проф. др Наташа Сладоје Матић


Недостаје слика

др Наташа Сладоје Матић

Редовни професор


Телефон021/485-2293
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 106

Рођена у Новом Саду, 1968. године. Завршила Природно-математичку гимназију «Јован Јовановић Змај», математички смер, 1987.године са одличним успехом, и исте године уписала са на Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Одсек за математику, смер Нумеричка математика и кибернетика. Дипломирала 1992. године, са просечном оценом 8.97. Исте године уписала се на магистарске студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, Одсек за математику, смер Дискретна математика и програмирање. Завршила студије са просецном оценом 10.00 и одбранила магистарску тезу под насловом ”Дигитални објекти: карактеризација помоћу дискретних момената” 1998. године. Уписала се на докторске студије на  Swedish University for Agricultural Science/Uppsala University, Centre for Image Analysis, Uppsala,  Шведска, 2001.године, и 2005. године одбранила докторску тезу под насловом  "On Analysis of Discrete Spatial Fuzzy Sets in 2 and 3 Dimensions" . Запослена на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Одсек за основне дисциплине у техници, Институт за математику, од 1992.године. У звање доцента Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука, изабрана је у октобру 2006. године, а у звање ванредног професора истог факултета 2011. године. Аутор је или коаутор око четрдесет научних радова, објављених у домаћим и међународним часописима, у области: Дискретна математика, дигитална геометрија, рачунарска обрада слике. Учествовала (излагала) на око двадесет међународних конференција. Учесник је на домаћим и међународним научним пројектима. Рецензент је за неколико стручних међународних часописа, и члан уређивачког одбора међународног научног часописа  Pattern Recognitio Letters . Добитник је награде  Benzelius  за област математике и физике, за 2007.годину, коју додељује  Royal Society of Sciences, Uppsala, Sweden , за научно -истраживачки рад.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор07.10.2011.01.01.2015.Департман за опште дисциплине у техници
Доцент19.10.2006.01.09.2011.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент са магистратуром01.07.1998.01.10.2006.Департман за опште дисциплине у техници
Редовни професор06.10.2016.01.10.2016.Катедра за математику
Ванредни професор15.02.2015.01.08.2015.Катедра за математику
НазивУ Установи

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1992

Дигитални објекти: Карактеризација помоцу дискретних момената

Магистратура

Математичке науке

Природно-математички факултет

1998

"On analysis on Discrete Spatial Fuzzy Sets in 2 and 3 Dimensions"

Докторат

Математичке науке

Универзитет у Новом Саду

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTanacs A., Lindblad J., Sladoje N., Kato Z.: Estimation of Linear Deformations of 2D and 3D Fuzzy Objects, Pattern Recognition, 2015, Vol. 48, No 4, pp. 1391-1403, ISSN 0031-3203
(М21) Рад у врхунском међународном часопису Lindblad J., Sladoje N.: Linear time distances between fuzzy sets with applications to pattern matching and classification, IEEE Transactions on Image Processing, 2014, Vol. 23, No 1, pp. 126-136, ISSN 1057-7149
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSladoje N., Lindblad J., Nystrom I.: Defuzzification of spatial fuzzy sets by feature distance minimization. , Image and Vision Computing, 2011, Vol. 29, No 2-3, pp. 127-141, ISSN 0262-8856
(М21) Рад у врхунском међународном часописуLukić T., Lindblad J., Sladoje N.: Regularized Image Denoising Based on Spectral Gradient Optimization, Inverse Problems, 2011, Vol. 27, No 8, pp. 8501-1, ISSN 0266-5611
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSladoje N., Lindblad J.: High precision boundary length estimation by utilizing grey-level information , IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2009, Vol. 31, No 2, pp. 357-363, ISSN 0162-8828
(М21) Рад у врхунском међународном часописуN. Sladoje and J. Lindblad, "Representation and Reconstruction of Fuzzy Disks by Moments", Fuzzy Sets and Systems, Vol. 158, No. 5, pp. 517-534, 2007.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуN. Sladoje, I. Nyström, and P.K. Saha, "Measurements of digitized objects with fuzzy borders in 2D and 3D", Image and Vision Computing, vol. 23, pp 123-132, 2005.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJ. Zunic and N. Sladoje, "Efficiency of Characterizing Ellipses and Ellipsoids by Discrete Moments", IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.22, No.4, pp 407-414, 2000.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуIlić V., Lindblad J., Sladoje N.: Precise Euclidean distance transforms in 3D from voxel coverage, Pattern Recognition Letters, 2015, Vol. 65, pp. 184-191, ISSN 0167-8655
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLindblad L., Sladoje N. Coverage Segmentation based on Linear Unmixing and Minimization of Perimeter and Boundary Thickness. Pattern Recognition Letters, Vol. 33, No.6, pp. 728-738, 2012.
(М23) Рад у међународном часопису Ćurić V., Lindblad J., Sladoje N., Sarve H., Borgefors G.: A new set distance and its application to shape registration, Pattern Analysis and Applications, 2014, Vol. 17, No 1, pp. 141-152, ISSN 1433-7541
(М23) Рад у међународном часописуMalmberg F., Lindblad J., Sladoje N., Nystrom I.: A graph-based framework for sub-pixel image segmentation, Theoretical Computer Science, 2011, Vol. 412, No 15, pp. 1338-1349
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBajić B., Lindblad J., Sladoje N.: An Evaluation of Potential Functions for Regularized Image Deblurring, 11. International Conference on Image Analysis and Recognition, Algarve: LNCS Series, Springer Verlag, 22-24 Oktobar, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Lindblad J., Sladoje N., Malm P., Bengtsson E., Moshavegh R., Mehnert A.: Optimizing optics and imaging for pattern recognition based screening tasks, 22. International Conference on Pattern Recognition, Stockholm: IEEE Comp. Society, 24-28 Avgust, 2014, pp. 3333-3338, ISBN 978-1-4799-5208-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLidayova K., Lindblad J., Sladoje N., Frimmel H.: Coverage segmentation of thin structures by linear unmixing and local centre of gravity attraction, 8. International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, Trst: IEEE Society, 4-6 Septembar, 2013, pp. 83-88
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆurić V., Lindblad J., Sladoje N.: Distance measures between digital fuzzy objects and their applicability in image processing, Lecture notes in computer science, 2011, Vol. 6636, pp. 385-395, ISSN 0302-9743
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDražić S., Lindblad J., Sladoje N.: Precise Estimation of the Projection of a Shape from a Pixel Coverage Representation, 7. International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, Dubrovnik: IEEE Society, 4-6 Septembar, 2011, pp. 569-574
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLindblad J., Sladoje N., Lukić T.: De-noising of SRµCT Fiber Images by Total Variation Minimization., 20. International Conference on Pattern Recognition, Istanbul: IEEE Society, 23-26 Avgust, 2010, pp. 4621-4624, ISBN 978-1-4244-7542-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTanacs A., Lindblad J., Sladoje N., Kato Z.: Estimation of linear deformations of 3D objects., 17. IEEE International Conference on Image Processing, Hong Kong: IEEE Society, 26-29 Septembar, 2010, pp. 153-156, ISBN 978-1-4244-7992-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLindblad J., Ćurić V., Sladoje N.: On set distances and their application to image registration , 6. International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, Salzburg: IEEE Computer Society, 16-18 Septembar, 2009, pp. 449-454, ISBN 953184134-4
(У01) Основни уџбеник за наставни предметИрена Чомић, Наташа Сладоје, "Интегрални рачун", ФТН, Нови Сад,1997
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметТ. Грбић, С. Ликавец, Т.Лукић, Ј. Пантовић, Н. Сладоје, Љ. Теофанов, "Збирка решених задатака из Математике I", ФТН, Нови Сад, 2001.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJ. Chanussot, I. Nyström and N. Sladoje, "Shape signatures of fuzzy star-shaped sets based on distance from the centroid", Pattern Recognition Letters, vol. 26(6), pp. 735-746, 2005.
(М23) Рад у међународном часописуJ. Lindblad and N. Sladoje, "Feature Based Defuzzification at Increased Spatial Resolution", Lecture Notes in Computer Science, vol. 4040, pp. 131-143, Springer-Verlag, 2006
(М23) Рад у међународном часописуJ. Lindblad, N. Sladoje, and T. Lukić, "Feature Based Defuzzification in Z2 and Z3 Using a Scale Space Approach", Lecture Notes in Computer Science, vol. 4245, pp. 379-390, Springer-Verlag, October 2006.
(М23) Рад у међународном часописуN. Sladoje and J. Lindblad, "Estimation of Moments of Digitized Objects with Fuzzy Borders", Lecture Notes in Computer Science, vol. 3617, pp. 188-195, Springer-Verlag, 2005.
(М23) Рад у међународном часописуN. Sladoje, I. Nyström, and P.K. Saha, "Perimeter and area estimations of digitized objects with fuzzy border",Lecture Notes in Computer Science, vol. 2886, pp 368-377,Springer-Verlag, 2003.
(М23) Рад у међународном часописуN. Sladoje, I. Nyström, and P.K. Saha, "Measuring perimeter and area in low resolution images using a fuzzy approach", Lecture Notes in Computer Science, vol. 2749, pp 853-860, Springer-Verlag, 2003.
(М23) Рад у међународном часописуN. Sladoje, "The Reconstruction of the Digital Hyperbola Segment from its Code", Lecture Notes in Computer Science, vol.1953, pp. 159-170, Springer-Verlag, 2000.
(М23) Рад у међународном часописуN. Sladoje and J. Zunic, "Ellipses Estimation from their Digitization", Lecture Notes in Computer Science, vol.1347, pp. 187-198, Springer-Verlag, 1997.
(М23) Рад у међународном часописуJ. Zunic and N. Sladoje, "A Characterization of Digital Disks by Discrete Moments",Lecture Notes in Computer Science, vol.1296, pp. 582-589, Springer-Verlag, 1997.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN. Sladoje, "The Coding Scheme for the Digital Ellipses", Proc. of XIV Conference on Applied Mathematics, pp. 68-75,Institute of Mathematics, University of Novi Sad, 2001.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN. Sladoje, "A Straight Line Segment Estimation by Using Discrete Moments",Proc. of XIII Conference on Applied Mathematics, pp. 121-129,Institute of Mathematics, University of Novi Sad, 1998
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN. Sladoje, J. Lindblad and I. Nyström, "Defuzzification of Discrete Objects by Optimizing Area and Perimeter Similarity", Proc. of 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2004),vol. 3, pp 526-529, IEEE Comp. Society, 2004.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаN. Sladoje and J. Zunic, "A reconstruction of digital parabolas from their least squares fit representation",Yugoslav Journal of Operations Research, Vol.7 No.2, pp 1-14, 1997.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниN. Sladoje, "A Characterization of Ellipses by Discrete Moments", Proc. of VIII International Conference on Logic and Computer Science, pp. 191-197, Institute of Mathematics, Novi Sad,1997.
(М71) Одбрањена докторска дисертација"On Analysis of Discrete Spatial Fuzzy Sets in 2 and 3 Dimensions",Centre for Image Analysis, SLU and Uppsala University, Uppsala, Sweden, 2005
(М72) Одбрањен магистарски рад"Digital Objects: Characterization by Discrete Moments", (in Serbian), Faculty of Science, Novi Sad, 1997.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеоријска и примењена математикаУниверзитет у Новом Саду06.10.2016.
Ванредни професорМатематикаУниверзитет у Новом Саду07.10.2011.
ДоцентМатематика15.07.2011.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука06.10.2005.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука01.07.1998.
Асистент приправникМатематикаФакултет техничких наука14.03.1994.