ванр. проф. др Ивана Стојковић


Недостаје слика

др Ивана Стојковић

Ванредни професор


Телефон021/485-2286
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 103

Образовање

2012 - 2015. Докторске академске студије (Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Катедра за Нуклеарну физику), просек оцена 10.00
Одбрањена докторска дисертација „Оптимизација течног сцинтилационог спектрометра за испитивање алфа и бета емитера у водама“
20. мај 2016. Награда из Фонда “Момчило Момо Новковић”, студент докторских студија у 2015. години (Факултет техничких наука)

2009 - 2011. Мастер академске студије физике (Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду), просек оцена 9.81
Одбрањен мастер рад „Неутронски флукс у околини германијумског детектора“

2006 - 2009. Основне академске студије физике, студијски програм – Физичар-истраживач (Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду), просек оцена 9.79


Радно искуство

јул 2021 - до данас. Ванредни професор на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за опште дисциплине у техници, Катедра за физику

јун 2016 - јун 2021. Доцент на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за опште дисциплине у техници, Катедра за физику

септембар 2013 - мај 2016. Асистент на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за опште дисциплине у техници, Катедра за физику

септембар 2012 - август 2013. Сарадник у настави на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за опште дисциплине у техници, Катедра за физику

2. јул - 24. август, 2012.  Associated Member of the Personnel (Summer Student) of the European Organization for Nuclear Research (CERN), Geneva, Switzerland

децембар 2011 - септембар 2012. Институт за физику у Београду, истраживач-приправник

Ванредни професор
24.10.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент01.09.2013.01.10.2015.Департман за опште дисциплине у техници
Сарадник у настави01.09.2012.01.08.2013.Департман за опште дисциплине у техници
Ванредни професор01.07.2021.23.10.2022.Катедра за физику
Доцент01.06.2016.31.05.2021.Катедра за физику
Асистент са докторатом31.10.2015.01.05.2016.Катедра за физику
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре01.10.2015.Катедра за физику
НазивУ Установи
Оптимизација течног сцинтилационог спектрометра за испитивање алфа и бета емитера у водама

Докторат

Физичке науке

Природно-математички факултет

2015

Неутронски флукс у околини германијумског детектора

Мастер рад

Физичке науке

Природно-математички факултет

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаНиколов Ј., Крајцар Бронић И., Тодоровић (Жикић) Н., Стојковић (Јаконић) И., Барешић Ј., Петровић Пантић Т.: Tritium in Water: Hydrology and Health Implications , New York, Nova Science Publishers, 2018, ISBN 978-1-53613-506-0
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаСтојковић (Јаконић) И., Тодоровић (Жикић) Н., Николов Ј., Крајцар Бронић И., Барешић Ј., Козмидис-Лубурић У.: Methodology of Tritium Determination in Aqueous Samples by Liquid Scintillation Counting Techniques , New York, Nova Science Publishers, 2018, ISBN 978-1-53613-506-0
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаТодоровић (Жикић) Н., Николов Ј., Петровић Пантић Т., Ковачевић Ј., Стојковић (Јаконић) И., Крмар М.: Radon in Water - Hydrogeology and Health Implication, New York, NOVA Science Publishers, 2015, ISBN 978-1-63463-742-8
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаStojković (Jakonić) I., Todorović (Žikić) N., Nikolov J., Gadžurić S., Tot A., Vraneš M.: Radiological and environmental aspects of 210Pb in water: improvements in the detection efficiency during Cherenkov counting , New York, Nova Science Publishers, 2020, str. 161-194, ISBN 978-1-53617-379-6
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиСтојковић (Јаконић) И., Тодоровић (Жикић) Н., Николов Ј., Тењовић Б., Гаџурић С., Тот А., Вранеш М.: 210Pb/210Bi detection in waters by Cherenkov counting – perspectives and new possibilities, Radiation Physics and Chemistry, 2020, Vol. 166, pp. 99999-99999, ISSN 0969-806X
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиStojković (Jakonić) I., Todorović (Žikić) N., Nikolov J., Vraničar A., Papović S., Gadžurić S., Vraneš M.: LSC screening of coloured water samples for simultaneous 137Cs and 90Sr/90Y measurements during nuclear emergencies, Radiation Physics and Chemistry, 2024, No. 111447, ISSN 0969-806X
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиStojković (Jakonić) I., Todorović (Žikić) N., Nikolov J., Vraneš M., Papović S., Zečević M.: 137Cs direct measurement in water via LSC techniques, Radiation Physics and Chemistry, 2023, Vol. 206, No. 110773, ISSN 0969-806X
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRikalo A., Todorović (Žikić) N., Stojković (Jakonić) I., Nikolov J., Vraničar A., Gadžurić S., Papović S., Vraneš M.: Cosmic muon spectrum as a tool for quench correction during nuclear emergency screening of 137Cs in water, Radiation Physics and Chemistry, 2024, Vol. 221, No. 111769, ISSN 0969-806X
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиStojković (Jakonić) I., Todorović (Žikić) N., Nikolov J., Papović S., Gadžurić S., Vraneš M.: Simultaneous 137Cs and 90Sr/90Y detection in water on an LS counter: A quick response in a case of radiation emergency, Radiation Physics and Chemistry, 2024, Vol. 221, No. 111766, ISSN 0969-806X
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиСтојковић (Јаконић) И., Николов Ј., Томић М., Мићић Р., Тодоровић (Жикић) Н.: Biogenic fraction determination in fuels – Optimal parameters survey ; DOI: 10.1016/j.fuel.2016.11.101 , Fuel, 2017, No 191, pp. 330-338, ISSN 0016-2361
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojković (Jakonić) I., Todorović (Žikić) N., Nikolov J., Krajcar Bronić I., Bator G., Kovacz T.: Investigation of fast screening LSC method for monitoring 14C activity in wastewater samples, Radiation Measurements, 2019, ISSN 1350-4487, https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2018.12.004.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСтојковић (Јаконић) И., Тењовић Б., Николов Ј., Весковић М., Мрђа Д., Тодоровић (Жикић) Н.: Improvement of measuring methods and instrumentation concerning 222Rn determination in drinking waters-RAD7 and LSC technique comparison, Applied Radiation and Isotopes, 2015, Vol. 98, pp. 117-124, ISSN 0969-8043, UDK: DOI: 10.1016/j.apradiso.2015.01.028
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСтојковић (Јаконић) И., Тењовић Б., Николов Ј., Тодоровић (Жикић) Н.: Radionuclide, scintillation cocktail and chemical/color quench influence on discriminator setting in gross alpha/beta measurements by LSC, Journal of Environmental Radioactivity, 2015, No 144, pp. 41-46, ISSN 0265-931X, UDK: DOI: 10.1016/j.jenvrad.2015.02.028
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСтојковић (Јаконић) И., Тодоровић (Жикић) Н., Николов Ј., Крајцар Бронић И., Тењовић Б., Весковић М.: Optimization of low-level LS counter Quantulus 1220 for tritium determination in water samples, Radiation Physics and Chemistry, 2014, Вол. 98, пп. 69-76, ИССН 0969-806X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСтојковић (Јаконић) И., Тодоровић (Жикић) Н., Николов Ј., Тењовић Б.: PSA discriminator influence on 222Rn efficiency detection in waters by liquid scintillation counting, Applied Radiation and Isotopes, 2016, Но 122, пп. 80-88, ИССН 0969-8043
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojković (Jakonić) I., Nikolov J., Todorović (Žikić) N., Tenjovic B., Tenjović B., Vesković M.: Study on quench effects in liquid scintillation counting during tritium measurements, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2014, ISSN 0236-5731, UDK: DOI: 10.1007/s10967-014-3191-1
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojković (Jakonić) I., Todorović (Žikić) N., Nikolov J., Radulović B., Guida M.: Cherenkov Radiation Detection on a LS Counter for 226Ra Determination in Water and Its Comparison with Other Common Methods, Materials, 2021, Vol. 14, No. 21, ISSN 1996-1944
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStojković (Jakonić) I., Todorović (Žikić) N., Nikolov J., Krajcar Bronić I.: Validation of direct methods for biogenic fraction assessment in fuels on a liquid scintillation counter, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2023, ISSN 0236-5731
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStojković (Jakonić) I., Vraneš M., Borović T., Todorović (Žikić) N., Nikolov J., Zečević M., Gadžurić S., Mancini S.: In Search for an Ionic Liquid with the Best Performance during 210Pb/210Bi Cherenkov Counting in Waters on an LS Counter, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, Vol. 19, No. 24, ISSN 1660-4601
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСтојковић (Јаконић) И., Тодоровић (Жикић) Н., Николов Ј.: Radium interference during radon measurements in water: comparison of one- and two-phase liquid scintillation counting , Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 2021, Vol. 72, No. 3, pp. 205-215, ISSN 1848-6312
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodorović (Žikić) N., Nikolov J., Stojković (Jakonić) I., Hansman J., Vraničar A., Kuzmanović P., Petović Pantić T., Atanasković Samolov K., Lučić S., Bjelović S.: Radioactivity in drinking water supplies in the Vojvodina region, Serbia, and health implication, Enviromental Earth Sciences, 2020, Vol. 79, No 7, ISSN 18666280
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVraneš M., Stojković (Jakonić) I., Tot A., Todorović (Žikić) N., Nikolov J., Gadžurić S.: Scintillating and wavelength shifting effect investigation of 3-methylpiridinium salicylate and its application in LSC measurements, Applied Radiation and Isotopes, 2021, Vol. 172, No. 109697, ISSN 0969-8043
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуГрахек Ж., Брезник Б., Стојковић (Јаконић) И., Цоха И., Николов Ј., Тодоровић (Жикић) Н.: Measurement of tritium in the Sava and Danube Rivers, Journal of Environmental Radioactivity, 2016, Vol. 162, pp. 56-67, ISSN 0265-931X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСтојковић (Јаконић) И., Тењовић Б., Николов Ј., Тодоровић (Жикић) Н.: Possibilities and limitations of color quench correction methods for gross alpha/beta measurements, Applied Radiation and Isotopes, 2017, Vol. 122, pp. 164-173, ISSN 0969-8043
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСтојковић (Јаконић) И., Тодоровић (Жикић) Н., Николов Ј., Тењовић Б.: Establishment of rapid LSC method for direct alpha/beta measurements in waters, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2017, ISSN 0236-5731, UDK: doi:10.1007/s10967-017-5346-3
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуТодоровић (Жикић) Н., Стојковић (Јаконић) И., Николов Ј., Хансман Ј., Весковић М.: Establishment of a method for 222Rn determination in water by low-level liquid scintillation counter, Radiation Protection Dosimetry, 2014, No doi:10.1093/rpd/ncu240, ISSN 0144-8420
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNikolov J., Krajcar Bronić I., Todorović (Žikić) N., Barešić J., Petrović Pantić T., Marković T., Bikit-Šreder K., Stojković (Jakonić) I., Tomić M.: A survey of isotopic composition (2H, 3H, 18O) of groundwater from Vojvodina, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2019, ISSN 0236-5731
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTenjović B., Stojković (Jakonić) I., Nikolov J., Todorović (Žikić) N., Beljin J., Agbaba J., Pajić M., Krmar M.: 90Sr/90Y determination in milk by Cherenkov radiation after microwave digestion, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2019, ISSN 0236-5731
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodorovic N, Bikit I., Krmar M., Mrdja D., Hansman J., Nikolov J., Forkapic S., Veskovic M., Bikit K., Jakonic I. (2015) Natural radioactivity in raw materials used in building industry in Serbia, International Journal of Environmental Science and Technology, 12: 705-716, M22, 5-Year IF 2.491, doi:10.1007/s13762-013-0470-2
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуНиколов Ј., Стојковић (Јаконић) И., Тодоровић (Жикић) Н., Тењовић Б., Вуковић С., Кнежевић Ј.: Evaluation of different LSC methods for 222Rn determination in water, Applied Radiation and Isotopes, 2018, No 142, pp. 56-63, ISSN 0969-8043
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуТодоровић (Жикић) Н., Стојковић (Јаконић) И., Николов Ј., Тењовић Б.: 90Sr determination in samples using Čerenkov radiation, Journal of Environmental Radioactivity, 2017, Vol. 169, pp. 197-202, ISSN 0265-931X
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТеоријска и примењена физикаУниверзитет у Новом Саду01.07.2021.
ДоцентТеоријска и примењена физикаУниверзитет у Новом Саду01.06.2016.
АсистентТеоријска и примењена физика01.09.2013.
Сарадник у наставиТеоријска и примењена физикаФакултет техничких наука01.09.2012.