Професор емеритус др Илија Ћосић


Недостаје слика

др Илија Ћосић

Професор емеритус


Телефон021/485-2150
E-mail
Академско звањеПрофесор емеритус
КанцеларијаКабинет 101
Кабинет 810

Др Илија П. Ћосић рођен је 5. септембра 1948. године у Ривици, Општина Ириг. Основну школу је похађао у родном месту и Иригу, а средњу машинско-техничку у Руми. Машински факултет у Новом Саду је уписао 1967. године и на њему дипломирао 1972. године, на смеру за производно машинство. Одмах после дипломирања се запослио на Машинском факултету у Новом Саду у звању асистента у научном раду, да би по повратку из војске, где је завршио школу Резервних техничких официра у Загребу (1973/1974), био биран у звање асистента на предмету Фабричка постројења.
Магистарску тезу под називом: “Прилог истраживању структура монтажних система у условима општег модела производних система” одбранио је 1979. на Факултету техничких наука у Новом Саду, а докторску дисертацију “Прилог развоју производних структура повишеног степена флексибилности” 1983. на истом факултету.
Током истраживачког рада на својој магистарској и докторској тези, у више наврата је боравио на иностраним универзитетима и у компанијама на усавршавању, у укупном трајању више од три године. Међу најзначајнијим су боравци у фабрикама FESTO (Eslingen, Nemačka), Robert Bosch (Štutgart, Nemačka), OKU Automatik (Štutgart, Nemačka), на Швајцарском техничком универзитету (ETH Zurich) у Цириху, Универзитету у Штутгарту, Фраунхоферовом институту за индустријско инжењерство у Штутгарту (FhG - IPA i IAO), Техничком универзитету у Бечу, (TU Wien), Универзитету Prince of Songkla, Hat Yai, Тајланд итд. Захваљујући професору Ћосићу са наведеним институцијама и предузећима успостављена је трајна научно-техничка и пословна сарадња која је допринела развоју мобилности наставника и студената у оба смера.
У звање доцента на Факултету техничких наука у Новом Саду је изабран 1983. године, у звање ванредног професора 1988., а редовног, за ужу научну област производни системи, 1993. године. У звање професора емеритуса изабран је на седници Сената Универзитета у Новом Саду 24.03.2016. године.
У досадашњем раду професор Ћосић је дао значајан допринос у образовању научног подмлатка и кадрова за привреду. Био је ментор на 38 докторских дисертација, 42 магистарске тезе и на више од 500 дипломских и мастер радова.
Заслужан је за увођење низа нових студијских програма на Факултету техничких наука као и нових наставних предмета из области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, и њихово стално осавремењавање.
Као гостујући професор радио је на Универзитету у Штутгарту (1990/1991) на пројекту “Development of an Expert System for the Configuration of Assembly Systems”. Активно је учествовао у пројектовању и постављању модела фабрике за монтажу и логистику на Фраунхоферовом институту за индустријско инжењерство у Штутгарту (Fraunhofer IAO).
Проф. др Илија Ћосић је до сада објавио као аутор или коаутор преко 350 научних и стручних радова од чега је више од 50 радова у међународним и домаћим часописима и више од 300 радова на међународним и домаћим конференцијама, од којих су 15 била уводна предавања по позиву. Објавио је и 12 уџбеника и 15 приручника за вежбе и приручника за пројектовање технолошких и производних система.
Руководио је и учествовао у реализацији 16 међународних пројеката, 12 националних пројеката, 9 Покрајинских научно-истраживачких пројеката и 31 пројекта примене научних резултата у пракси. Био је носилац: међународног ТЕМПУС пројекта: „Training of Institutions in Modern Environmental Approaches and Technologies – TIMEA“, затим CEEPUS пројекта „Intelligent Automation for Competitive Advantage” и националног пројекта “Истраживање и развој структура рачунарски интегрисаних, роботизованих ефективних производних система” кога је финансирало Министарство за науку и технологију Републике Србије за период 1996/2000. године. Тренутно руководи националним пројектима: „Конкурентност и знање као носиоци развоја АПВ“ као и пројектом технолошког развоја „Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила (МНТР 35050)“.
Активни је учесник у процесима сарадње са привредним предузећима који су резултирали у 31 пројекту у подручјима технолошких, производних и организационих структура предузећа. Од посебног значаја су прототипска решења и патенти: Прототип система за монтажу водоводне и грејне арматуре, ФТН - Институт за индустријске системе Нови Сад и Inomag Б. Топола; Прототип система за монтажу точкића за намештај, ИИС - Н. Сад, „Inomag“, Б. Топола; Прототип флексибилног монтажног система за програм ауто-електрике, ФТН - Институт за индустријске системе Нови Сад, „Inomag“, Б. Топола и „Čajevec Elektromehanika“, Бања Лука; Патент: Поступак управљања производом у целокупном животном веку коришћењем RFID тага, Број признатог патента: 51796, датум признавања 24.10.2011. године. Аутори: Лазаревић, М., Остојић, Г., Станковски, С., Ћосић, И.
У оквиру реформе вишег и високог образовања у складу са препорукама Болоњске декларације био је носилац пројекта ,,Развој организационе структуре интегрисаног универзитета” кога је финансирало Извршно веће АП Војводине.
Професор др Илија Ћосић је био декан Факултета техничкинх наука у Новом Саду од 1998. до 2012. Године. У том периоду Факултет техничких наука је постао најсложенији и најпродуктивнији високобразовни и научни систем у Србији.
Био је директор Института за индустријске системе ФТН, у периоду од 1988. до 1998, проректор на Универзитету у Новом Саду (2000/2001.), шеф Катедре за производне системе, организацију и менаџмент као и директор Међународне последипломске школе IIM/EURO.
Члан је: International Academy of Engineering (IAE) - Central European Branch, Moskva, Rusija (2012); International Higher Education Academy of Sciences (IHEAS)”, Moskva, Rusija (2003); International Technological-Management Academy (ITMA), Novi Sad (2004); Српска академија образовања (САО), Београд (2006), Инжењерска академија Србије (ИАС), Београд (2009), Патронат и Управни одбор Хуманитарног фонда "Привредник”, Нови Сад (2008), Управни одбор Привредне коморе Војводине, Нови Сад (2008), Rotary International, Нови Сад (2005).
Такође, члан је:
Уређивачког одбора међународног часописа International Journal of Advanced Robotic Systems, TU Wien, Беч;
Уређивачког одбора међународног часописа International Journal of Industrial Engineering and Management, Нови Сад
Уређивачког одбора часописа ТЕХНИКА, Савез инжењера и техничара Србије, Београд;
Научног Одбора DAAAM асоцијације са седиштем у Бечу;
Био је делегат у Скупштини града Новог Сада (1978-1982), члан Савета за изградњу Спортског и пословног центра СПЕНС у Новом Саду (1981) и посланик у Скупштини Србије (1984-1988). Од 2012. године је посланик у Скупштини АП Војводине.
Др Илија Ћосић је носилац: Октобарске награде града Новог Сада (1984); Медаље “Професор Павле Станковић” (2002); Ордена Светог Саве ИИ реда (2004); Награде „Луча“, Српске читаонице у Иригу (2007); Јунске награде“ Привредне коморе Новог Сада (2008); Повеље за допринос развоју Индустријског инжењерства и менаџмента (2008); „Велике златне повеље“ Јединственог удружења Србије за квалитет – ЈУСК, (2009); „Медаље части“ Еколошког покрета Новог Сада (2012); „Повеље за допринос унапређењу и афирмацији рада” и награда за "Животно дело“ Удружења универзитетских наставника и научн

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.10.1994.01.01.2016.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Пројектовање производног система за производњу прибора за машине алатке на основама групне технологије

Диплома

Машинско инжењерство

Машински факултет

1972

Прилог истраживању структура монтажних система у условима општег модела производних система

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1979

Прилог развоју производних структура повишеног степена флексибилности

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1983

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значајаĆosić I.: Development of Knowledge-Based Syslem for the Configuralion of Assembly Systems, Knowledge-Based Selection arid Arragement of Parts Bins at Assembly Workplaces (TEBES) - Europian Communities Brusseles, 1991
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаSuzić N., Anišić Z., Ćosić I.: Reconfiguring Production and Organizational Structures for Mass Customization in Furniture Industry; Chapter 20 of Innovative Production Systems Key to Future Inteligent Manufacturing; Scientific Monography, Maribor, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineeing, Maribor; Faculty of Mechanical Engineering, Skopje, 2010, str. 257-275, ISBN 978-961-248-250-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаAnišić Z., Tudjarov B., Firstner (Fürstner) I., Ćosić I.: Intelligent Production Systems Way to Competitiveness and Innovative Engineering, Chapter 3.: Intelligent product configurators as a competitive advantage for companies, Skoplje, EME Skopje and FME Maribor, 2009, str. 41-51, ISBN 978-9989-2701-4-7, UDK: 681.5:001.895; 004.42.045:621.9, Ukupno strana: 9
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаSimeunović N., Ćosić I., Radaković N., Lalić B.: The General Work Procedure Model for the Service Product, Beč, DAAAM International Scientific Book, 2009, str. 281-288, ISBN 987-3-901509-71-1, UDK: ISSN 1726-9687
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаFirstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Integrated product development in Internet surroundings, DAAAM International Scientific Book 2005, Beč, Published by DAAAM International Viena, 2005, str. 179-192, ISBN 1726-9687
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаĆosić I., Anišić Z.: Methodology for assembly suitability enhancement as a part of integrated product development, DAAAM International Scientific Book 2003, Beč, DAAAM International Viena, 2003, ISBN 3-901509-30-5
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаZelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: Design/reengineering of production systems, Group Technology and Cellular Manufacturing: State University of New York Buffalo, NY, USA, Kluwer Academic Publishers, A.C.I.P. Printed in the USA, 1998, str. 517-534
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPečujlija M., Ćosić I., Ivanišević V.: A professor’s moral thinking at the abstract level vs the professor’s moral thinking in real life situation (consistency problem), Science and Engineering Ethics, 2011, Vol. 17, No 2, pp. 299-320, ISSN 1353-3452
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZelenović D., Ćosić I., Šormaz D., Šišarica Z.: An approach to the design of more effective production systems , International Journal of Production Research, 1987, Vol. 25, No 1, pp. 3-15, ISSN 0020-7543
(М23) Рад у међународном часописуKirin S., Sedmak A., Grubić-Nešić L., Ćosić I.: Project risk management in complex petrochemical system, Hemijska industrija, 2012, pp. 52-52, ISSN 0354-7531, UDK: doi:10.2298/HEMIND110709052K
(М23) Рад у међународном часописуBožičković R., Radošević M., Ćosić I., Soković M., Rikalović A.: Integration of simulation and lean tools in effective production systems - case study, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2012, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуSuzić N., Stevanov B., Ćosić I., Anišić Z., Sremčev N.: Customizing Products trough Application of Group Technology: A Case Study of Furniture Manufacturing, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2012, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуNikolić S., Ćosić I., Miletić A., Pečujlija M.: The effect of the 'golden ratio' on consumer behaviour, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 20, pp. 8347-8360, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуLazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Stankovski S., Vukelić Đ., Zečević I.: Product lifecycle management (PLM) methodology for product tracking based on radio-frequency identification (RFID) technology, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 22, pp. 4776-4787, ISSN 1992-2248
(М23) Рад у међународном часописуMitrović S., Milisavljević S., Ćosić I., Leković B., Grubić-Nešić L., Ivanišević A.: Change in leadership styles in a transitional economy: A serbian case study, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 9, pp. 3563-3569, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуBorocki J., Ćosić I., Lalić B., Maksimović R.: Analysis of Company Development Factors in Manufacturing and Service Company: a Strategic Approach, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 1, pp. 55-68, ISSN 0039-2480, UDK: DOI:10.5545/sv-jme.2010.030
(М23) Рад у међународном часописуKirin S., Grubić-Nešić L., Ćosić I.: Increasing a large petrochemical company by improvement of decision making process, Hemijska industrija, 2010, Vol. 64, No 5, pp. 465-472, ISSN 0367-598X
(М23) Рад у међународном часописуRadišić S., Ćosić I., TKAČ M., Anđelić G., Carić M., Đaković V.: The Scopes and Challenges of the Privatization Process:the Case of the Republic of Serbia with a Focus on the Region of Vojvodina (2002-2007), Journal of Economics (Ekonomicky casopis), 2010, Vol. 58, No 7, pp. 690-706, ISSN 0013-3035
(М23) Рад у међународном часописуTešić Z., Lalić D., Ćosić I., Mitrović V.: Integration of information for manufacturing shop control, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2010, Vol. 56, No 3, pp. 217-223, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуStankovski S., Lazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Purić R.: RFID Technology in Product/Part Tracking During the Whole Life Cycle , Assembly Automation, 2009, Vol. 29, No 4, pp. 364-370, ISSN 0144-5154
(М23) Рад у међународном часописуOstojić G., Lazarević M., Stankovski S., Ćosić I.: RFID Technology Application in Disassembly Systems , Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2008, Vol. 54, No 11, pp. 759-767, ISSN 0039-2480, UDK: 658.5
(М23) Рад у међународном часописуKatić A., Ćosić I., Anđelić G., Ralević S.: Review of Competitiveness Indices that Use Knowledge as a Criterion, Available: http://www.uni-obuda.hu/journal/Katic_Cosic_Andelic_Raletic_37.pdf, Acta Polytechnica Hungarica, 2012, Vol. 9, No 5, pp. 25-44, ISSN 1785-8860
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниMitrović S., Melović B., Ćosić I.: Entrepreneurial education as an employment-influencing factor, 2. Preduzetnička konferencija "Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva", Podgorica: Ekonomski fakultet, 18 Maj, 2012, ISBN 978-86-80133-56-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTekić Ž., Ćosić I., Katalinić B.: House of Knowledge Model: Knowledge, Co-creation, Innovation, 5. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 19-21 Septembar, 2012, pp. 247-251, ISBN 978-86-7892-432-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBorocki J., Ćosić I., Vidicki P., Tekić Ž.: Competitiveness of Small And Medium Sized Enterprises In Unstable External Environment, 3. International Conference "Vallis Aurea" - Focus on: Regional Development, Požega: http://aurum.vup.hr/va/, 5 Oktobar, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMladenović V., Ćosić I., Šešlija D.: Transforming from small to medium enterprise: Do we need a help from science?, 5. International Symposium on Industrial Engineering, Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, 14-15 Jun, 2012, pp. 57-63, ISBN 978-86-7083-758-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremčev N., Ćosić I., Suzić N., Stevanov B.: APPLICATION OF PLM SYSTEMS IN GROUP TECHNOLOGY APPROACH, 23. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2012, 24-27 Oktobar, 2012, pp. 981-984, ISBN 978-3-901509-91-9, UDK: ISSN 2304-1382
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTekić Ž., Ćosić I., Hadžistević M.: The Dynamic Interplay between Factors Determining Success in Spin-Out Process, 5. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Sofija: St. Kliment Ohridski University Press, 1-2 Jun, 2012, pp. 864-871, ISBN 978-954-07-3346-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTekić Ž., Ćosić I., Katalinić B.: Innovations and Knowledge Creation Mechanisms, 22. DAAAM International Symposium, Vienna: DAAAM International, 23-26 Novembar, 2011, pp. 419-421, ISBN 978-3-901509-83-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremčev N., Suzić N., Ćosić I., Anišić Z.: Enabling DFx Tools Using PLM Software Solutions, 1. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECH-CONF), Subotica, 8-10 Decembar, 2011, pp. 363-369, ISBN 978-86-85409-67-7, UDK: 007.5 (082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTekić Ž., Ćosić I., Katalinić B.: Framing Knowledge in Business Context, 21. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, 20-23 Oktobar, 2010, pp. 555-557, ISBN 1726-9679
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić N., Anišić Z., Ćosić I.: Reconfiguring Production and Organizational Structures for Mass Customization, 4. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka , 23-24 Septembar, 2010, pp. 153-162, ISBN 978-86-7892-277-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆelić Đ., Ojdanić M., Uzelac Z., Ćosić I.: Impact of Knowledge Management on the Performance of Start Up Companies During the Process of Incubation, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2010, Vol. 7, No 2, pp. 171-176, ISSN 1584-2665, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA, UNIVERSITY POLITEHNICA TIMISOARA, 27-29 Maj, 2010, pp. 171-176
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTekić Ž., Ćosić I., Penezić N., Todorović V.: Origin and Characteristics of New Technology Based Firms in Serbia , 2. Business Development Conference BDC, Zenica: BSC Zenica, Ekonomski fakultet i CIP centar Univerziteta u Zenici, 13-14 Novembar, 2009, pp. 90-99, ISBN 1840 - 4006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTešić Z., Ćosić I.: Effective production structures for intelligent manufacturing, 20. DAAAM International Symposium, Beč: Vienna University of Technology, 25-28 Novembar, 2009, pp. 1521-1523, ISBN 978-3-901509-70-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić A., Anišić Z., Lalić D., Ćosić I.: Open Innovations as a Model for Increasing Competitiveness and Knowledge Transfer, 2. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Thessaloniki, 24-25 April, 2009
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Radaković N., Simeunović N.: THE SERVICE PRODUCT PLANNING WORK PLAN ANALYSIS , 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA DEPARTMAN ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 31-37, ISBN 978 – 86 – 7892 – 13
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRašković V., Šenk V., Borocki J., Ćosić I.: PROMOTING ENTREPRENEURIAL THINKING IN WOULD-BE AND EXISTING HIGH-TECH COMPANIES IN SERBIA, 2. International FINPIN Conference - Promoting Entrepreneurship by Universities, Hämeenlinna: FINPIN, HAMK University of Applied Sciences and Häme Convention Bureau, 20-22 April, 2008, pp. 83-90, ISBN 978-951-827-096-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFirstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Overview of Current Research Results of Mass Customization , 3. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Palić: Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, 3-6 Jun, 2008, pp. 65-74, ISBN 978-86-7892-114-8, UDK: 005.001.895(4-11)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFirstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Mass Customization: Trends and Research, 19. DAAAM International Symposium, Trnava: DAAAM International Vienna, Vienna, 22-25 Oktobar, 2008, pp. 519-520, ISBN 978-3-901509-68-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Radaković N., Simeunović N., Lalić B.: Creating the Service Product by Applying the General Work Procedure Model, 19. DAAAM International Symposium, Trnava: DAAAM International, 22-25 Oktobar, 2008, ISBN 978-3-901509-68, UDK: ISSN 1726-9679
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Jovanović V., Filipović S.: An Enclosure to an Computer Aided Designing of Technological Assembly Systems , 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 37-43, ISBN 978 – 86 – 7892 – 13
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Tekić Ž.: Platforms and Regions of Knowledge – The Route Towards Knowledge Society, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 499-507, ISBN 978 – 86 – 7892 – 13
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović V., Tomović M., Ćosić I., Miller C., Ostojić G.: Ergonomic Design of Manual Assembly Workplaces, 5. Annual ASEE Illinois/Indiana Section Conference, Indijanapolis: American Society of Engineering Education, 30-31 Mart, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović V., Tomović M., Ćosić I., Ostojić G.: Digital Modeling of Reconfigurable Systems with Manual Workcells, 2. International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), Toronto, 22-24 Jun, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović V., Tomović M., Ćosić I., Ostojić G.: Cataloging a Digital Models of Reconfigurable Systems with Manual Workcells, 2. International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), Toronto: Intelligent Manufacturing Systems (IMS) Centre, University of Windsor, Canada, 22-24 Jun, 2007, pp. 474-481, ISBN 978-0-9783187-0-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Lazarević M., Anišić Z., Lalić B.: Data Gathering Using Rfid Technology From Disassembly and Recycling Systems, 17. DAAAM International Symposium, Beč: Published by DAAAM International, 8-11 Novembar, 2006, pp. 85-86, ISBN 3-901509-57-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOstojić G., Jovanović V., Stevanov B., Stankovski S., Ćosić I.: Collaborative Design in the Assembly Systems, 3. International CIRP Sponsored Conference on Digital Enterprise Technology, Setubal: Escola Superior de Technologia, Portugal, 8-20 Septembar, 2006, pp. 185-193, ISBN 972-99824-1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Anišić Z., Firstner (Fürstner) I.: Design for Environment as a part of the IPS-DFX methodology for Integrated Product Development, 8. International Symposium on Interdisciplinary Regional Research - ISIRR, Segedin, 19-21 April, 2005
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFirstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Methodology for Connecting the Participants in the Process of Integrated Product Development in Internet Surroundings, 18. International Conference on production research, Fisciamo, 31-4 Jul, 2005, ISBN 88-87030-96-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAnišić Z., Ćosić I.: AN INTEGRATED DESIGN FOR ASSEMBLY METHODOLOGY, 18. International Conference on production research, Fisciamo, 31-4 Jul, 2005
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLazarević M., Ćosić I., Anišić Z.: Contribution To Development Of Technological Structures For End-Of-Life Products, 16. DAAAM International Symposium, Opatija: Sveučilište Josipa Juraja Štrosmajera, 19-22 Oktobar, 2005, pp. 367-365, ISBN 953-6048-29-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAnišić Z., Ćosić I., Lalić B.: The choice of optimal product configurator in mass cutomization strategy, 16. DAAAM International Symposium, Opatija, 19-22 Oktobar, 2005
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Anišić Z., Lazarević M.: Contribution to development of technological structures for end-of-life products, 16. DAAAM International Symposium, Opatija, 19-22 Oktobar, 2005
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Božičković R., Lalić B.: LEAN Concept in Effective Production Systems, 15. DAAAM International Symposium, Beč, 3-6 Novembar, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSredić N., Ćosić I.: DESIGN FOR DISASSEMBLY INFLUENCE ON SELECTION OF MANAGING STRATEGY AT THE END-OF-LIFE PRODUCTS, 3. International Conference Business Systems Management UPS, Mostar, 23-24 Septembar, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Anišić Z., Lalić B.: IPS-DFA METHODOLOGY TOWARD INCREASING THE MASS-CUSTOMIZATION OF THE CIRCULAR PUMP PROGRAM VARIETY, 2. Interdisciplinary World Congress on Mass Customization and Personalization, Minhen, 6-8 Oktobar, 2003
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Anišić Z., Lalić B.: GROUP TECHNOLOGY AS A BASIS FOR MASS CUSTOMISATION, 14. DAAAM International Symposium, Sarajevo, 22-25 Oktobar, 2003
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBožičković R., Ćosić I., Maksimović R.: TOOLS FOR ORGANISING LEAN MANUFACTURING SYSTEMS , 6. Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike - DEMI, Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Technical Sciences, 30-31 Maj, 2003, pp. 263-268
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Anišić Z.: IIS-DFA SOFTWARE FOR RATING AND ENHANCMENT OF THE DESIGN FOR ASSEMBLY SUITABILITY, 2. International Conference Business Systems Management UPS, Mostar, 31-2 Maj, 2001
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: A CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION STRUCTURES ON THE BASIS OF ABILITY OF MAINTAINING OF SEPARATE EXISTENCE , 14. International Conference on production research, Osaka, 4-8 Avgust, 1997, pp. 59-62
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZelenović D., Burbidge J., Ćosić I., Maksimović R.: THE DIVISION OF LARGE COMPLEX PRODUCTION SYSTEMS, INTO INDEPENDENT, AUTONOMOUS UNITS , 13. International Conference on production research, Jerusalem: Freund Publishing House, Ltd, 1 Avgust, 1995, pp. 213-215
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Anišić Z.: RAPID PROTOTYPING BASED ON THE GROUP TECHNOLOGY, 28. International Symposium on Automotive Technology
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Govedarica M., Živković B.: Developement of Object-Oriented Intelligent Database Model, 1. International Conference on Technical Informatics, Temišvar, 16-19 Novembar, 1994, pp. 60-65
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić I., Warschat J., Stankovski S., Anišić Z.: A CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF AN EXPERT SYSTEM FOR ASSEMBLY SYSTEM DESIGN, 12. International Conference on production research, Lappeeranta, 16 Avgust, 1993, pp. 377-378
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: Ein beitrag zur forschung des komplexitatsgrades einen produktions-struktur, 1. SYPRO, Varšava, 1 Januar, 1990
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZelenović D., Šešlija D., Ćosić I., Maksimović R.: ON THE FLEXIBILITY OF ROBOTIC ASSEMBLY, 10. ICPR, Nottingham, 1 Avgust, 1989, pp. 552-553
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZelenović D., Ćosić I., Maksimović R., Šešlija D.: CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ROBOTIC ASSEMBLY IN GROUP FLOWS, 4. Yugoslav - Soviet Symposium on Applied Robotics and Flexible Automation, Novi Sad, 23-25 Maj, 1988, pp. 31-40
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrkljač N., Ćosić I., Maksimović A.: Analog connection between natural and technical systems, 14. International Conference on production research, Osaka, 4-8 Avgust, 1997, pp. 1622-1625
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБркљач Н., Ћосић И.: Аналогне везе природних и техничких система, 10. Научна конференција "Индустријски системи", Нови Сад: Факултет техничких наука, 1-3 Октобар, 1996, пп. 251-258
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPavlović A., Ćosić I., Vojinović-Miloradov M., Vidicki B., Bašić Đ.: Biohazard Waste Management Model, 1. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE, Phuket: Faculty of Engineering Prince of Songkla University, 10-11 Maj, 2007
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Ћосић И., Лазаревић М., Шоош Л., Ондерова И.: Производи на крају животног века – демонтажа и рециклажа, Нови Сад, Факултет техничких наука, ФТН Графички центар ГРИД, 2009, ИСБН 978-86-7892-9
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаNovaković D., Ćosić I.: System model of an automated design of complex graphic systems, Novi Sad, Faculty of technical sciences, Machine Design, 2007, str. 65-70, ISBN 867892038-6
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаČabrilo S., Uzelac Z., Ćosić I.: Researching indicator of organizational intellectual capital in Serbia, Journal of Intellectual Capital, 2009, Vol. 10, No 4, pp. 573-587, ISSN 1469-1930
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLalić B., Ćosić I., Anišić Z.: SIMULATION BASED DESIGN AND RECONFIGURATION OF PRODUCTION SYSTEMS , International journal of Simulation Modelling-IJSIMM, 2005, Vol. 4, No 4, pp. 173-183, ISSN 1726-4529
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаOstojić G., Lazarević M., Jovanović V., Stankovski S., Ćosić I.: RFID Tehnology Use In Assembly and Disassembly Processes , Journal for Fluid Power, Automation and Mechatronics – Ventil, 2006, Vol. 6, No 12, pp. 385-389, ISSN 1318-7279, UDK: 62-82 62-85 62-31/33 681.523
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЋосић И., Грубић-Нешић Л., Кирин С.: Истраживање индивидуалних потенцијала за доношење одлука , Стратегијски менаџмент, 2006, пп. 62-65, ИССН 0354-8414
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЗеленовић Д., Ћосић И., Максимовић Р.: ИИМ - прилаз у развоју ефективних производних система за будућност, Техника, 2010, Вол. 65, Но 3, пп. 125-133, ИССН 0040-2176, УДК: 322.5:330.352.46
(М53) Рад у научном часописуLalić B., Ćosić I., Poli M.: Project Strategy Matching Project Structure to Project Type to Achieve Better Success, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2010, Vol. 1, No 1, pp. 29-40, ISSN 2217-2661
(М53) Рад у научном часописуTekić Ž., Ćosić I., Katalinić B.: Knowledge Creation and Emergence of Innovations, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2013, Vol. 4, No 1, pp. 27-32, ISSN 2217-2661, UDK: 005.94:001.895
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБркљач Н., Владић Ј., Ћосић И.: Утврђивање параметара потребних за дефинисање пројектног задатка при изради решења транспортног тока , 2. СМЕИТС, Београд,
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБојић Ж., Ћосић И.: Развој подлога за процену и управљање ризицима на радном месту и радној околини, 1. Национална конференција са међународним учешћем, Заштита на раду, Мултидисциплинарно остваривање безбедности и здравља на раду, Тара, 5-9 Октобар, 2010, пп. 10-16
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Професор емеритусПроизводни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду24.03.2016.
Редовни професорПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука15.11.1993.
Ванредни професорПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука03.11.1988.
ДоцентИнжењерски менаџментФакултет техничких наука20.05.1983.
АсистентИнжењерски менаџментФакултет техничких наука19.03.1981.
АсистентМашинско инжењерствоФакултет техничких наука27.06.1975.
Асистент приправникМашинско инжењерствоФакултет техничких наука22.12.1972.