Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер геодезије (Дипл. инж. геодез.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Геодетско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

У оквиру студијског модула Геодезија и геоинформатика студент стиче теоретска и практична знања из области одређивања облика и димензија земље, из области дефинисања и коришћења референтних оквира за представу земљине површине у свакодневној пракси, из области картографских знања, знања у презентацији земљине површине коришћењем савремених геоинформационих технологија и система и знања у примени савремених технологија као што су ласерско скенирање терена, примене различитих сензорских платформи у премеру, сателитских платформи, коришћењу GPS технологије, фотограметрије, даљинске детекције и визуелизације простора....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Булатовић др Владимир
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Рачунарски практикум2020.005
Алгебра4400.008
Увод у геодезију2200.005
Физика2020.005
Изборни предмет 12200.004
Изборни страни језик 12000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математичка анализа 14400.007
Геодезија 12030.005
Основе геонаука2100.003
Технике геодетских мерења2020.005
Увод у информационе технологије у геоматици2020.005
Изборни предмет 22000.002
Изборни страни језик2000.003

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 23300.007
Геодезија 23030.005
Картографија2020.004
Информациони системи и базе података2020.004
Системи и сигнали у геоматици2020.004
Изборни предмет 332-300.006

Година: 2, Семестар: Летњи

Рачун изравнања2030.005
Геоинформатика3030.006
Системи аутоматског управљања у геоматици3120.006
Основе GNSS технологије2020.004
Фотограметрија3020.005
Вероватноћа и математичка статистика2200.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Инжењерска геодезија3030.007
Моделирање и симулација система2020.005
Дигитални модели терена3030.007
Геоинформациони системи3030.007
Изборни предмет 420-20-20.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Методе оптимизације3120.006
Комасација2110.005
Инжењерска геодезија 23030.007
Катастар3300.007
Изборни предмет 5202-30.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Детекција објеката подземне инфраструктуре3030.006
Увод у даљинску детекцију и рачунарску обраду слике3030.006
Геопросторне базе података3030.006
Изборни предмет 63030.006
Стручна пракса0006.005

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 72020.005
Интегрисани системи премера3030.006
Изборни предмет 83020.005
Изборни предмет 930-30-30.005
Завршни рад - истраживачки рад0000.005
Завршни рад - израда и одбрана0004.005