Предмет: Иновације и предузетништво у високотехнолошким предузећима (14 - IZOO19)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областПроизводни системи, организација и менаџмент (менађмент иновација и промена)
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 12.03.2014..

Циљ предмета Иновације и предузетништво у високотехнолошким предузећима јесте да омогући студентима да разумеју концепте предузетништва у предузећима која припадају групи високотеххолошких предузећа, првенствено ИКТ сектору. Циљ предмета је да код студената развије способности (1) анализе технолошких и пословних промена и карактеристика нових пословних модела на тржиштима високих технологија (2) препознавања концептуалног оквира и аналитичких алата неопходних за креирање и развој предузетништва у овој области, (3) синтезе неопходних знања и вештина за рад у оваквим предузећима.
Студенти који одслушају предмет, изврше предиспитне обавезе и положе испит су оспособљени да: (1) стекну основна знања о аналитичком оквиру и користе алате за развијање стратешких пословних модела и маркетинг планова за високотехнолошке производе и услуге; (2) да на основу резултата анализе изводе закључке о захтевима клијената/купаца на тржиштима која можда још увек нису креирана; (3) обликују стратешки и маркетинг план који интегришу софистициран технолошки развој са брзорастућим захтевима купаца у овој области; (4) разумеју одабрана подручја нових технологија и услуга за МСП и тржишне нише.
Упознавање са кључним појмовима – предузетништво, иновације, промене, технологија,. Предузетништво и високотехнолошко предузетништво: кључне сличности и разлике, основни појмови; аналитички оквир којим ће се дефинисати потенциране разлике и јединствени аспекти високотехнолошких предузећа, производа и тржишта. Карактеристике предузетника, потребне вештине и знања. Место високотехнолошког предузетништва у свету, Европи и Србији: резултати, сличности, заједничке особине и кључне различитости. Иновације и технолошке иновације, управљање иновацијама. Карактеристике иновативних предузећа - стил руковођења, организациона структура, иновирање процеса, обука запослених, креирање климе за подстицај иновативних активности. Избор пословног модела: примери пословних модела, значај иновација, препознавање промена у захтевима купаца и тржишту, креирање промена. Мисија, циљеви и организациона структура високотехнолошког предузећа. Високотехнолошки производи и високотехнолошко окружење: интеракција, изазови и претње опстанку. Важност стандардизације на високотехнолошким тржиштима, заштита интелектуалне својине, патенти и права. Изазови који се пред предузетника у високотехнолошком предузећу постављају: развијање личних способности и вештина, значај решавања иновативних проблема, доношење одлука, иновирање знања, спровођење иновационих активности у предузећу. Тржишни наступ високотехн. предузећа: креирање стратегије наступа, тржишта која треба креирати; стратегијско планирање у високотех. предузећима. Умрежавање предузетника, партнерства, институције које помажу развој високотехнолошког предузетништва. Финансијски извори, пројектни изазови, брендирање и модели одлучивања.
Настава на предмету се одвија кроз предавања и вежбе. Предавања комбинују теорију и практичне примере који су основа дискусије. Предавања делом реализују гостујући предавачи. У оквиру вежби, рад ће се одвијати у групама и самостално. Током наставе, студенти ће бити у прилици да самостално анализирају актуелне примере из ове области и упознају се са представницима ИКТ сектора (ИКТ кластер Војводине).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
LangThe High Tech Entrepreneurs Handbook2001Prentice HallЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Домаћи задатакдада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Митровић др Славица
Редовни професор

Предавања