проф. др Илија Танацков


Недостаје слика

др Илија Танацков

Редовни професор


Телефон021/485-2484
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 126B

Основно и средњешколско образовање, математички смер, завршио у Кикинди. Дипломирао Саобраћајни факултет у Београду, железнички смер. Магистрирао и докторирао на Факултету техничких наука у Новом Саду. 1990. год. похађао рачунарске курсеве у Центру медицинске информатике на Медицинском факултету у Новом Саду. Од 1991. предавао МС-ДОС у центру медицинске информатике. Од школске 2002. године изводим вежбе из практичног дела предмета ИНформационе технологије у медицини, последипломска настава на Медицинском факултету у Новом Саду. Предавао стручне железничке предмете у Средњој школи “Пинки”, Нови Сад. Учествовао у организацији више конгреса и симпозијума Члан Управног одбора Железничког инжињерског друштва. Председник секције за Железничко макетарство и моделарство у Новом Саду. Члан уређивачког одбора часописа ИНКОЛ.

Редовни професор
02.07.2014.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор02.07.2009.01.06.2014.Департман за саобраћај
Доцент05.07.2004.01.06.2009.Департман за саобраћај
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2015.31.08.2015.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
НазивУ Установи
Симулација процеса кочења воза

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1996

СИМУЛАЦИОНИ МОДЕЛ КООРДИНАЦИЈЕ РАДА ПНЕУМАТСКИХ И ЕЛЕКТРОДИНАМИЧКЕ КОЧНИЦЕ ЛОКОМОТИВЕ СЕРИЈЕ 441 НА ПРИМЕРУ ТЕРЕТНОГ ВОЗА

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

1999

ОЦЕНА КОЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОТПОРА КРЕТАЊА ВОЗА ПРИМЕНОМ АПСОЛУТНО ЕЛАСТИЧНОГ ЦЕНТРАЛНОГ СУДАРА ВОЗА СА ВИРТУАЛНИМ МАСАМА

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаStojić G., Tanackov I., Vesković S., Milinković S., Simić D.: Modelling Evaluation of Railway Reform Level Using Fuzzy Logic, Springer Berlin/Heidelberg, 2009, str. 695-702, ISBN 978-3-642-04393-2 , UDK: 10.1007/978-3-642-04394-9_8
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаSimić D., Tanackov I., Gajić V., Simić S.: Financial Forecasting of Invoicing and Cash Inflow Processes for Fair Exhibitions, Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009, str. 686-693, ISBN 978-3-642-02318-7, UDK: DOI - 10.1007/978-3-642-02319-4_83
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаSimić D., Ilin V., Tanackov I., Svirčević V., Simić S.: A Hybrid Analytic Hierarchy Process for Clustering and Ranking Best Location for Logistics Distribution Center , Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Computer Science , 2015, str. 477-488, ISBN 978-3-319-19643-5, UDK: ISSN: 0302-9743
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаTanackov I., Simić D., Mihaljev-Martinov J., Stojić G., Sremac S.: The Spatial Pheromone Signal for Ant Colony Optimisation, Springer Berlin Hailderberg New York, 2009, str. 400-407, ISBN 978-3-642-04393-2, UDK: 10.1007/978-3-642-04394-9
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаSimić D., Simić S., Tanackov I.: An Approach of Soft Computing Applications in Clinical Neurology , Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Lecture Notes in Computer Science , 2011, str. 429-436, ISBN 978-3-642-21221-5 , UDK: ISSN 0302-9743 DOI 10.1007/978-3-642-21222-2
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаTanackov I., Stojić G., Tepić J., Kostelac M., Sinani F., Sremac S,. Golden ratio (sectiona aurea) in Markovian ants AI hybrid, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6943 LNAI, pp. 356-367
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTanackov I., Simić D., Mihaljev-Martinov J., Stojić G., Sremac S.: The Spatial Pheromone Signal for Ant Colony Optimisation, Berlin, Springer-Verlag, 2009, str. 400-407, UDK: 10.1007/978-3-642-04394-9_49
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTanackov I., Simić D., Sremac S., Tepić J., Kocić - Tanackov S.: Markovian Ants in a Queuing System, Berlin, Springer-Verlag, 2010, str. 32-39, ISBN 978-3-642-13769-3, UDK: 10.1007/978-3-642-13769-3_4
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTanackov I., Bogdanović V., Tepić J., Sremac S., Ruškić N.: The Application of Artifical Intelligence Hybrid in Traffic Flow, Heidelberg, Springer, Heidelberg, 2011, str. 83-90, ISBN 0302-9743, UDK: 978-3-642-21219-2_12
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTepić J., Đelošević M., Tanackov I., Lalić B.: Experimental - theoretical analysis of local stresses in box girders of trapezoidal cross section, Meccanica, 2015., DOI: 10.1007/s11012-015-0131-2 (in Press), Meccanica, 2015, ISSN 0025-6455
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTepić J., Djelošević M., Tanackov I., Kostelac M.: Mathematical identification of influential parameters on the elastic buckling of variable geometry plate, vol. 2013, Article ID 268673, 15 pages, 2013. doi:10.1155/2013/268673. , The Scientific World JOURNAL, 2013, Vol. 2013, ISSN 1537-744X, UDK: 268673
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKocić-Tanackov S., Dimić G., Tanackov I., Pejin D., Mojović, Lj, Pejin J.,The inhibitory effect of oregano extract on the growth of Aspergillus spp. and on sterigmatocystin biosynthesis, LWT - Food Science and Technology, 49 (1) 2012, pp 14-20
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKocic-Tanackov S. Dimic G., Mojović L, Pejin J, Tanackov I., Effect of caraway, basil, and oregano extracts and their binary mixtures on fungi in growth medium and on shredded cabbage, LWT - Food Science and Technology. 59 (1) 2014, pp 426-432
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIlija Tanackov, Nemanja Deretić, Vuk Bogdanović, Nenad Ruškić, Srđan Jović, Safety time in critical gap of left turn manoeuvre from priority approach at TWSC unsignalized intersections, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 505, Elsevier, 1196-1211, 2018.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIlija Tanackov, Binet type formula for Tribonacci sequence with arbitrary initial numbers, Chaos Solutions and Fractals 114, Elsevier, 63-68, 2018.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTanackov I., Kovačević I., Tepić J.: Formula for Fibonacci sequence with arbitrary initial numbers, Chaos Solitons & Fractals, 2015, Vol. 73, pp. 115-119, ISSN 0960-0779
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуIlija Tanackov, Zdenko Janković, Siniša Sremac, Milica Miličića , Marko Vasiljević , Jelena Mihaljev-Martinov, Ivan Škiljaica, Risk distribution of Dangerous Goods in Logistics Subsystems, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 54, Elsevier, 373–383, 2018.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTanackov I., Sinani F., Bogdanović V., Ćosić Đ., Lalić B.: Metastability - Markovian approach, 52 (4), 2013, 573-576
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSremac S., Tepić J., Tanackov I., Stojić G., Mladenović S., Matić B.: Procurement model for copper and polymer electrical products, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 501-504, ISSN 0543-5846, UDK: 669.3:678.7:621.319 = 111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐelošević M., Tepić J., Doroslovački R., Gajić V., Tanackov I.: Multidisciplinary analysis of steel plate of variable thickness in view of optimal design, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 477-480, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJ. Pejin, O. Grujic, S. Markov, S. Kocic-Tanackov, I. Tanackov, D. Cvetkovic, M. Djurendic; Application of GC/MS method using SPE columns for quantitative determination of diacetyl and 2,3-pentanedione during beer fermentation, J. Am. Soc. Brew.Chem., 64 (1), pp. 52-60. 2006.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKocić-Tanackov S., Dimić G., Lević J., Tanackov I., Tepić A., Vujičić B., Gvozdanović-Varga J., Effects of Onion (Allium cepa L.) and Garlic (Allium sativum L.) Essential Oils on the Aspergillus versicolor Growth and Sterigmatocystin Production, Journal of Food Science, 77(5) 2012, pp 278-284
(М23) Рад у међународном часописуTepić J., Tanackov I., Stojić G.: Ancient Logistic - Historical Timeline and Etimology, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2011, Vol. 18, No 3, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуTepić J., Todić V., Tanackov I., Lukić D., Stojić G., Sremac S.: Modular System Design for Plastic Euro Pallets, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No 4, ISSN 0543-5846, UDK: 621.824:621.886.6:621.887=111
(М23) Рад у међународном часописуVesković S., Đorđević Ž., Stojić G., Tepić J., Tanackov I.: Necessity and Effects of Dynamic Systems for Raailway Wheel Defect Detection, METALURGIJA, 2012, Vol. 51, No 2, UDK: 621.824:621.886.6:621.887=111
(М23) Рад у међународном часописуStojić G., Vesković S., Tanackov I., Milinković S.: Model for Railway Infrastructure Management Organization, Promet - Traffic
(М23) Рад у међународном часописуDimanoski K., Stojić G., Vesković S., Tanackov I.: Model for Dimensioning Technology and Capacity of Border Railway Stations, Promet - Traffic
(М23) Рад у међународном часописуTanackov I., Tepić J., Kostelac M.: The Golden Ratio in Probablistic and Artificial Intelligence, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2011, Vol. 19, No 4, pp. 641-647, ISSN 1330-3651, UDK: UDC/UDK 514.112:[519.217 004.896]
(М23) Рад у међународном часописуKocić-Tanackov S., Dimić G., Lević J., Tanackov I., Tuco D.: Antifungal activities of basil (Ocimum basilicum L.) extract on Fusarium species, African Journal of Biotechnology, 2011, Vol. 10, No 50, pp. 9999-9999, ISSN 1684-5315
(М23) Рад у међународном часописуKocić-Tanackov S, Dimić G., Mojović L., Pejin J., Tanackov I., Djukić-Vuković A. Inhibitory Effect of Basil Extract on the Growth of Cladosporium cladosporioides, Emericella nidulans, and Eurotium Species Isolated from Food, Journal of Food Processing and Preservation, 39 (6) 2015, pp 887-895
(М23) Рад у међународном часописуŠkiljaica I., Tanackov I., Maraš V.: The procedure for calculation of the optimal carrying capacity of pushed convoy based on parameters obtained by experiments in actual navigating conditions, Brodogradnja, 2015, Vol. 66, No 2, pp. 15-28, ISSN 1845-5859, UDK: 629.55:629.561.2:629.5.013.4
(М23) Рад у међународном часописуEdmundas Kazimieras Zavadskas, Željko Stević, Ilija Tanackov, Olegas Prentkoskis, Novel Multicriteria Approach – Rough Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis Method (R-SWARA) and Its Application in Logistics, Studies in Informatics and Control 27(1), ICI Bucharest, 97-106, 2018.
(М23) Рад у међународном часописуDejan Anđelković, Boris Antić, Krsto Lipovac, Ilija Tanackov, Identification of Hotspots on road using Continual Variance Analysis, Transport, Teylor and Francis, 33(2), 478–488, 2018.
(М23) Рад у међународном часописуPavle Pitka, Milan Simeunović, Ilija Tanackov, Tatjana Savković, Deterministic model of headway disturbance propagation along an urban public transport line, Technical Gazette 24(4), University of Osijek, 1147-1154, 2017.
(М23) Рад у међународном часописуAleksić Dejan, Marković Milan, Vasiljević Marko, Stojić Gordan, Pavlović Norbert, Tanackov Ilija, Analysis of impact of meteorological conditions on human factors in estimating the risk of railway accidents, Transport 20(3), Teylor and Francis, 1-14, 2017.
(М23) Рад у међународном часописуVuk Bogdanović, Nenad Ruškić, Valentina Basarić, Ilija Tanackov, Capacity analysis procedure for Four-Leg Non-Standard Unsignalised intersections, Traffic and Transportation 29(5), Faculty of Traffic and Transport Science Zagreb, 543-550, 2017.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомStević Ž., Tanackov I., Vasiljević M., Novarlić B., Stojić G.: An integrated fuzzy AHP and TOPSIS model for supplier evaluation, Serbian Journal of Management: an International Journal for Theory and Practice of Management Science, 2016, Vol. 11, No 1, pp. 15-27, ISSN 1452-4864
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомTanackov I., Tepić J., Kostelac, M., Stojić, G., Masal, Z. A virtual mass model in train aerodynamics, WIT Transactions on the Built Environment, 2012, pp 733-744
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTanackov Ilija, Dragomir Mandić, Đorđe Kopić; Estimation of locomotives electrodynamic brake percentage, World Congress on Railway Research, Koln, 2001
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTanackov I., Sremac S., Tepić J., Stojić G.: General criteria for evaluating the stability of stohastic systems, 4. International Scientific Conference Management of Technology Step to Sustainable Production - MOTSP, Zadar, 14-16 Jun, 2012, pp. 41-48, ISBN 1847-6880
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTanackov I., Tepić J., Stojić G., Sremac S., Simić D.: Balance of the CO2 emission on the Corridor X through Serbia and proposals for remediation of the part of the emission applying transportation-logistics systems, 24. International Conference of Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, 4-7 Jul, 2011, pp. 2268-2276, ISBN 978-86-6055-016-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTepić J., Kostelac M., Stojić G., Tanackov I., Sremac S.: Applying methods to reduce rail wear in the railway systems for environmental protection, 24. International Conference of Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, 4-7 Jul, 2011, pp. 2303-2314, ISBN 978-86-6055-016-5
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуTanackov I., Tepić J., Kostelac M., Stojić G.: Calculation of Aerodynamic Profile Coefficient of Individual Vehicles in Railway Compositions, 28. Danubia Adria Symposium, Siófok, 28-1 Oktobar, 2011
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуTanackov I.: Configuration of Continents During the archean and Earth’s Rotation, 1. International Conference of Craton Formation and Destruction, Beijing, 25-29 April, 2011
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаТепић Ј., Танацков И., Стојић Г., Сремац С.: Познавање робе у транспорту 2, Нови Сад, Факултет техницких наука, 2012
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKocić-Tanackov S., Dimić G., Tanackov I., Tuco D.: Antifungal activity of oregano extract against A. Versicolor, E. Nidulans and Eurotium spp.: Producers of sterigmatocystin, Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 2011, Vol. 120, pp. 165-176, ISSN 0352-4906
(М52) Рад у часопису националног значајаSremac S., Stojić G., Tepić J., Tanackov I.: Fair Merchandise Supply Simulation Model, Mechanics transport communications, 2011, Vol. 2, No 0509, pp. 22-27, ISSN 1312-3823
(М52) Рад у часопису националног значајаStanić M., Stojić G., Tanackov I., Aleksić D.: Model for the Optimization of Technology and Capacity in Marshalling Station, Mechanics, Transport, Communications, Mechanics transport communications, 2011, Vol. 3, No 0511, pp. 36-44, ISSN 1312-3823
(М52) Рад у часопису националног значајаTepić J., Stojić G., Tanackov I., Vesković S.: Utvrđivanje zavisnosti otpora krivine od mase i brzine voza, Tehnika, 2011, Vol. 66, No 3, pp. 417-424, ISSN 0040-2176
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSremac S., Tanackov I., Stojić G., Tepić J.: Informacione tehnologije za automatsku identifikaciju robe u transportu, 18. TELFOR, Beograd: Elektrotehnički fakultet, 23-25 Novembar, 2010, pp. 43-47, ISBN 978-86-7466-392-9
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаТанацков И., Гајић В., Влаховић М., Веселиновић М., Николичић С., Стојановић Ђ., Миличић М., Симеуновић М.: Уређај за аутоматско лоцирање позиције транспортне јединице, 2003
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Tanackov I., Veselinović M., Gajić V., Vlahović M., Nikoličić S., Stojanović Đ., Miličić M.: Uređaj za nadzor u eksploataciji i pozicioniranje transportnog sredstva, 2003
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМирко Влаховић, Илија Танацков; Познавање робе у транспорту, ИП Ваша књига, Бијело Поље, 2005
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЂорђе Копић, Илија Танацков; Збирка решених задатака из технологије железничког саобраћаја, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2004
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорОрганизација и технологије транспортних системаУниверзитет у Новом Саду02.07.2014.
Ванредни професорТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука02.07.2009.
ДоцентСаобраћајни системиФакултет техничких наука05.07.2004.
Асистент приправникСаобраћајни системиФакултет техничких наука15.04.2000.
Асистент - стари називСаобраћајни системиФакултет техничких наука01.12.1998.