проф. др Никола Радаковић


Недостаје слика

др Никола Радаковић

Редовни професор


Телефон021/485-2147
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 102

Рођен у селу Велебиту, општина Кањижа, Војводина - Србија 1952. године. Основну школу завршио у Сомбору као носилац Вукове дипломе. Завршио гимназију "Светозар Марковић" у Новом Саду са одличним успехом.

На Машински факултет уписао се 1971. године, а дипломирао 1978. године на Производном смеру са просечном оценом 8,08. Дипломски рад из предмета Фабричка постројења под називом "Пројектовање технолошког процеса монтаже пољопривредних машина" одбранио је са оценом 10. Запослио се 01.11.1978. године на Факултету техничких наука, на Институту за индустријске системе, у звању асистента приправника у научном раду из области "Проучавање и мерење рада са технолошким поступцима".

Последипломске студије је уписао 1978. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Производни системи. Положио је све испите предвиђене наставним планом и програмом са просечном оценом 8,80 и урадио четири семинарска рада са просечном оценом 9,75. Магистарски рад под називом "Прилог рационализацији пројектовања поступака рада у условима груписања" одбранио је 1989. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Докторску дисертацију под називом "Развој базе знања за пројектовање технолошких поступака" одбранио је 2001. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

У звању асистента изводио је вежбе на Факултету техничких наука из следећих предмета: "Проучавање и мерење рада са поступцима обраде" од 1978/79 до 1981/82., "Основе радних поступака у индустријским системима" од 1982/83 до 1998/99, "Технолошке основе ефективне производње" од 1999/2000 до 2001/2002 и "Технолошки обрадни системи - поступци и структуре" од 1992/93 до 2001/2002.

У звање доцента за наставни предмет "Технолошке основе ефективне производње" изабран 27.03.2002. године. У звању доцента изводио је предавања на Факултету техничких наука - Одсек за индустријско инжењерство и менаџмент из следећих предмета: "Технолошке основе ефективне производње" и  "Обрадне технологије" од 2002/2003 до 2004/2005 и "Технологија обраде производа" од 2005/2006.

У звање ванредног професора за ужу научну област Производни системи, организација и менаџмент избаран 27.03.2007. године. У звању ванредног професора изводи наставу на Факултету техничких наука на следећим предметима: "Основе производних и услужних технологија", "Технологије обраде производа", "Основе управљања пројектима" и "Менаџмент пројеката".

Ожењен је и има двоје деце. Тренутно је запослен на Факултету техничких наука у звању ванредног професора за ужу научну област Производни системи, организација и менаџмент.

Редовни професор
15.03.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.04.2002.01.03.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор01.04.2007.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Пројектовање технолошког процеса монтаже пољопривредних машина

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1978

прилог рационализацији пројектовања поступака рада у условима груписања

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1989

Развој базе знања за пројектовање технолошких поступака

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуТодић В., Ћосић И., Максимовић Р., Тасић Н., Радаковић Н.: Model for simulation of life cycle costs at the stage of product development, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Вол. 16, Но 1, пп.108-120, ИССН 1726-4529
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМорача, С., Хаџистевић, М., Дрственшек, И., Радаковић, Н.: Application of Group Technology in Complex Cluster type Organizational Systems, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Љубљана, 2010., Вол. 56, Но. 10, пп. 663-675, ИССН: 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуРадишић, О., Радишић, М., Максимовић, Р., Радаковић, Н.: Industrial Cogeneration Appliance - An Example of Drilling Rig, Journal of Canadian Petroleum Technology, 2012, Вол. 51, Но 6, пп. 487-492, ИССН 0021-9487
(М23) Рад у међународном часописуЈовановић, М., Месqуида, А. Л., Радаковић, Н., Мас, А.: Agile Retrospective Games for Different Team Development Phases, Journal of Universal Computer Science, 2016., Вол. 22, Но. 12, пп. 1489-1508, ИССН: 0948-695x
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниВулановић С., Камберовић Б., Делић М., Радаковић Н.: SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN RISKS AND OPPORTUNITIES IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, 7. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Research Center DQM, П.О. Боx 132, 32102 Чачак, Сербиа, 29-30 Јун, 2016, пп. 14-21, ИСБН 978-86-86355-32-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниРадаковић Н., Пантелић И., Камберовић Б., Вулановић С.: Оцена успешности пројеката изградње телекомуникационих мрежа са студијом случајева/Performance Assessment of Telecommunication Networks Construction Projects with Case Studies, 19. Међународна ДQМ конференција УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И ПОУЗДАНОШЋУ, Пријевор: Истраживачки центар ДQМ, Пошт. фах 132, Пријевор, 29-30 Јун, 2016, пп. 36-43, ИСБН 978-86-86355-31-7
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниСимеуновић Н., Јовановић М., Грачанин Д., Лалић Б., Радаковић Н.: Differences of assessing importance in operations management activities in service companies in developed and developing countries, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 15-17 Октобар, 2014, пп. 275-281, ИСБН 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилин Д., Морача С., Радаковић Н., Јашаревић С., Хаџистевић М.: Analysis of the Possibility for Establishing Project Management Office (PMO) in Companies in Serbia, 6. International Quality Conference, Крагујевац, 7-9 Јун, 2012, пп. 939-946, ИСБН 978-86-86663-82-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋосић, И., Радаковић, Н., Симеуновић, Н.: "The Service Product Planning Work Plan Analysis", XIV International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Proceedings, стр. 31-36, Факултет техничких наука - Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Нови Сад, 2008., УДК 658.5, ИСБН 978-86-7892-135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача, С., Радаковић, Н.: "The Group Approach Application In Complex Organizational Cluster Type Systems", XIV International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Proceedings, стр. 427-431, Факултет техничких наука - Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Нови Сад, 2008., УДК 658.5, ИСБН 978-86-7892-135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋосић, И., Радаковић, Н., Симеуновић, Н., Лалић, Б.: "Creating the Service Product by Applying the General Work Procedure Model", Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, DAAAM International, Trnava, Slovakia, 2008., pp. 287-288, ISSN 1726-9679, ISBN: 978-3-901509-68-1, Published by DAAAM International Vienna, Vienna
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Радаковић, Н.: "Развој базе знања за пројектовање технологије обраде", Едиција техничке науке - монографије бр 23, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2006, Рецензенти: Проф. др Бранко Ивковић и Проф. др Илија Ћосић, УДК 658.5, ИСБН 86-7892-025-4, стр. 147
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаЋосић, И., Радаковић, Н., Лалић, Б., Симеуновић, Н.: "The General Work Procedure Model for the Service Product", pp. 281-288, DAAAM International Scientific Book 2009, DAAAM International Vienna, 2009, ISSN 1726-9687, ISBN: 987-3-901509-71-1
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаВулановић, В., Станивуковић, Д., Камберовић, Б., Максимовић, Р., Радаковић, Н., Радовачки, В., Шилобад, М.: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Поглавље 4: Систем управљања квалитетом, стр. 51-74, Поглавље 5: Одговорност руководства, стр. 75-96, Поглавље 7: Реализација производа, стр. 127-208, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС - Истраживачки и технолошки центар, Нови Сад, 2007, ИСБН 978-86-907041-3-2
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМилин Д., Морача С., Радаковић Н., Јашаревић С., Хаџистевић М.: Аналyсис оф тхе Поссибилитy фор Естаблисхинг Пројецт Манагемент Оффице (ПМО) ин Цомпаниес ин Сербиа, Интернатионал Јоурнал фор Qуалитy Ресеарцх, 2012, Вол. 6, Но 3, пп. 213-219, ИССН 1800-6450, УДК: 378.014.3(497.11)
(М53) Рад у научном часописуРадловачки, В., Камберовић, Б., Радаковић, Н.: "Принципи општег модела оцене ефикасности и ефективности система менаџмента квалитетом подржане рачунаром", прегледни рад, Техника - Квалитет, стандардизација и метрологија, Часопис савеза инжењера и техничара Србије, Београд, ИССН 0040-2176, Година 2008, Број 6, стр. 7-12
(М53) Рад у научном часописуРадишић, О., Радаковић, Н.: "Integration of Engineers in Project Management: An Example from Oil and Gas Industry", International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 2 No 3, 2011, pp. 109-114, Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Нови Сад, ИССН 2217-2661
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду15.03.2017.
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду15.03.2012.