Предмет: Основи економије за инжењере (14 - IZOO17)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областПроизводни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.05.2014..

Образовни циљ је да предмет оспособи студента, будућег инжењера, у интегрисању компоненте стратешког размишљања за прилагођавање према захтевима нових економских и друштвених процеса и глобалних трендова. Образовни циљ се огледа и у томе да будући инжењер упозна могућности комбиновања техничке и економске димензије рада у конкретној организацији.
Стицање знања практичне применљивости које омогућава будућем инжењеру да користи основне принципе, технике и алате из области економије, финансија и рачуноводства и на тај начин пружи адекватну инжењерску подршку реализацији задатака финансијске, рачуноводствене, набавне и продајне функције и њиховој координацији са осталим пословним функцијамабу предузећу. Позитивни исход образовања огледа се у развијању способности усклађивања техничких и других процеса са економским захтевима који произилазе из предузећа и његовог окружења.
Упознавање са макроекономским окружењем и институцијама. Основни монетарни и фискални појмови од значаја за пословање предузећа. Врсте предузећа према власништву капитала. Корпоративно управљање. Пословне функције предузећа. Значај финансијске и рачуноводствене функције. Финансијски извештаји и њихова употреба у предузећу. Инструменти и поступци анализе финансијских извештаја. Упознавање са основним врстама трошкова. Трошкови основних средстава и начини обрачуна амортизације. Калкулација цене коштања. Преломна тачка рентабилитета. Улога менаџера у процесу буџетирања - планирања у предузећу. Основни показатељи успешности пословања. Финансирање пословања и развоја предузећа путем емисије акција и обвезница, путем кредита, лизинга и факторинга. Упознавање са врстама, финансијским инструментима и учесницима финансијског тржишта. Значај обртних средстава у пословању предузећа.
Настава се изводи на основу комбинације релевантних теоријских и практичних знања. Током предавања и вежби се користе аудиовизуелна средства. Вежбе су аудиторне. Анализа конкретних примера из предузећа и студије случаја. Индивидуалне и групне консултације. Током часова вежби се подстиче рад у групама у циљу упознавања основних економских, финансијских и рачуноводствених појмова у пословању привредних субјеката у локалном и глобалном друштвено-економском окружењу.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Малинић, Д., Милићевић, В., Стевановић, Н.Управљачко рачуноводство2013Економски факултет, БеоградСрпски језик
Малинић, Д., Милићевић, В., Глишић, М.Управљачко рачуноводство - збирка задатака2013Економски факултет, БеоградСрпски језик
Brigham, E.F., Houston, J.F.Fundamentals of Financial Management 2012Cengage LearningЕнглески
Van Horne J.C., Wachowicz, J.M.Osnovi finansijskog menadmenta2007Data StatusЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Домаћи задатакдада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Демко-Рихтер др Јелена
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Демко-Рихтер др Јелена
Ванредни професор

Аудиторне вежбе