Предмет: Комасација (17 - GI011A)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областГеодезија
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за хидротехнику и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Стицање основних и примењених знања из области геодезије, геоматике и геоинформатике. Стицање основних знања из области комасације и уређења земљишне територије.
Стечена знања користи у стручним предметима, у формулисању и у решавању инжењерских проблема из области комасације и уређења земљишне територије.
Садржај предавања: Историјски преглед комасације с посебним нагласком на улогу и развој комасационих радова на нашим просторима. Закон о пољопривредном земљишту. Рангирање катастарских општина за комасацију. Фазе комасационих радова. Покретање поступка. Припремни радови, усклађивање земљишнокњижног и катастарског стања и утврђивање фактичког стања (техничка реамбулација). Искази земљишта. Комасациона процена земљишта, утврђивање релативне вредности поседа. Предрадње за пројекат комасације, геодетскотехничке предрадње, идејно пројектовање нове путне и каналске мреже те идејни пројект нових табли, подлоге за пројектовање. Премер детаља за потребе израде пројекта комасационе основе. Пројект комасационе основе, изведбени пројекти. Регулација граница подручја комасације и регулација међа у насељу – уређење насеља кроз просторни план. Пренос и исколчење пројекта комасације на терен. Додела нових поседа, деоба комасационих табли разних облика, додеобна расправа. Завршни радови, исколчење нових поседа, увођење у посед, решења о расподели комасационе масе. Решавање приговора и жалби на: пројекте, исказе земљишта, процену земљишта, доделу нових поседа. Садржај вежби: Практична примена, на предавањима, приказаних концепата
Облици наставе: предавања; рачунарске и аудиторне вежбе; консултације; самостална израда обавезних задатака, колоквијуми. Провера знања: вођена и самостална израда обавезних задатака; тестови; завршни испит – у усменом облику (теоријски и практични део).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Трифковић, М., Нинков, Т., Маринковић, Г.Комасација2013Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Jones, C.B.Geographical Information Systems and Computer Cartography1997Longman, SingaporeЕнглески
Вукотић, Њ., Трифковић, М.Деоба парцела и табли у катастру и комасацији2004Виша геодетска школа, БеоградСрпски језик
Група аутораСаветовање „Комасација и уређење земљишта“1983Савез геодатских инжењера и геометара Југославије, БеоградСрпски језик
Трифковић, М., Нинков, Т., Маринковић, Г.Комасација2013Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни(пројектни)задатакдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумнене25.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда50.00
Практични део испита - задацинеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Маринковић др Горан
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Марковић Марко
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Маринковић др Горан
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Марковић Марко
Ванредни професор

Рачунарске вежбе