 2013, pp. 207-217, ISBN 978-86-7892-562-7
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKatić (Drezgić) I.: Improvement of career development through association of university centers and teaching staff, Conference “Serbia within European Paradigm of Career Guidance - Recommendations and Perspectives”, 24 October, 2013, University of Nis
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić (Drezgić) I.: Talent management and organizational success, XI InternationaL Scientific Conference,: on the way to the era of knowledge, 27,28 September, Sremski Karlovci, pp. 35-42, ISBN : 978-86-85067-45-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić (Drezgić) I.: Compliance program and learning styles of employees, XI InternationaL Scientific Conference,: on the way to the era of knowledge, 27,28 September, Sremski Karlovci, pp. 36-48, ISBN : 978-86-85067-45-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAndevski, M.,Duđak, Lj.,Katić (Drezgić), I. Director role in creating culture learning organization at school, XV International Scientific Conference on Industrial Systems , September 14-16, 2011, Novi Sad, Serbia, Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISBN 978-86-7892-343-2, pp. 456-460.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić (Drezgić),I. Significance of psychological factors in mass customization and personalization process, 5th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe (MCP-CE 2012), September 19-21, 2012, Novi Sad, Serbia, Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić (Drezgić),I.,Pavlović,J., Lalić, D., The role of Human resources in organisational change, XIV International Scientific Conference on Industrial Systems , October 2-3, 2008, Novi Sad, Serbia, Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISBN 978-86-7892-135-3, pp. 543-546.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPavlović,J., Katić(Drezgić),I., The HR Scorecard, XIV International Scientific Conference on Industrial Systems, October 2-3, 2008, Novi Sad, Serbia, Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISBN 978-86-7892-135-3, pp. 571-574.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić, D., Katić (Drezgić), I., Vujanac.,J. The influence of the information communicational technologies on the relationships among the employees and on their success in job, XIV International Scientific Conference on Industrial Systems , October 2-3, 2008, Novi Sad, Serbia, Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISBN 978-86-7892-135-3, pp. 537-542.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић), И., Павловић,Ј., Лалић,Д., Дистрибуција као фаза логистичког тока са аспекта маркетинг микса, XIII Интернационални научни скуп, Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Суботица, 2008, CD ROM, ISBN 86-7233-193-1,пп.124-129.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić I., Grubić-Nešić L.:Influence of personal factors on career development of employees, Intenational Symposioum SymOrg, Zlatibor, 2014, ISBN 978-86-7680-295-1, pp.191-198
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić I., Lalić B., Bogojević B., Jokanović B .:Students Intenship: Career Planning Based on Competences, Intenational Scientific Conference on Industrial Systems (17 ; Novi Sad ; 2017), Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, ISBN 978-86-7892-978-6 ,pp.468-472
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B.,Bogojević B., Katić I., Katić A.,Medvecki D.: Systematic solution for accurate deployment of students to available intenship positions implemented at FTS-DIEM, Intenational Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS (17 ; Novi Sad ; 2017), University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISBN 978-86-7892-978-6 ,pp. 472-475
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić I., Ivanišević A.,Đorđević D.,Penezić N.,Leber M.: Approaching to a smoother life-career transition:economic immigrants and the role of counsellors, The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration "Migration: phenomena, consequences", Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2017, ISBN 978-86-7892-928-1,pp.46-63
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić ,I. Šarac A., Skenderija B., Jeftić A.: Migration of students ( high educational people), decision factors and their impact to envinment, The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration , Migration:phenomena, consequences , Novi Sad, 2017, ISBN 978-86-7892-928-1, pp. 103-116
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Tasić N., Delić M., Katić A.,Katić I., Bogojević B.: Customized approach in organizing student intenships at DIEM-FTS, Intenational Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CES, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2016, ISBN 978-86-7892-84-44,pp.141-146
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Katić I.:Psychological Characteristics of Leaders, Intenational Symposium SymOrg , Zlatibor, 2014, ISBN 978-86-7680-295-1, pp.181-185
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠovljanski S., Katić I.:The Impact of Professional Practice at the level of student's Employability, Intenational Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS(16; Novi Sad; 2014 ), Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2014, ISBN 978-86-7892-652-5,pp.293-299
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić I.,Knežević T.: Locus of control and level of self-confidence as predictors of striving for power among managers, Intenational Symposium SymOrg, Zlatibor ,2014, ISBN 978-86-7680-295-1, pp.230-238
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKnežević T., Katić I.: Professional and lifestyle of employees in the moden organization, Intenational Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS(16; Novi Sad; 2014 ),Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2014, ISBN 978-86-7892-652-5, Str. 371-375
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić I.: Improvement of career development through association of university centers and teaching staff Serbia within European Paradigm of Career Guidance -Recommendations and Perspectives, Intenational Career conference "Serbia within European Paradigm of Career Guidance-Recommendations and Perspectives", University of Niš, 2013, ISBN 978-86-7181-082-1, pp. 39-45
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić I.,Grubić-Nešić L.,Skenderija B.:Intrinsic motivation as a specific element of corporate entrepreneurship, Intenational Scientific, Conference, Deindustrialization:Phenomena, Consequences, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad ,2013, ISBN 978-86-7892-467-5, pp. 187-197
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić I.,Penezić N.,Umihanić,B.: Development of business competencies for the purpose of reindustrialization, 4.Intenational Scientific Conference, "Deindustrialization: Phenomena, Consequences" ,Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad , 15 jun, 2013, ISBN 978-86-7892-467-5 ,pp.197-207
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić I.:Significance of psychological factors in mass customization and personalization process Intenational Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE ,Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2012, ISBN 978-86-7892-432-3,pp.121-124
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТодоровић Т., Иванишевић А., Ћурчић Ј., Катић (Дрезгић) И., Његован М., Зивлак Н.: Тхе Цонцепт оф Организатионал Инноватион ин Мануфацтуринг, 7. Интернатионал Сциентифиц Цонференце "Цорпоратион ас а цонтестед агенцy", Нови Сад: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 16 Оцтобер, 2021, пп. 134-139, ИСБН 978-86-6022-394-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Лошонц (Лосонцз) А., Иванишевић А.: Ецономиц дисцоурсе анд висуал цонфигуратион, 10. ИНТЕРНАТИОНАЛ Сyмпосиум он Грапхиц Енгинееринг анд Десигн ГРИД, Нови Сад: ФТН, 12-14 Новембер, 2020, пп. 476-481, ИСБН 978-6022-303-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Иванишевић А., Лошонц (Лосонцз) А., Соколовић Б., Лебер М.: Сустаинабле леарнинг: А неw аппроацх то организатионс, 6. Интернатионал Сциентифиц Цонференце Едуцатион анд Сустаинабле Девелопмент, Нови Сад: ФТН, 19 Септембер, 2020, пп. 165-173, ИСБН 978-86-6022-307-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Соколовић Б., Франк А.: Турновер анд Абсентееисм: Индицаторс оф Манагемент Дyнамицс ин Модерн Цорпоратион, 5. Интернатионал Сциентифиц Цонференце Цорпоратионс ас Мултидименсионал Ацторс/Ентитиес, Нови Сад, 9 Новембер, 2019, пп. 130-139, ИСБН 978-86-6022-234
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНешић Томашевић А., Катић (Дрезгић) И.: Глобализатион, цареер анд адаптатион то цханге., 5. Интернатионал Сциентифиц Цонференце Цорпоратионс ас Мултидименсионал Ацторс/Ентитиес, Нови Сад: Фацултy оф Тецхницал Сциенцес, 9 Новембер, 2019, пп. 219-227
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Соколовић Б., Милић Б.: Организатионал Цултуре ин Е-леарнинг: А кеy фор бусинесс суцесс, 9. Интернатионал Сциентифиц анд Еxперт Цонференце ТЕАМ, Нови Сад, 10-12 Оцтобер, 2018, пп. 389-392, ИСБН 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈокановић Б., Богојевић Б., Катић (Дрезгић) И.: Кноwледге Трансфер ин Виртуал Теамс, 9. Интернатионал Сциентифиц анд Еxперт Цонференце ТЕАМ, Нови Сад: Фацултy оф Тецхницал Сциенцес, Университy оф Нови Сад, Департмент оф Индустриал Енгинееринг анд Манагемент, 10-12 Оцтобер, 2018, пп. 368-372, ИСБН 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И.: Импортанце оф тхе организатионал цултуре ин тхе дигитал аге бусинесс, 16. Интернатионал Сyмпосиум СyмОрг, Златибор, 7-10 Јуне, 2018, пп. 845-852, ИСБН 978-86-7680-361-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Соколовић Б.: Импортанце оф тхе организатионал цултуре ин тхе дигитал аге бусинесс, 16. Интернатионал Сyмпосиум СyмОрг, Златибор, 7-10 Јуне, 2018, пп. 845-853, ИСБН 978-86-7680-361-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Соколовић Б., Милић Б.: Организатионал Цултуре ин е-Леарнинг: А Кеy фор Бусинесс Суццесс, 9. Интернатионал Сциентифиц анд Еxперт Цонференце ТЕАМ, Нови Сад, 10-12 Оцтобер, 2018, пп. 389-392, ИСБН 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИванишевић А., Лошонц (Лосонцз) А., Катић (Дрезгић) И., Радишић М., Перић М.: Девелопмент оф ан еффецтиве планнинг модел фор инцреасинг тхе финанциал перформанце – а цасе оф транситион цоунтрy Сербиа, 9. Сустаинабле бусинесс анд ецологицал интегратион анд цоллаборатион, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 1 Јуне, 2018, пп. 175-187, ИСБН 978-86-6022-137-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНешић Томашевић А., Катић (Дрезгић) И., Шовљански С.: Социал Интерацтион, Гроуп Процессес анд Цареер, 9. Сустаинабле бусинесс анд ецологицал интегратион анд цоллаборатион, Нови Сад, 1 Јуне, 2018, пп. 201-210
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Лалић Б., Богојевић Б., Јокановић Б.: Студентс Интернсхип: Цареер Планнинг Басед он Цомпетенцес, 17. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он Индустриал Сyстемс, Нови Сад: Фацултy оф Тецхницал сциенцес, 4-6 Оцтобер, 2017, пп. 468-472, ИСБН 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Иванишевић А., Пенезић Н., Лебер М., Дјордјевић Д.: Аппроацхинг то а смоотхер лифе-цареер транситион:ецономиц иммигрантс анд тхе роле оф цоунселлорс, 8. Тхе трансформатион оф социал идентитy ин црисис цондитионс анд итс импацт он еуропеан интегратион, Нови Сад, 17 Јуне, 2016, пп. 46-63, ИСБН 978-86-7892-928-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И.: Социал псyцхологицал фацторс цондитионед бy организатионал цхангес, у Зборнику Тхе трансформатион оф социал идентитy ин црисис цондитионс анд итс импацт он еуропеан интегратион, 7. Тхе трансформатион оф социал идентитy ин црисис цондитионс анд итс импацт он еуропеан интегратион, Нови Сад, 21 Јуне, 2016, пп. 131-146, ИСБН 978-86-7892-829-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШовљански С., Катић (Дрезгић) И., Петровић Т.: Персонал идентитy ас специфиц фацтор фор девелопмент оф цареер ин социал организатион,Тхе трансформатион оф социал идентитy ин црисис цондитионс анд итс импацт он еуропеан интегратион, 7. Тхе трансформатион оф социал идентитy ин црисис цондитионс анд итс импацт он еуропеан интегратион, Нови Сад: Факултет техничких наука, 21 Јуне, 2016, пп. 147-162, ИСБН 978-86-7892-829-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И.: Тхе Импацт оф Профессионал Працтице ат тхе левел оф студент’с Емплоyабилитy, 16. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад, 15-17 Оцтобер, 2014, пп. 293-299, ИСБН 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И.: Лоцус оф цонтрол анд левел оф селф-цонфиденце ас предицторс оф стривинг фор поwер амонг манагерс, 14. Интернатионал Сyмпосиум СyмОрг, Златибор: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, 6-10 Јуне, 2014, пп. 230-238, ИСБН 978-86-7680-295-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКатић (Дрезгић) И.: Интринсиц мотиватион ас а специфиц елемент оф цорпорате ентрепренеурсхип, Интернатионал Сциентифиц Цонференце, ДЕИНДУСТРИАЛИЗАТИОН:пхеномена, цонсеqуенцес, 4. Интернатионал сциентифиц цонференце "Деиндустриализатион: Пхеномена, Цонсеqуенцес", Нови Сад: Универзитет у Новом Сад, Факултете техницких наука, 15 Јуне, 2013, пп. 187-197, ИСБН 978-86-7892-467-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛалић Д., Вујанац Ј., Катић (Дрезгић) И.: ТХЕ ИНФЛУЕНЦЕ ОФ ТХЕ ИНФОРМАТИОН ЦОММУНИЦАТИОН ТЕЦХНОЛОГИЕС ОН ТХЕ РЕЛАТИОНСХИПС АМОНГ ТХЕ ЕМПЛОYЕЕС АНД ОН ТХЕИР СУЦЦЕСС ИН ЈОБ, 14. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад, 2-3 Оцтобер, 2008, пп. 537-543, ИСБН 978-86-7892-135-3
(М43) Монографска библиографска публикацијаGrubić-Nešić L. ,Duđak Lj., Katić I.,Lalić D. :Role of Human Resource Management in Moden Organizations, In: Engineering Management - Challenges for the Future (editors: H. J. Bullinger & D. Spath). Faculty of Technical Sciences , University of Novi Sad, pp. 197-210, ISBN 978-3-902734-01-3, 2013, pp.197-210
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаШовљански С.,Пејановић Р.,Катић И.: Род и каријера, у Збонику Могућности запошљивости младих, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Нови Сад, 2016, ИСБН 978-86-82923-14-15, пп.95-104
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаКатић И.,Динић Б.,Шовљански С.: Истраживање о запослењу и даљем усавршавању најбољих студената Универзитета у Новом Саду/ назив, у Збонику: Р. Пејановић и Б. Церовић (Ур.), Како повећати запосленост у Србији, Универзитет у Новом Саду, 2015 , Универзитет у Новом Саду, 2015, ИСБН 978-86-499-0197-1,пп.43-56
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаДинић Б.,Катић И., Колаковић С.,Шовљански С.: Ставови актуелно најбољих студената Универзитета у Новом Саду према запошљивости, даљем усавршавању и каријери, у Збонику Могућности запошљивости, Покрајински секретаријат за привреду и туризам,2016 , ИСБН 978-86-82923-14-15, стр. 47-63,
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠtajner S., Ivanišević A., Katić I., Penezić N.: Komparativni pogled na razvoj ekonomske moći Srbije i zemalja u regionu”, Poslovna ekonomija-Business economics, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije ,Magazine for Business Economics, Enterpreneurship and Finance, UDK 3:33+336, ISSN 1820-6859, God. IX-br. 1/2015, pp. 138-156
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKnežević T., Katić I., Ivanišević A.: Uticaj stilova upravljanja na pojavu radnog stresa menadžera, Poslovna ekonomija-Business economics, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, Magazine for Business Economics, Enterpreneurship and Finance, UDK 3:33+336, ISSN 1820-6859, God. X-br. 2/2015, pp. 321-341
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКатић И. Пенезић Н., Иванишевић А.: Управљање талентима у савременој организацији, Пословна економија-Бусинесс ецономицс, Часопис за пословну економију, предузетништво и финансије, Универзитет Едуконс, 2016, ИССН: 1820-6859, УДК 3:33+336, ИСБН 1820-6859, стр. 140-163
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаИванишевић А., Катић (Дрезгић) И.: Компаративни поглед на развој економске моћи србије и земаља у региону, Пословна економија, 2015, пп. 138-156, ИССН 1820-6859, УДК: 3:33+336
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКатић (Дрезгић) И.: Утицај стилова управљања на појаву радног стреса менаџера, Пословна економија, 2015, Вол. 17, Но. 2, пп. 321-341, ИССН 1820-6859, УДК: 3:33+336
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Соколовић Б., Лошонц (Лосонцз) А., Иванишевић А.: Развој дигиталне перспективе у талент менџменту, 27. XXВИИ Скуп Трендови развоја: "Он-лине настава на универзитетима", Нови Сад: ФТН, 15-18 Фебруар, 2021, пп. 324-328, ИСБН 978-86-6022-313-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛошонц (Лосонцз) А., Иванишевић А., Катић (Дрезгић) И., Радишић М., Павловић А.: Он-лине учење: Прилагођавање на пандемију или дефинитивна технологизација образовања? XXВИИ Скуп Трендови развоја, 27. XXВИИ Скуп Трендови развоја: "Он-лине настава на универзитетима", Нови Сад: ФТН, 15-18 Фебруар, 2021, пп. 62-66, ИСБН 978-86-6022-313-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Туфегџић М.: Људски ресурси у дигиталном добу, 27. XXВИИ Скуп Трендови развоја: "Он-лине настава на универзитетима", Нови Сад: ФТН, 15-18 Фебруар, 2021, пп. 335-339, ИСБН 978-86-6022-313-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНешић Томашевић А., Катић (Дрезгић) И.: Феномен „генерацијског менаџмента” и његов утицај на обликовање образовног процеса, 26. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 16-19 Фебруар, 2020, пп. 64-68, ИСБН 978-86-6022-241-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Иванишевић А., Пенезић Н.: Планирање и контрола пословања као основа прилагођавања насталим променама у окружењу,, 7. Међународни Симпозиј, Савремени изазови корпоративног управљања, финансије, рачуноводство, ревизија, ИТ, Тузла, 18-19 Април, 2019, пп. 552-573, ИСБН 2490-239X
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогојевић Б., Лалић Б., Јокановић Б., Катић (Дрезгић) И., Тасић Н., Окановић А., Делић М.: Анализа студентских евалуација као инструмента унапређења процеса организовања стручне праксе подржане моодле платформом за е-учење, 25. ТРЕНД - Трендови развоја, Копаоник: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 11-14 Фебруар, 2019, пп. 85-88, ИСБН 978-86-6022-140-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Томић С., Грубић-Нешић Л.: Представљање концепта дизајнерског размишљања у иновативним пројектима, 25. ТРЕНД - Трендови развоја, Копаоник, 11-14 Фебруар, 2019, пп. 324-327, ИСБН 978-86-6022-140-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић (Дрезгић) И., Шовљански С., Богојевић Б., Иванишевић А.: Значај активности каријерног вођења и саветовања студената на високошколским институцијама, 25. ТРЕНД - Трендови развоја, Копаоник, 11-14 Фебруар, 2019, пп. 249-252, ИСБН 978-86-6022-140-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛалић Б., Богојевић Б., Катић (Дрезгић) И., Окановић А., Делић М., Тасић Н., Јокановић Б.: Реализација предмета стручна пракса путем моодле еллаб платформе за е-учење на ФТН-ДИИМ – праћење и анализа критеријума задовољства студената, 24. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 21-23 Фебруар, 2018, пп. 95-98, ИСБН 978-86-6022-031-0.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић (Дрезгић) И.: Моц образовања у развоју лидерских компетенција, 1. Регионална науцноструцна и бизнис конференција ЛИМЕН, Београд, 10 Децембар, 2015, пп. 235-241, ИСБН 978-86-80194-02-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПенезић Н., Јешић Ј., Катић (Дрезгић) И., Иванишевић А., Лебер М.: Тхе неоинститутионал перспецтиве оф тхе еqуадрупле хелиx модел оф социо-ецономиц девелопмент ин тхе републиц оф Сербиа, 6. Институтионал ассумптионс абоут социо-ецономиц дyнамицс ин Еаст анд Централ Еуропе, Нови Сад: ИНСТИТУТИОНАЛ АССУМПТИОНС АБОУТ СОЦИО-ЕЦОНОМИЦ ДYНАМИЦС ИН ЕАСТ АНД ЦЕНТРАЛ ЕУРОПЕ, 24 Децембар, 2015, пп. 277-247, ИСБН 978-86-7892-765-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић (Дрезгић) И.: Хуман Ресоурцес ас тхе мотиватинг поwер оф ентрепренеуриал ацтивитy,СОЦИО-ЕЦОНОМИЦ ФОРМС ОФ ИНЕQУАЛИТY, 5. ИНТЕРНАТИОНАЛ СЦИЕНТИФИЦ ЦОНФЕРЕНЦЕ Социо-ецономиц формс оф инеqуалитy, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техницких наука, 4 Јул, 2014, пп. 181-194, ИСБН 978-86-7892-664-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић (Дрезгић) И.: Талент менадзмент и организациони успех, 1. Међународна научно стручна конференција "На путу ка добу Знања", Сремски Карловци: Факултет за менадзмент, 27-28 Септембар, 2013, ИСБН 978-86-85067-43-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић (Дрезгић) И.: Студентс’ Працтицал Траининг Аброад Анд Ин Оур Цоунтрy: Дифферент Аппроацхес, Социо-Ецономиц формс оф инеqуалитy, 5. ИНТЕРНАТИОНАЛ СЦИЕНТИФИЦ ЦОНФЕРЕНЦЕ Социо-ецономиц формс оф инеqуалитy, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техницких наука, 4 Јул, 2014, пп. 279-289, ИСБН 978-86-7892-664-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPenezić N., Ješić J., Katić I., Ivanišević A., Leber M.: The neoinstitutional perspective of the equadruple helix model of socio-economic development in the republic of Serbia, Institutional assumptions about socio-economic dynamics in East and Central Europe, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2015, ISBN 978-86-7892-765-2, pp. 277-247
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛалић Б., Делић М.,Бранислав Б., Тасић Н., Катић И.,Катић А.: Анализа задовољства студената применом моодле еллаб платформе за учење на даљину у процесу реализације стручне студентске праксе на ФТН-ДИИМ, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Скуп Трендови развоја ТРЕНД, Златибор , 2017, ИСБН 978-86-7892-904-5, стр. 134-139
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић И.,Динић Б.,Шовљански С.:Карактеристике каријеног одлучивања код најбољих студената Универзитета у Новом Саду, Стр. 62-66, Издавач: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду; Скуп Трендови развоја ТРЕНД,Златибор , 2017, ИСБН 978-86-7892-904-5, стр.62-66
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKatić I.,Ivanišević A.,Penezić N.,Leber M.: Social psychological factors conditioned by organizational changes, The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on European integration , Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad,2016 ,ISBN 978-86-7892-829-1,pp.131-136
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниŠovljanski S.,Katić I.,Petrović T.: Personal identity as specific factor for development of career in social organization,The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on European integration, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2016, ISBN 978-86-7892-829-1, pp. 147-162
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић А., Катић И.,Шевић Д., Лалић Б., Богојевић Б.:Платформа за учење на даљину еллаб у функцији реализације стручне студентске праксе на Факултету техничких наука, Скуп Трендови развоја ТРЕНД, Факултет техничких наука, Златибор , 2016, ИСБН 978-86-7892-795-9, стр. 261-264
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић А., Катић И.,Тасић Н.,Лалић Б., Ћосић И.:Реализација стручне студентске праксе на департману за индустријско инжењерство и менаџмент, Трендови развоја ТРЕНД, Факултет техничких наука, Златибор, 2016, ИСБН 978-86-7892-795, Стр. 265-268
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић И.,Џелетовић,М. Шовљански, С.:Моћ образовања у развоју лидерских компетенција, Регионална научностручна и бизнис конференција ЛИМЕН "Лидерство и менаџмент:држава, предузеће,предузетник" ,Београд , 2015, ИСБН 978-86-80194-02-8, стр. 235-241
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић И.,Динић Б., Шовљански С.:Запошљивост и усавршавање талентованих дипломираних студената, Скуп XXИ Скуп Трендови развоја: „Универзитет у променама“ ,Златибор , 2015, ИСБН 978-86-7892-691-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић И.,Ергелашев-Тубић Ј.:Важност стручне студентске праксе за студенте менаџмента и пословање, Скуп XXИ Скуп Трендови развоја: „Универзитет у променама...“, Златибор, 2015 , ИСБН 978-86-7892-680-8, стр. 91-94
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKatić I .,Šovljanski S.,Jeftić A.:Professional Practices - Linking Academic and Business Communities, Novi Sad, Institutional assumptions about socio-economic dynamics in East and Central Europe (6 ; Novi Sad ;2015), Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad ,2015, ISBN 978-86-7892-765-2, Str. 217-228
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKatić I.,Ergelašev-Tupić J.,Andevski M.,Skenderija B.: Students' Practical Training Abroad And In Our Country: Different Approaches, Socio-Economic forms of inequality, Intenational Scientific Conference Socio-economic forms of inequality , Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad,2014, ISBN 978-86-7892-664-8, str. 279-289
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKatić I.,Penezić, N., Skenderija, B.: Human Resources as the motivating power of entrepreneurial activity, Intenational Scientific Conference Socio-economic forms of inequality(5 ; Novi Sad ; 2014) , Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2014, ISBN 978-86-7892-664-8, str. 181-194
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић И.: Да ли је могућа психотерапија односа у организацији?, Скуп Конгрес психотерапеута Србије "Односи у психотерапији" ,Савез друстава психотерапеута Србије, Београд , 2012, ИСБН 978-86-86653-85-7,стр. 57-58
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKatić I., Knežević T.,Požarev V.: Talent management and organisational success, Međunarodna naučno stručna konferencija "Na putu ka dobu Znanja" (1 ; Sremski Karlovci ; 2013) Fakultet za menadžment; Sremski Karlovci , ISBN 978-86-85067-43-3 , 2013,str.13-21
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKnežević T.,Katić I.,Požarev T: Compliance program and leaning styles of employees, Međunarodna naučno stručna konferencija "Na putu ka dobu Znanja"(1 ; Sremski Karlovci ; 2013) , Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci , 2013, ISBN 978-86-85067-43, str.22-31
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKatić (Drezgić) I.: Da li je moguća psihoterapija odnosa u organizaciji?, I Congress psychotherapist of Serbia,27-29 October, Beograd, pp 41, A-1-3039/11
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKatić (Drezgić) I.: Napredovanje u karijeri-pretnja ili izazov, II Congress psychotherapist of Serbia,25-28 October, Beograd, pp.57, ISBN 978-86-86653-85-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПенезић, Н., Катић (Дрезгић), И., Лалић, Б. Синдром изгарања код MBA студената, XIV Скуп Трендови развоја: Ефикасност и квалитет болоњских студија, Тренд, Копаоник, 2008, CD ROM, ISBN 978-86-7892-096-7, пп.178-181.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаКатић (Дрезгић) И.: Развој каријере запослених у функцији успешног пословања организације, докторска дисертација, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2012.
(М72) Одбрањен магистарски радКатић (Дрезгић) И.: Предузетничка мотивација у програмима самозапошљавања, магистарска теза, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2008.
(М72) Одбрањен магистарски радКатић (Дрезгић), И.: Предузетна интелигенција и менаџмент пројеката, магистарска теза, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2007.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЉудски ресурси и комуникацијеФакултет техничких наука15.10.2023.
Ванредни професорЉудски ресурси и комуникацијеФакултет техничких наука15.10.2018.
ДоцентЉудски ресурси и комуникацијеУниверзитет у Новом Саду15.10.2012.
Асистент приправник РПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука21.05.2009.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука10.02.2009.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука31.10.2007.