ванр. проф. др Зоран Сушић


Недостаје слика

др Зоран Сушић

Ванредни професор


Телефон021/485-2606
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 705

Рођен је 13.07.1978. године у Никшићу, где је завршио основну школу „Лука Симоновић” и гимназију „Стојан Церовић”, природно-математички смер. На Грађевинском факултету у Београду, одсек за геодезију, дипломирао је 2002. године са темом: Геометријска калибрација ДескТоп Публисхниг скенера Епсон Еxпрессион 1640XЛ за фотограметријске потребе. Изабран је у групи студената ,,најбољи дипломирани студенти” на Грађевинском факултету у 2002. години.
Приправнички стаж је завршио у Дирекцији за некретнине Владе Републике Црне Горе на позицији пројектанта гео-информационих система. Као стручни сарадник учествовао је у реализацији наставе на Грађевинском факултету у Подгорици, у периоду од 2002. до 2007. године. У периоду од 2007. до 2010. радио је у привредном друштву ГеоГИС Консултанти из Београда, на позицији пројектанта геодетских радова.
Изабран је у звање асистента  у октобру 2010. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, а реизабран у октобру 2013. године. Докторску дисертацију под називом „Геодинамичка анализа померања Земљине коре регионалног карактера” одбранио је у марту 2014. године, и тиме стекао звање доктор наука – геодезија. У звање доцента изабран је 01.10.2014. а у звање ванредног професора 01.10.2019. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за грађевинарство и геодезију.
Стручни испит за пројектовање и извођење радова у области геодезије положио је 2011. године у Инжењерској комори Србије. Поседује геодетску лиценцу првог реда издату од стране Републичког геодетског завода. Као пројектант геодетских радова и стручни надзор, учествовао је у реализацији различитих и комплексних пројеката из области инжењерске геодезије, деформационе анализе грађевинских објеката, гео-информационих система и даљинске детекције.
Као аутор или коаутор објавио је преко 60 научно-стручних радова публикованих на домаћим и међународним скуповима, као и домаћим и међународним научно-стручним часописима.
Ожењен је и има једно дете. Говори енглески језик.

Ванредни професор
01.12.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.10.2019.30.09.2021.Катедра за хидротехнику и геодезију
Доцент01.10.2014.Катедра за хидротехнику и геодезију
НазивУ Установи
Geometrijska kalibracija DeskTop Publishing skenera Epson Expression 1640XL za fotogrametrijske potrebe

Диплома

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

2002

Геодинамичка анализа померања Земљине коре регионалног карактера

Докторат

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMarković M., Bajić J., Batilović M., Sušić Z., Joža A., Stojanović G.: Comparative Analysis of Deformation Determination by Applying Fiber-optic 2D Deflection Sensors and Geodetic Measurements, Sensors, 2019, Vol. 19, No 4, ISSN 1424-8220
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulatović, V, Sušić, Z., Ninkov, T., (2012): Estimate of the ASTER GDEM regional systematic errors and their removal, International Journal of Remote Sensing,, 33:18, 5915-5926
(М23) Рад у међународном часопису Bulatović, V., Ninkov, T., Sušić, Z., (2010): Open Geospatial Consortium Web Services in Complex Distribution Systems, Geodetski list, Zagreb 2010, str. 13–29, ISSN 0016-710X, UDK 528.4:004.738.52:004.6, pregledni naučni članak
(М23) Рад у међународном часописуBatilović M., Sušić Z., Marković M., Petković M., Nikolić G., Ninkov T.: The efficiency of different outlier detection approaches in geodetic networks: case study for Pobednik statue, Geodetski vestnik, 2018, Vol. 62, No 2, pp. 293-305, ISSN 0351-0271, UDK: 528.1:528.41(497.11Beograd).
(М23) Рад у међународном часописуSušić, Z., Batilović, M., Ninkov, T., Bulatović, V., Aleksić, I., Nikolić, G., (2017): Geometric deformation analysis in free geodetic networks: case study for Fruška Gora in Serbia, Acta Geodynamica et Gromaterialia, Institut of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, ISSN 1214-9705 (Print), ISSN 2336-4351 (Online), Vol. 14, No. 3 (187), pp 341-355, DOI: 10.13168/AGG.2017.0017.
(М23) Рад у међународном часописуMiljanović, M., Ninkov, T., Sušić, Z., Tucikešić, S., (2017): Forecasting geodetic measurements using finite impulse response artificial neural networks, Indian Journal of Geo-Marine Sciences (IJMS), Vol. 46 (09), ISSN: 0975-1033 (online), 0379-5136 (Print), izdavač: NISCAIR-CSIR, India, pp 1743 – 1750, September 2017.
(М23) Рад у међународном часописуSušić Z., Toljić M., Bulatović V., Ninkov T., Stojadinović U., (2016): Present-day Horizontal Mobility in the Serbian Part of the Pannonian Basin; Inferences from the Geometric Analysis of Deformations, Acta Geophysica, 2016, Vol. 64, No 5, pp. 1626-1654, ISSN 1895-6572
(М23) Рад у међународном часописуSušić Z., Batilović M., Ninkov T., Aleksić I., Bulatović V.: IDENTIFICATION OF MOVEMENTS USING DIFFERENT GEODETIC METHODS OF DEFORMATION ANALYSIS , Geodetski vestnik, Journal of the Association of Surveyors of Slovenia, 2015, Vol. 59, No 3, pp. 537-553, ISSN 0351-0271, UDK: 528.02
(М30) Зборници међународних научних скуповаSušić, Z., Ninkov, T., Bulatović, V., Vasić, D., (2011): Use of IR cameras in industrial applications, INTERNATIONAL Scientific Conference "Professional Practice and Education in Geodesy and Related Fields" (2011 ; Kladovo), ISBN 978-86-7518-135-4, str 93-99, UDK: 528(082) 528-051:37.018.48(082), COBBIS.SR-ID 184267788
(М30) Зборници међународних научних скупова Perović, G, Sušić, Z., Andjić, D., Đurović, R., (2006): PERGELTOR method of integrating GPS measurements and trigonometric networks, "Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields". Sofia, 2006, Proceedings
(М30) Зборници међународних научних скупова Perović, G., Sušić, Z., Đurović, R., Todorović, M., (2006): PERGELTORAF method of integrating GPS measurements and trigonometric networks,"Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields". Sofia, 2006, Proceedings
(М30) Зборници међународних научних скупова Ninkov,T., Bulatović, V., Sušić, Z, Vasić, D. (2010): Application of laser scanning technology for civil engineering projects in Serbia, International Congress 2010, Sydney, Australia – FIG Congress 2010, 11-16 April 2010
(М30) Зборници међународних научних скупова Inertial navigation system in survey, Vladimir Bulatović, Toša Ninkov, Zoran Sušić, Dejan Vasić, INTERNATIONAL Scientific Conference "Professional Practice and Education in Geodesy and Related Fields" (2011 ; Kladovo), ISBN 978-86-7518-135-4, str 144-147.
(М30) Зборници међународних научних скупова Development of 3D topographic layouts for the design of rain sewerage for the city of Damatur in Nigeria, Dejan Vasić, Vladimir Bulatović, Toša Ninkov, Zoran Sušić, INTERNATIONAL Scientific Conference "Professional Practice and Education in Geodesy and Related Fields" (2011 ; Kladovo), ISBN 978-86-7518-135-4, str 148-154.
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуSušić Z., Ninkov T. (2013): Modern technologies in geodynamic analysis of the movements in the Earth’s crust, 1. Modern Geodesy and Land Management, Novi Sad: TFH Georg Agricola, Bochum, Germany
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНинков Т., Булатовић В., Сушић З., Васић Д.: Мобилно ласерско скенирање у поступку масовног прикупљања података, Међубародна конференција: Савремена достигнућа у грађевинарству, ДОИ: 10.14415/конференцијаГФС2014, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица. 24-25. април 2014., Суботица, Србија., 1. Савремена достигнућа у грађевинарству, Суботица: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 24-25 Април, 2014, пп. 1113-1118, ИСБН 0352 – 6852
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVasić D., Ninkov T., Bulatović V., Sušić Z., Marković M.: Terrain Mapping by Applying Unmanned Aerial Vehicle and Lidar System for the Purpose of Designing in Serbia, INGEO 2014 – 6th International Conference on Engineering Surveying, Prague, Czech republic, April 3-4, 2014, Proceedings, 978-80-0105-46-97, pp 317-222., 6. INGEO- International Conference on Engineering Surveying, Prag: Department of Special Geodesy, Czech Technical University in Prague, Martin Štroner – President of LOB, 3-4 April, 2014, pp. 317-322, ISBN 978-80-0105-46-97
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNinkov T., Bulatović V., Sušić Z., Vasić D., Marković M.: Modern Acquisition Technology of Spatial Data as a Basis of Environmental Engineering and Planning Projects, FIG Congress 2014, Kuala Lumpur, Malaysia 16 – 21 June 2014, pp 1-9 (7334)., 25. FIG International Congress, Kuala Lumpur: International Federation of Surveyors, 16-19 Jun, 2014, pp. 1-9, ISBN 978-87-92853-21-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSušić Z., Ninkov T., Bulatović V., (2014): Primena InSAR tehnologije u postupku detekcije pomeranja terena, Zbornik radova četvrtog međunarodnog naučno-stručnog savetovanja, Savez građevinskih inženjera Srbije, Bor, 19.05.-21.05.2014., Zemljotresno inženejrstvo i inženjerska seizmologija, ISBN 978-86-88897-05-1, cobiss.SR-ID 207161612, UDK 624.042.7(082), pp 471-478., 4. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Borsko jezero: Savez građevinskih inženjera Srbije, 19-21 Maj, 2014, pp. 471-478, ISBN 978-86-88897-05-1, UDK: 624.042.7(082)
(М60) Зборници скупова националног значаја Primena novih tehnologija u formiranju jedinstvenog arhivskog sistema objekata od kulturnog značaja, Sušić, Vasić, Ninkov, Zbornik radova GEOINFO 2009-2011, UDK: 007:004(082), 007:528]:004(082), ISBN: 978-86-906895-2-1, COBISS.SR-ID: 187145228
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSušić Z., Ninkov T., Batilović M., Bulatović V., Sabadoš I., Petković M.: Primena geometrijske analize deformacionih merenja u praćenju geodinamičkih procesa, 5. Međunarodno naučno-stručno savetovanje Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Sremski Karlovci: Savez građevinskih inženjera Srbije, 29-30 Jun, 2016, pp. 471-478, ISBN 978-86-88897-08-2, UDK: 624.042.7(082)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниNinkov T., Sušić Z., Ninkov Đ., Milosavljević A., Šušić V., Pavlović S.: Primena LIDAR tehnologije kod projektovanja i građenja puteva, Drugi srpski kongres o putevima, 09-10.06.2016, Zbornik radova, COBISS.SR-ID 223880716, Tema 1 Planiranje i projektovanje., 2. Kongres o putevima, Beograd: Srpsko društvo za puteve ’’Via-Vita’’, 9-10 Jun, 2016, pp. 1-8, ISBN 978-86-88541-06-0, UDK: 625,7/.8(082)(0.034.4)
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорГеодезијаУниверзитет у Новом Саду01.10.2019.
ДоцентГеодезијаУниверзитет у Новом Саду01.10.2014.
АсистентГеодезија01.10.2013.
АсистентГеодезија01.10.2010.