проф. др Бато Камберовић


Недостаје слика

др Бато Камберовић

Редовни професор


Телефон021/485-2175
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 001

Основну школу и Машинску техничку школу је завршио у Суботици са одличним успехом. Факултет техничких наука, Машински одсек, смер процеси обраде метала скидањем струготине је започео 1973. године, а завршио 1978. године са просечном оценом 8,73 (осам и 73/100). Дипломски рад из предмета Производни системи под насловом Технолошка разрада обраде и монтаже дела производног програма "18 ОКТОБАР" из Бачке Тополе је одбранио 31. августа 1978. године са оценом 10 (десет). У периоду до 12.06.1979. био је сарадник Института на пројектима за привреду. Од 12. јуна 1979. године запослио се на Институту за индустријске системе у звању асистента - приправника у научном раду за област ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ. Уписао је последипломске студије на Факултету техничкх наука школске 1978/79. године на смеру КВАЛИТЕТ И ПОУЗДАНОСТ. Положио је све испите предвиђене наставним планом и програмом са просечном оценом 9,40 и урадио шест семинарских радова из предмета усмерења. По завршетку ових студија пријавио је израду магистарског рада под називом "ПРИЛОГ РАЗВОЈУ ОПШТЕГ МОДЕЛА СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ". Предметни рад је одбранио 03.06.1985. Докторски рад под називом "ПРИЛОГ РАЗВОЈУ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ЕФЕКТИВНИХ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА: одбранио је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду 12.07.1996. године. Био је учесник студијских посета у 14 фирми западне Европе (Шведска, Данска, Немачка, Аустрија, Италија и Швајцарска) у трајању од три недеље, 1979. и 1983. године. Такође је имао по недељу дана студијски боравак на универзитету у Јени 1989. године и у Болоњи, 2001. године. Члан је Савета за квалитет Републике Србије, а био је и експерт ЕОQ. Одмах по доласку на Институт Бато Камберовић се укључио у обављање васпитно-образовног процеса, и то на следећим предметима: Управљање квалитетом (на машинском одсеку ФТН-а од 1981.год.), пета година, девети семестар, фонд (2 + 2) - вежбе, Технолошки мерни системи (на машинском одсеку ФТН-а од 1994. год.), четврта година, седми семестар, фонд (2 + 2) - вежбе, Ефективност техничких система (на машинском, електро и грађевинском одсеку ФТН-а од 1982. до 1984.године), пета година, девети семестар, фонд (2 + 2) - вежбе, Основе организације рада (на машинском и грађевинском одсеку ФТН-а од 1985. године до 1989. године), четврта година, осми семестар, фонд (2 + 2) - вежбе и Организација и економика удруженог рада (на електро одсеку ФТН-а од 1985. године до 1992 године), четврта година, осми семестар, фонд (2 + 2) - вежбе. Поред тога учествовао је, под менторством, у изводјењу наставе на последипломским студијама на Факултету техничких наука (усмерења за Квалитет и поузданост). 08.07.1997. године је изабран за доцента за ужу научну област Управљање квалитетом и поузданост на предмете Управљање квалитетом и Технолошки мерни системи 10.07.2002. изабран је за ванредног професора за ужу научну област Управљање квалитетом. 27.03.2007. изабран је за редовног професора за ужу научну област квалитет, ефективност и интегрална системска подршка (менаџмент квалитета). Изводио је или изводи наставу из следећих предмета: Мерни системи и управљање квалитетом (на машинском одсеку ФТН-а), четврта година, осми семестар, фонд 3+3, Интегрални систем обезбеђења квалитета (на одсеку Индустријско инжењерство и менаџмент и графичко инжењерство), трећа година, шести семестар, фонд 2+4 Мерне и контролне технологије (на одсеку за индустријско инжењерство и менаџмент - смер Индустријски системи и на смеру за графичко инжењерство, трећа и четврта година, шести, односно осми семестар, фонд 2+4 и Интегрални систем обезбеђења квалитета - ЦАQ технологије на другој години последипломских студија. Организовао је више од 40 семинара из подручја УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ. Бато Камберовић је аутор или коаутор већег броја: књига и монографија, прилога у монографијама, рада у часопису националног значаја, рада саопштених на скуповима међународног значаја и рада саопштених на скуповима националног значаја, а учествовао је у изради већег броја научно-истраживачких пројеката, пројеката за потребе привредних организација и техничких решења и студија. Бато Камберовић има богато искуство на изради пројеката из области, како унапређења процеса рада у опште, тако и на унапређењу система менаџмента квалитетом. Др Бато Камберовић је учествовао у пројектима израде појединих ЈУС стандарда из области квалитета. Од оснивања ИИС-Истраживачког и технолошког центра 1990. године, др Бато Камберовић је директор центра. Успешном организацијом и координацијом активности Центра и учешћем у свим пројектима Центра на унапређењима процеса, система менаџмента квалитетом и заштитом животне средине, др Б. Камберовић је стекао искуство и сигурност у раду на пројектима, како са малим и средњим, тако и са великим предузећима. Регистрован је екстерни проверивач за системе менаџмента квалитетом за РW/ТÜВ, Немачка. Активно учествује у обучавању кадрова из привреде. Ожењен је и отац је двоје деце и станује у Новом Саду. Говори енглески језик и у могућности је да прати стручну литературу на руском језику.

Редовни професор
01.04.2007.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор17.07.2002.01.03.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
Технолошка разрада обраде и монтаже дела производног програма 18 ОКТОБАР из Бачке Тополе

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1978

Прилог развоју општег модела система управљања квалитетом

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1985

Прилог развоју интегралног система за управљање квалитетом ефективних производних система

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1996

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаМарић Б., Камберовић Б., Иванишевић А., Радловачки В.: Еxплоринг Инвестмент Потентиал Параметерс Оф Тхе Ецономy Оф Војводина Ин Транситион Цондитионс, Wитх Емпхасис Он Инеqуалитy ин Социо-ецономиц формс оф инеqуалитy, ПРОЦЕЕДИНГС, едт. Алпар Лошонц, Андреа Иванишевић , Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2015, ИСБН 978-86-7892-664-8, УДК: 316.342.6(082)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadlovački V., Hadžistević M., Štrbac B., Delić M., Kamberović B.: EVALUATING MINIMUM ZONE FLATNESS ERROR USING NEW METHOD - BUNDLE OF PLAINS THROUGH ONE POINT, DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.precisioneng.2015.10.002, Precision Engineering: Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, 2016, Vol. 43, No -, pp. 554-562, ISSN 0141-6359
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: Exploring the impact of quality management and application of information technologies on organisational performance – case of Serbia and the wider region, Total Quality Management
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Maksimović R., Pečujlija M.: Examining relationships between quality management and organisational performance in transitional economies, Total Quality Management
(М23) Рад у међународном часописуRadlovački V., Beker I., Majstorović V., Pečujlija M., Stanivuković D., Kamberović B.: Quality Managers' Estimates of Quality Management Principles Application in Certified Organisations in Transitional Conditions - Is Serbia Close to TQM, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 11, pp. 851-861, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуJovanović R., Radlovački V., Pečujlija M., Kamberović B., Delić M., Grujić J.: Assessment of blood donors’ satisfaction and measures to be taken to improve quality in transfusion service establishments, Medicinski glasnik (BiH), 2012, Vol. 9, No 2, pp. 231-237, ISSN 1840-0132
(М23) Рад у међународном часописуЈовановић Р., Грујић Ј., Радловачки В., Камберовић Б.: Црyопресерватион - цхалленге оф плателет цонцентратес лонг тиме пресерватион, ХеалтхМед, 2011, Вол. 5, Но 6, пп. 1683-1694, ИССН 1840-2291
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниРадаковић Н., Пантелић И., Камберовић Б., Вулановић С.: Оцена успешности пројеката изградње телекомуникационих мрежа са студијом случајева/Перформанце Ассессмент оф Телецоммуницатион Нетwоркс Цонструцтион Пројецтс wитх Цасе Студиес, 19. Међународна ДQМ конференција УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И ПОУЗДАНОШЋУ, Пријевор: Истраживачки центар ДQМ, Пошт. фах 132, Пријевор, 29-30 Јун, 2016, пп. 36-43, ИСБН 978-86-86355-31-7
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниВулановић С., Камберовић Б., Делић М., Радаковић Н.: СИМИЛАРИТИЕС АНД ДИФФЕРЕНЦЕС БЕТWЕЕН РИСКС АНД ОППОРТУНИТИЕС ИН QУАЛИТY МАНАГЕМЕНТ СYСТЕМ, 7. Интернатионал Цонференце Лифе Цyцле Енгинееринг анд Манагемент - ИЦДQМ, Пријевор: Ресеарцх Центер ДQМ, П.О. Боx 132, 32102 Чачак, Сербиа, 29-30 Јун, 2016, пп. 14-21, ИСБН 978-86-86355-32-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВулановић С., Камберовић Б., Бекер И., Радловачки В., Делић М.: ЕСТАБЛИСХМЕНТ ОФ РИСК МАНАГЕМЕНТ СYСТЕМ ИН СЦИЕНТИФИЦ АНД ЕДУЦАТИОНАЛ ИНСТИТУТИОНС, 16. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад: Университy оф Нови Сад, Фацултy оф Тецхницал Сциенцес, Департмент оф Индустриал Енгинееринг анд Манагемент, 15-17 Октобар, 2014, пп. 207-212, ИСБН 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Сладић Б., Делић М., Вулановић С., Камберовић Б.: Тхе импацт оф qуалитy манагемент ин пурцхасе фунцтион он цустомер сатисфацтион, 16. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад: Университy оф Нови Сад, Фацултy оф Тецхницал Сциенцес, Департмент фор Индустриал Енгинееринг анд Манагемент, 15-17 Октобар, 2014, пп. 199-202, ИСБН 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВулановић С., Делић М., Радловачки В., Камберовић Б., Бекер И.: Риск басед десигн оф интегратед манагемент сyстемс, 19. QМОД-ИЦQСС Интернатионал Цонференце он Qуалитy анд Сервице Сциенцес, Рим: Лунд Университy Либрарy Пресс, 21-23 Септембар, 2016, пп. 1491-1506, ИСБН 978-91-7623-086-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДелић М., Радловачки В., Камберовић Б., Вулановић С., Хаџистевић М.: Еxплоринг тхе Импацт оф Qуалитy Манагемент анд Апплицатион оф тхе Информатион Тецхнологиес он Организатионал Перформанце – Цасе оф Сербиа анд тхе Wидер Регион., 16. Qуалитy Манагемент анд Организатионал Девелопмент QМОД, Порторож: Модерна организација, Фацултy оф Организатионал Сциенцес, Университy оф Марибор, 4-6 Септембар, 2013, пп. 526-534, ИСБН 978-961-232-269-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈовановић Р., Радловачки В., Делић М., Камберовић Б., Вулановић С.: Имплементатион оф ИСО 13485:2003 Стандард Реqуирементс ин Блоод Трансфусион Институте Нови Сад Манагемент Сyстем, 10. Интернатионал Цонвентион он Qуалитy, Београд: УАСQ-Унитед Ассоциатион оф Сербиа фор Qуалитy, 1-5 Јун, 2015, пп. 54-57, ИСБН 978-86-89157-04-8, УДК: 005(082)(0.034.2)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Делић М., Камберовић Б., Вулановић С., Бекер И.: Апплицатион оф информатион тецхнологиес (ИТ) ин организатионс тхат рун манагемент сyстемс ин аццорданце wитх интернатионал стандардс, 12. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: УАСQ - Унитед Ассоциатион оф Сербиа фор Qуалитy, Белграде, СЕРБИА, 19-20 Новембар, 2015, пп. 63-66, ИСБН 978-86-89157-05-5, УДК: 006.3/8:65.012.32
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВулановић С., Камберовић Б., Бекер И., Радловачки В., Делић М.: Риск Манагемент ин QМС Процессес - А Степ тоwардс Хармонизатион Wитх ИСО 9001:2015, 12. Европска недеља квалитета - ЈУСК ЕQW, Нови Сад: УАСQ - Унитед Ассоциатион оф Сербиа фор Qуалитy, Белграде, СЕРБИА, 19-20 Новембар, 2015, пп. 55-58, ИСБН 978-86-89157-05-5, УДК: 658.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Делић М., Камберовић Б., Сладић Б., Бекер И.: ДИМЕНСИОНС ОФ МАНАГЕМЕНТ ПУРЦХАСЕ АНД ПУРЦХАСЕ ПЕРФОРМАНЦЕ ИН СЕРБИА, 9. Интернатионал Цонвентион он Qуалитy, Београд: УАСQ – Унитед Ассоциатион оф Сербиа фор Qуалитy, 2-5 Јун, 2014, ИСБН 978-86-89157-02-4, УДК: 658.7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДелић М., Радловачки В., Камберовић Б., Хаџистевић М., Вуковић М.: Идентифyинг Кеy Фацторс оф Хигх Сцхоол Студентс’ Сатисфацтион оф Теацхинг Qуалитy – Пилот Сурвеy (8тх Ресеарцх/Еxперт Цонференце wитх Интернатионал Партиципатионс ”QУАЛИТY 2013“, Неум, Јуне 06 – 08, 2013, Босниа &амп; Херзеговина, Зеница), 8. Ресеарцх/Еxперт Цонференце wитх Интернатионал Партиципатионс - QУАЛИТY, Зеница: Университy оф Зеница, Фацултy оф мецханицал енгинееринг ин Зеница, Босниа анд Херзеговина, Факултетска 1, 72000, Зеница, 6-8 Јун, 2013, пп. 427-432, ИСБН 1512-9268
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСладић Б., Мајсторовић В., Камберовић Б., Хаџистевић М., Радловачки В., Делић М.: Басис анд тхе неед фор апплицатион оф генерал модел фор qуалитy манагемент ин процуремент процесс, 7. Интернатионал Wоркинг Цонференце "Тотал Qуалитy Манагемент - Адванцед анд Интеллигент Аппроацхес" - ТQМ &амп; АИА, Београд: Мецханицал Енгинееринг Фацултy, 4-7 Јун, 2013, пп. 455-459, ИСБН 978-86-7083-791-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Делић М., Камберовић Б., Вулановић С., Хаџистевић М.: Хоw манагерс естимате манагемент сyстемс тодаy ин Сербиа, 11. Интернатионал Сциентифиц Цонференце "Адванцед Продуцтион Тецхнологиес" - ММА, Нови Сад: ФТН Нови Сад, 20-21 Септембар, 2012, пп. 167-170, ИСБН 978-86-7892-429-3, УДК: 612.7/.9(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈовановић Р., Делић М., Камберовић Б., Вулановић С., Радловачки В.: Импровементс оф блоод стоцк манагемент ин блоод банкс усинг леан сиx сигма, 1. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он Леан Тецхнологиес (ЛеанТецх), Нови Сад: Фацултy оф тецхницал сциенцес, 13-14 Септембар, 2012, пп. 85-92, ИСБН 978-86-7892-445-3, УДК: 62-5(082); 005.7(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Бекер И., Мајсторовић В., Печујлија М., Камберовић Б., Делић М.: Ресеарцх он ТQМ працтице ин Сербиа, 6. Интернатионал Wоркинг Цонференце "Тотал Qуалитy Манагемент - Адванцед анд Интеллигент Аппроацхес" - ТQМ &амп; АИА, Београд: Мецхницал Енгинееринг Фацултy, Лабораторy фор Продуцтион Метрологy анд ТQМ, Белграде, Сербиа, 6-10 Јун, 2011, пп. 220-223, ИСБН 978-86-7083-727-0, УДК: 005.6; 006.83
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДелић М., Радловачки В., Камберовић Б., Тасић Н., Хаџистевић М.: Цонтрибутион то тхе Девелопмент оф Инструмент фор Еxплоринг Цомбинед Импацт оф Qуалитy Манагемент Сyстем анд Информатион Сyстем он Организатионал Перформанцес, 15. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад: Фацултy оф тецхницал сциенцес, Департмент оф индустриал енгинееринг анд манагемент, 14-16 Септембар, 2011, пп. 332-336, ИСБН 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Камберовић Б., Печујлија М., Делић М., Вулановић С.: Елементс оф Qуалитy Манагемент анд Естиматес оф Манагемент Сyстемс Провидед Бy Qуалитy Манагерс - Тхе Ситуатион ин Сербиа, 15. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад: Фацултy оф тецхницал сциенцес, Департмент оф индустриал енгинееринг анд манагемент, 14-16 Септембар, 2011, пп. 337-342, ИСБН 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Јовановић Р., Камберовић Б., Делић М., Вулановић С.: ТХЕ РОЛЕ ОФ МАНАГЕРС ИН ИМПЛЕМЕНТИНГ QУАЛИТY МАНАГЕМЕНТ СТАНДАРДС, 34. Интернатионал Цонференце он Продуцтион Енгинееринг, Ниш: Университy оф Ниш, Фацултy оф Мецханицал Енгинееринг, Департмент фор Продуцтион, ИТ анд Манагемент, 28-30 Септембар, 2011, пп. 155-158, ИСБН 978-86-6055-019-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДелић М., Радловачки В., Камберовић Б.: ИМПЛЕМЕНТАТИОН ОФ ПРОЦЕСС АППРОАЦХ ИН ИНФОРМАТИОНАЛ (ИТ) СУППОРТ ОФ QУАЛИТY МАНАГЕМЕНТ СYСТЕМ Назив скупа: Међународна научна конференција "ИНДУСТРИЈСМИ СИСТЕМИ - ИС '08" , 14. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, 2-3 Октобар, 2008, пп. 315-320, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Камберовић Б., Делић М.: ТХЕ АНАЛYСИС ОФ МАНАГЕМЕНТ ФУНЦТИОН WИТХИН АН ОРГАНИЗАТИОН - ТХЕ АППЛИЦАТИОН ОФ ПРОЦЕСС АППРОАЦХ Назив скупа: Међународна научна конференција "ИНДУСТРИЈСМИ СИСТЕМИ - ИС '08" , 14. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, 2-3 Октобар, 2008, пп. 307-314, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Камберовић Б.: ПРОЦЕСНИ ПРИЛАЗ И ОЦЕНА ЕФЕКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ Назив скупа: XИИ међународна конференција ИС 2002 , 12. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Врњачка Бања: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 22-23 Новембар, 2002, пп. 110-115
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанивуковић Д., Камберовић Б., Бекер И., Шевић Д.: ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА КВАЛИТЕТА, ПОУЗДАНОСТИ, ОДРЖАВАЊА И ЛОГИСТИКЕ Назив скупа: XИИ међународна конференција ИС 2002, Врњачка Бања, 2002. , 12. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Врњачка Бања: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 22-23 Новембар, 2002, пп. 75-89
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКамберовић Б., Радловачки В.: СЕРИЈА СТАНДАРДА ИСО 9000 КАО ОСНОВА НА ПУТУ КА ТQМ Назив скупа: XИИ међународна конференција ИС 2002 , 12. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Врњачка Бања: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 22-23 Новембар, 2002, пп. 94-101
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКамберовић Б., Радаковић Н., Радловачки В.: ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА РАДА Назив скупа: ВИИ међународној конференцији "Флексибилне технологије" , 7. Интернатионал Цонференце он Флеxибле Тецхнологиес, Нови Сад, 8 Јун, 2000, пп. 87-88
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКамберовић Б.: МОДЕЛ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ - ИИС ПРИЛАЗ Назив скупа: 10. међународна конференција Индустријски системи '96 , 10. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 1-3 Октобар, 1996, пп. 9-19
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКамберовић Б., Радаковић Н., Дакић Р.: ПЛАНИРАЊЕ И ПРЕДВИЂАЊЕ ЗАХТЕВА КВАЛИТЕТА Назив скупа: 10. међународна конференција Индустријски системи '96 , 10. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 1-3 Октобар, 1996, пп. 34-40
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Камберовић Б., Кецојевић С.: ИСО 9000 И ОДРЖАВАЊЕ , Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе &амп; ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 1995
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Камберовић Б., Радаковић Н.: QФД МЕТОДА , Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе &амп; ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 1995
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Камберовић Б.: МОДЕЛ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ , Нови Сад, Факултет техничких наука, Институт за индустријске системе и ИИС - Истраживачки и технолошки центар, 1998, УДК: 65.015.018
(М43) Монографска библиографска публикацијаБороцки Ј., Станивуковић Д., Камберовић Б., Бекер И.: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА * УНАПРЕЂЕЊЕ - МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ, Поглавља 2.3, 2.4 и 2.6, Нови Сад, ФТН - Институт за индустријске системе и ИИС - Истраживачки и технолошки центар, Нови Сад, 1994, стр. 105-123, УДК: 65.015.018
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМаксимовић Р., Војислав В., Камберовић Б., Миодраг Ш., Радловачки В.: МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОБОЉШАВАЊА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 207-282, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: РАЗВОЈ И СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2007, стр. 7-38, ИСБН 978-86-907041-3-2, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ - ЗАХТЕВИ у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2007, стр. 39-50, ИСБН 978-86-907041-3-2, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВулановић В., Станивуковић Д., Радаковић Н., Максимовић Р., Камберовић Б., Радловачки В.: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2007, стр. 127-208, ИСБН 978-86-907041-3-2, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМаксимовић Р., Вулановић В., Камберовић Б., Шилобад М., Радловачки В.: МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОБОЉШАВАЊА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2007, стр. 209-284, ИСБН 978-86-907041-3-2, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радаковић Н., Шилобад М.: Поглавље 4. Систем управљања квалитетом у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2007, стр. 51-74, ИСБН 978-86-907041-3-2, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: РАЗВОЈ И СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2005, стр. 7-38, ИСБН 86-907041-0-8, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ - ЗАХТЕВИ у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2005, стр. 39-50, ИСБН 86-907041-0-8, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВулановић В., Станивуковић Д., Радаковић Н., Максимовић Р., Камберовић Б., Радловачки В.: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2005, стр. 127-208, ИСБН 86-907041-0-8, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМаксимовић Р., Вулановић В., Камберовић Б., Шилобад М., Радловачки В.: МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОБОЉШАВАЊА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2005, стр. 209-284, ИСБН 86-907041-0-8, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: РАЗВОЈ И СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 7-38, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ - ЗАХТЕВИ у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 39-48, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВулановић В., Станивуковић Д., Радаковић Н., Максимовић Р., Камберовић Б., Радловачки В.: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 127-152, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМаксимовић Р., Вулановић В., Камберовић Б., Шилобад М., Радловачки В.: МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОБОЉШАВАЊА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 209-284, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радаковић Н., Шилобад М.: Поглавље 4: Систем управљања квалитетом у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 51-74, УДК: 65.015.018
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б.: ИЗДВАЈАЊЕ И НАЧИНИ ПРИКАЗИВАЊА ПОДАТАКА у књизи Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА РАДА - СТАТИСТИЧКЕ * ИНЖЕЊЕРСКЕ * МЕНАЏЕРСКЕ, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 3-26, УДК: 658.5
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВојислав В., Камберовић Б.: КОНТРОЛНЕ КАРТЕ у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА РАДА - СТАТИСТИЧКЕ * ИНЖЕЊЕРСКЕ * МЕНАЏЕРСКЕ, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 60-120, УДК: 658.5
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаРадаковић Н., Камберовић Б.: Поглавље 2.5 QФД МЕТОДА у књизи Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА РАДА - СТАТИСТИЧКЕ * ИНЖЕЊЕРСКЕ * МЕНАЏЕРСКЕ, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 206-247, УДК: 658.5
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радаковић Н., Шилобад М.: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 51-74, УДК: 65.015.018
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б.: ЗАКЉУЧАК у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 283-291, УДК: 65.015.018
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: РАЗВОЈ И СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 7-37, УДК: 62.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВојислав В., Станивуковић Д., Радаковић Н., Максимовић Р., Камберовић Б., Радловачки В.: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 127-205, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ - ЗАХТЕВИ у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 39-49, УДК: 65.012.7:006.83
(М52) Рад у часопису националног значајаЈовановић Р., Делић М., Камберовић Б., Вулановић С., Радловачки В.: Планнинг тхе усе оф Леан Сиx Сигма ас а фрамеwорк фор блоод банк манагемент импровементс, Интернатионал Јоурнал оф Индустриал Енгинееринг анд Манагемент, 2013, Вол. 4, Но 4, пп. 237-244, ИССН 2217-2661, УДК: 614.2:005.7
(М52) Рад у часопису националног значајаЈовановић Р., Бујандрић Н., Камберовић Б., Вулановић С.: ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ УТИЦАЈА ОТПАДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 1, пп. 189-192, ИССН 1452-0680, УДК: 005.936.5;628.4.046
(М53) Рад у научном часописуЈовановић Р., Делић М., Камберовић Б., Вулановић С., Радловачки В.: Планнинг тхе усе оф Леан Сиx Сигма ас а фрамеwорк фор блоод банк манагемент импровементс, Интернатионал Јоурнал оф Индустриал Енгинееринг анд Манагемент, 2013, Вол. 4, Но 4, пп. 237-244, ИССН 2217-2661, УДК: 614.2:005.7
(М53) Рад у научном часописуРадловачки В., Камберовић Б., Делић М., Хаџистевић М., Печујлија М.: Аре Qуалитy Манагемент Сyстем анд Информатион Тецхнологиес Манагемент Тоолс - Естиматес оф Сербиан Qуалитy Манагерс, Адванцед Qуалитy: интернатионал јоурнал, 2012, Вол. 40, Но 1, пп. 33-36, ИССН 2217-8155, УДК: 658.5
(М53) Рад у научном часописуДелић М., Радловачки В., Камберовић Б., Печујлија М., Бекер И.: Цонтрибутион то тхе ресеарцх оф релатионсхип бетwеен ИСО цомплиант qуалитy манагемент сyстемс анд нон-финанциал индицаторс оф организатионал перформанце, Адванцед Qуалитy: интернатионал јоурнал, 2012, Вол. 40, Но 1, пп. 27-32, ИССН 2217-8155, УДК: 658.5
(М53) Рад у научном часописуРадловачки В., Бекер И., Камберовић Б., Печујлија М., Делић М.: ОРГАНИЗАТИОН ПЕРФОРМАНЦЕ МЕАСУРЕМЕНТ АНД QУАЛИТY ИНФОРМАТИОН СYСТЕМ ИН СЕРБИА - QУАЛИТY МАНАГЕРС' ЕСТИМАТЕС, Интернатионал Јоурнал оф Индустриал Енгинееринг анд Манагемент, 2011, Вол. 2, Но 1, пп. 13-20, ИССН 2217-2661
(М53) Рад у научном часописуЈовановић Р., Бујандрић Н., Камберовић Б., Радловачки В.: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ТРАНСФУЗИОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 1, пп. 183-188, ИССН 1452-0680, УДК: 519.111.2;2-725:331;615.381;611.018.52
(М53) Рад у научном часописуРадловачки В., Делић М., Бекер И., Камберовић Б., Јовановић Р.: ПРИМЕНА СРЕДСТАВА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У СЕРТИФИКОВАНИМ СИСТЕМИМА МЕНАЏМЕНТА У СРБИЈИ, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 1, пп. 172-178, ИССН 1452-0680, УДК: 168.4;65.012.32;111.4;2-725:331
(М53) Рад у научном часописуМарија Б., Камберовић Б., Радловачки В., Делић М.: РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 4, пп. 115-120, ИССН 1452-0680, УДК: 658.5
(М53) Рад у научном часописуДелић М., Радловачки В., Камберовић Б.: Тхе Социал Аспецт оф А Qуалитy Манагемент Сyстем, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2009, Вол. 37, пп. 77-81, ИССН 1452-0680
(М53) Рад у научном часописуРадловачки В., Камберовић Б., Станивуковић Д., Мајсторовић В.: Анализа стања система менаџмента квалитетом у организацијама у Србији, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2009, Вол. 37, пп. 43-50, ИССН 1452-0680
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниВулановић С., Камберовић Б., Бекер И., Радловачки В., Делић М.: Десигн оф QМС доцументатион басед он риск ассессмент - а степ тоwардс хармонизатион wитх ИСО 9001:2015, 18. Еуропеан Qуалитy Wеек ин Сербиа, Нови Сад: УАСQ - Унитед Ассоциатион оф Сербиа фор Qуалитy, 18-20 Новембар, 2014, ИСБН 978-86-89157-01-7, УДК: 658.5
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниРадловачки В., Камберовић Б., Делић М., Вулановић С., Бекер И., Хаџистевић М.: Како увести ЛЕАН 6 СИГМА, уводно предавање по позиву, Зборник на ЦД, 10. Еуропеан Qуалитy Wеек ин Сербиа, Нови Сад: ЈУСК - Једиснтвено удружење Србије за квалитет, Београд, 19-21 Новембар, 2013, ИСБН 978-86-89157-01-7, УДК: 658.5
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаКамберовић Б.: Прилог развоју интегралног система за управљање квалитетом ефективних производних система, Докторска дисертација , Факултет техничких наука, 1996
(М72) Одбрањен магистарски радКамберовић Б.: Прилог развоју општег модела система управљања квалитетом, Магистарска теза , Факултет техничких наука, 1985
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Вулановић С., Морача С., Камберовић Б., Радловачки В., Бекер И., Шевић Д., Милисављевић С., Делић М., Бркљач Н.: ИТЦ метода процене ризика на радном месту и у радној околини, 2016
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду22.03.2007.
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука29.07.2002.
ДоцентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука08.07.1997.
АсистентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука29.12.1992.
АсистентИнжењерски менаџментФакултет техничких наука01.06.1989.
АсистентИнжењерски менаџментФакултет техничких наука26.12.1985.
Асистент приправникИнжењерски менаџментФакултет техничких наука24.01.1980.