Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер саобраћаја (Дипл. инж. саобр.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Саобраћајно инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Јовановић др Бојан
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13201.006
Нацртна геометрија и техничко цртање3210.006
Физика3111.006
Познавање робе у транспорту2101.004
Основи информатике2020.005
Социолошки аспекти техничког развоја2000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23201.005
Урбанизам и просторно планирање3200.005
Транспортно-логистичке особине робе3101.004
Економика саобраћаја2400.007
Изборна позиција 12000.002
Електротехника и електричне машине3201.007

Година: 2, Семестар: Зимски

Шпедиција3111.006
Математичка статистика4301.008
Анализа телекомуникационих сигнала2110.005
Изборни предмет 22000.002
Изборни предмет 120-20-20.005
Мултимедијалне комуникације2020.004

Година: 2, Семестар: Летњи

Програмирање и програмски језици2020.005
Организација водног саобраћаја3201.005
Операциона истраживања3200.005
Логистика претовара3012.006
Анализа телекомуникационих система2110.005
Основи логистике3101.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Поштански саобраћај2102.005
Технологија железничког саобраћаја3200.005
Принципи дигиталних комуникација2210.005
Управљање пројектима2012.004
Изборни предмет 230-30-30.006
Изборни предмет 32200.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Поштанске услуге и мрежа3300.006
Изборни предмет 421-200.00-1.005
Принципи дигиталних модулација2200.005
Изборни предмет 531-20-10.005
Организација и менаџмент у ПСТ2200.005
Стручна пракса0006.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Основи радио и мобилних комуникација3210.005
Финансијско пословање у поштанском саобраћају2200.005
Аутоматизација у поштанском саобраћају2202.006
Телекомуникационе мреже и саобраћај2202.006
Изборни предмет 620-20-20.004
Изборни стручни страни језик2000.002

Година: 4, Семестар: Летњи

Рачунарске комуникације3030.006
Пројектовање комуникационих система3020.006
Експлоатација телекомуникационих мрежа2020.004
Изборни предмет 73020.006
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0005.006