проф. др Драгана Шарац


Недостаје слика

др Драгана Шарац

Редовни професор


Телефон021/485-2495
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 015

Рођена 21.09.1969. године у Новом Саду.

Основну школу завршила у Младенову. Усмерено образовање у Бачкој Паланци.

Средњу школу, Гимназију Јован Јовановић Змај завршила у Новом Саду 1988. године.

Вишу школу за организацију рада,смер информатика завршила у Новом Саду 1990. године.

Економски факултет, смер Пословна информатика, завршила у Суботици 1992. године.

Магистарски рад под називом "Неки модели за анализу квалитета у поштанском саобраћају" одбранила на Саобраћајном факултету у Београду.

Докторску тезу под називом "Прилог стратегији обезбеђивања универзалне поштанске услуге применом модела координираног развоја" одбранила 2009. године на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Радно ангажовање:

ЈП ПТТ саобраћаја "Србија",РЈ ПТТ саобраћаја "Суботица": 1993-1994 - Стручни референт – приправник,1994-1995 - Самостални референт – координатор за аутоматизацију; ЈП ПТТ саобраћаја "Србија",РЈ Поштански саобраћај, Нови Сад: 1995-2002 - Самостални референт. 2002 - 2005 Саветник – координатор пројеката. 2005 - 20011 Водећи сарадник; ЈП ПТТ саобраћаја "Србија": 2003-2006 Члан управног одбора Предузећа, из реда запослених.

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад: 01.10.2002.- 019.05.2009. - Асистент, 19.05.2011.- Доцент, 19.05.2016.-Ванредни професор.

Учествовала у значајним привредним и научним пројектима, као члан пројектог тима и координатор (Пројекат аутоматизације шалтерског пословања "Нова Пошта Србије"; Пројекат рачунарске мреже поште - ПостНет; Пројекат Трацк&Траце; Пројекат - База пошта; Више научних пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој).

Члан Комисије за стандарде у области поштанског саобраћаја КС А331.


Редовни професор
19.05.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент19.05.2011.01.07.2011.Департман за саобраћај
Асистент са магистратуром01.10.2002.01.05.2011.Департман за саобраћај
Ванредни професор19.05.2016.Катедра за поштански саобраћај и комуникације
Доцент01.08.2011.01.05.2016.Катедра за поштански саобраћај и комуникације
НазивУ Установи
Пројектовање информационог система

Диплома

Економске науке

Економски факултет

1992

Неки модели за анализу квалитета у поштанском саобраћају

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1999

Прилог стратегији обезбеђивања универзалне поштанске услуге применом модела координираног развоја

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредности Благојевић М.,Шемлић М., Мацура Д., Шарац Д.: Determining the number of postal units in the network – Fuzzy approach, Serbia case study, Expert Systems with Applications, 2013, Vol. 40, ISSN 0957-4174, UDK: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.01.038,
(М21) Рад у врхунском међународном часописуРалевић П., Добродолац М., Швадленка Л., Шарац Д., Ђурић Д.: Efficiency and productivity analysis of universal service obligation: a case of 29 designated operators in the European countries, Technological and Economic Development of Economy, 2020, Vol. 26, No. 4, pp. 785-807, ISSN 2029-4913
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМостарац К., Мостарац П., Кавран З., Шарац Д.: Determining Optimal Locations of Postal Access Points Based on Simulated Annealing , Sustainability, 2022, Vol. 14, No. 14, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуДупљанин Ђ., Мирковић М., Думнић С., Ћулибрк Д., Милисављевић С., Шарац Д.: Urban Crowdsourced Last Mile Delivery: Mode of Transport Effects on Fleet Performance, International Journal of Simulation Modelling, 2019, Vol. 18, No. 3, pp. 441-452, ISSN 1726-4529
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуШарац Д., Унтербергер М., Јовановић Б., Кујачић М., Трубинт Н., Ожеговић С.: Postal network access and service quality: Expectation and experience in Serbia, Utilities Policy, 2017, ISSN 0957-1787, UDK: https://doi.org/10.1016/j.jup.2017.09.004
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуКујачић М., Благојевић М., Шарац Д., Вешовић В.: The Modified Activity-Based Casting Method in Universal Postal Service Area: Case Study of the Montenegro Post, Engineering Economics, 2015, Vol. 26, No 2, ISSN 1392-2785
(М23) Рад у међународном часописуЈовановић Б., Мостарац К., Шарац Д., Ракић Е.: Express Services Market Analysis Based on the Lotka-Volterra Model – Case Study Serbia, Promet - Traffic&Transportation, Vol. 27, 2015, No. 2, 173-180
(М23) Рад у међународном часописуЈовановић Б., Грбић Т., Бојовић Н., Кујачић М., Шарац Д.: Application of ANFIS for the Estimation of Queuing in a Postal Network Unit: A Case Study, Acta Polytechnica Hungarica, 2015, Vol. 12, No 7, pp. 25-40, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуБлагојевић М., Ралевић П., Шарац Д.: An integrated approach to analysing the cost efficiency of postal networks, Utilities Policy, 2020, Vol. 62, ISSN 0957-1787
(М23) Рад у међународном часописуUnterberger M., Vešović P., Mostarac K., Šarac D., Ožegović S.: Three-Dimensional Corporate Social Responsibility Model of a Postal Service Provider, Promet - Traffic and Transportation, 2018, Vol. 30, No 3, pp. 349-359, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуШарац Д., Копић М., Мостарац К., Кујачић М., Јовановић Б.: Application of Set Covering Location Problem for Organizing the Public Postal Network, Promet – Traffic&Transportation, Vol. 28, 2016, No. 4, 403-413
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Јовановић Б.: Access to the postal network of the public operator, SEETSI, Bar, oktobar 2012
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Јовановић Б.: Regionalni pristup finansiranju univerzalne poštanske usluge, Saobraćajni fakultet Sarajevo, 1. SEETSI, 2010
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниŠarac D., Unterberger M., Vešović P.: Kritična infrastruktura za obezbeđivanje univerzalne poštanske usluge, 1. Traffic strategic development in South East Europe, Budva: Univerzitet Adriatik, Bar, 30-31 Maj, 2018, pp. 115-121, ISBN 978-9940-575-24-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović B., Šarac D., Trubint N.: Directions of postal sector development, 6. Towards a humane city, Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 111-116, ISBN 978-86-7892-962-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДесница В, Шарац Д.: Application of new technologies in the Post of Serbia in function of efficient business, 2. EMC 2012, Zrenjanin: Tehnički fakultet, Mihajlo Pupin - Zrenjanin, 22-23 Jun, 2012, pp. 108-113, ISBN 978-86-7672-165-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUnterberger M., Šarac D., Ožegović S.: Development of a model for determining the number and placement of access points to the public postal operator network , 16. International Symposium SymOrg, Zlatibor: Fakultet organizacionih nauka Beograd, 7-10 Jun, 2018, pp. 1074-1083, ISBN 978-86-7680-361-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШарац Д., Ожеговић С., Кујачић М.: The synergy effects of strategic partnerships in providing the universal postal service, 13. International symposium SymOrg, Zlatibor, 5-9 Jun, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОжеговић С., Шарац Д., Думнић С.: The importance of customer segmentation and categorization in key account management in postal services, SEETSI, Bar, oktobar 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтојановић Ђ., Биљан Ј., Шарац Д., Трајков А.: Gender employment inequality in the transport and logistics industry: the specifics in the Republic of Serbia and the Republic of Macedonia, 5. Womens Issues in Transportation WIIT, Pariz: Transportation Research Board, IFSTTAR, 14-16 April, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОжеговић С., Шарац Д., Унтербергер М.: Key account management - strategic imperativ in postal services, 14. International Symposium SymOrg, Zlatibor: Fakultet organizacionih nauka , 6-10 Jun, 2014, pp. 1098-1104, ISBN 978-86-7680-295-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈовановић Б., Тричковић И., Шарац Д.: Selection universal service financing model using fuzzy MCDM, 14. International Symposium SymOrg, Zlatibor, 6-10 Jun, 2014, pp. 680-687, ISBN 978-86-7680-295-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШарац Д., Марковић М., Рогић Б.: Postal and financial inclusion, 14. International Symposium SymOrg, Zlatibor: Fakultet organizacionih nauka, 6-10 Jun, 2014, pp. 715-721, ISBN 978-86-7680-295-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШарац Д., Кујачић М., Ожеговић С., Тричковић И.: Modeling of the queuing systems using IP video surveillance system, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: FTN Novi Sad, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 145-151, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарковић З., Шарац Д., Кујачић М.: Efficiency analysis of transport and logistics system in the Post of Serbia, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: FTN Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 278-285, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈовановић Б., Кујачић М., Шарац Д.: Postal traffic as generator of sustainable development, 3. Towards a humane city, Novi Sad, 27-28 Oktobar, 2011, ISBN 978-86-7892-349-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Јовановић Б., Бајић И.: Postal entrepreneurial incubator, 1. International scientific conference "Communications and business sector", Berane, Montenegro 2011, Berane: Faculty for Management in Traffic and Communication, Berane, 20 Jun, 2011, pp. 64-79, ISBN 978-99-40-575-07-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Марковић З.: Poštanska e-sela i prekogranična saradnja, 1. Scientific conference with International participation "AGROBIZ 2011", Novi Pazar, Serbia, Novi Pazar, 10 Oktobar, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Ожеговић С.: Postal touristic services as a generator for regional developement, 1. Turizam kao faktor regionalnog razvoja, Crna Gora, Plav 2011, Plav: Faculty for Management in Traffic and Communication, Berane, 15-16 Septembar, 2011, pp. 183-191, ISBN 978-99-40-575-08-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПековић О., Шарац Д., Тричковић И.: New approach in improving quality of postal traffic, 12. International symposium SymOrg, Zlatibor, 9-12 Jun, 2010, pp. 97-98, ISBN 978-86-7680-215-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДесница В., Шарац Д.: Reorganization of delivery service by means of decentralization , 1. Scientific conference with international participation: Manufacturing and management in 21st century, Ohrid: University "Ss.Ciril
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д.: Реструктурирање и поиштанске реформе, 9. Симпозијум SymOrg, Златибор: Факултет организационих наука, 7-10 Јун, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШарац Д., Кујачић М., Јовановић Б.: Planning the Resources for Ensuring Provision of Universal Postal Service, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: FTN Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 29-37, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШарац Д., Кујачић М.: Organization of the postal network and optimization of resurces at the level of municipalities in Serbia, 12. International symposium SymOrg, Zlatibor, 9-12 Jun, 2010, pp. 66-67
(М43) Монографска библиографска публикацијаШарац Д.: Финансијско пословање у поштанском саобраћају, Нови Сад, ФТН Нови Сад, 2014, ИСБН 978-86-7892-595-5, УДК: 656.8:658.14/,17(075,8)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаОжеговић С., Шарац Д., Кујачић М.: The Oraganizational Aspects of Key Account Mamagement in Postal Traffic, Tehnika, 2014, No specijalno izdanje na engleskom jeziku, pp. 97-102, ISSN 0040-2176, UDK: UDC: 62 (062. 2) (497.1)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКујачић М., Унтербергер М., Шарац Д., Јовановић Б.: Примена методологије „Process management“ у обављању финансијских услуга ЈП „Пошта Србије“, Техника, 2014, Но 6, пп. 1051-1059, ИССН 0040-2176, УДК: 62(062.2)(497.1)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЈовичић О., Ожеговић С., Шарац Д.: Царинска политика Европске уније у функцији подстицања развоја електронске трговине и поштанских услуга, Европско законадвство, 2014, Но 49/50, пп. 125-137, ИССН 1451-3188
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКујачић М., Благојевић М., Шарац Д.: Управљање приходима и трошковима оператора универзалне поштанске услуге по јединицама поштанске мреже, засновано на активностима, Техника - Менаџмент, 2012, Вол. 6, Но 3, пп. 463-468, ИССН 1450-9911
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаОжеговић С., Шарац Д., Видановић Н.: Регионална сарадња у области е-управе и улога поште, Европско законадвство, 2014, Но 49/50, пп. 352-364, ИССН 1451-3188
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаУнтербергер М., Шарац Д., Благојевић М., Вешовић П.: Модел приступа у функцији континуираног процеса управљања поштанском мрежом , Техника, 2017, Вол. 72, Но 5, пп. 735-742, ИССН 0040-2176
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБлагојевић М., Марковић Д., Шарац Д.: Обрачун трошкова поштанске мреже и универзалне поштанске услуге базиран на појму стандардних и просечних трошкова , Техника, 2017, Вол. 72, Но 2, пп. 267-272, ИССН 0040-2176
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДупљанин Ђ., Шарац Д., Кујачић М.: Menadžment elektronskim servisima poštanskog sistema Srbije upotrebom benchmarking indeksa, Tehnika, 2014, Vol. 3, No 64, pp. 529-533, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаОжеговић С., Шарац Д., Кујачић М.: Организациони аспекти управљања кључним купцима у поштанском саобраћају, Техника - Менаџмент, 2012, Но 5, ИССН 1450-9911
(М52) Рад у часопису националног значајаКујачић М., Шарац Д.: Менаџмент финансијских ресурса универзалног поштанског сервиса, Техника, 2008, Но 6, пп. 1-9, ИССН 0461-2531
(М52) Рад у часопису националног значајаКујачић М., Шарац Д.: Развој и раст поштанске делатности кроз алијансе, Техника, 2004, Но 3, пп. 347-354, ИССН 0461-2531
(М52) Рад у часопису националног значајаШарац Д., Кујачић М., Јовановић Б.: Управљање поштанском мрежом у руралним подручјима Републике Србије, Техника, 2010, пп. 6-11, ИССН 1450-9911
(М52) Рад у часопису националног значајаШарац Д., Кујачић М., Јовановић Б.: Стратегија развоја и портфолио е-сервиса у пошти, Инфо М – Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, 2013, Вол. 47, Но 12, пп. 25-31, ИССН 1451-4397
(М52) Рад у часопису националног значајаЈовановић Б., Ожеговић С., Шарац Д.: Развој тржишта поштанских услуга у функцији развоја глобалног процеса либерализације, Европско законадвство, 2017, Но 61-62, ИССН 1451-3188
(М52) Рад у часопису националног значајаКујачић М., Шарац Д., Благојевић М.: Upravljanje troškovima u poštanskom saobraćaju primenom ABC (Activity based costing) metode, Tehnika - menadžment 4/2011., Tehnika, 2011, ISSN 1450-9911
(М53) Рад у научном часописуШарац Д., Унтербергер М.: Либерализација поштанског тржишта у Републици Србији – стање и могућности, СВАРОГ, 2018, Но 16, пп. 188-201, ИССН 1986-8588, УДК: 336.763.[ 332.146:656
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Јовановић Б.: Модел одрживости универзалног поштанског сервиса, 27. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 15-16 Децембар, 2009, пп. 3-13, ИСБН 978-86-7395-259-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д., Бајић И.: Конкурентност поштанских оператора са становишта ефикасности, 28. ПосТел, Београд, 14-15 Децембар, 2010, пп. 57-66, ИСБН 978-86-7395-274-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д., Јовановић Б.: Процена квалитета поштанских услуга, 30. ПосТел, Београд, 4-5 Децембар, 2012, пп. 193-200, ИСБН 978-86-7395-304-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д.: Маркетинг и унапређење квалитета поштанских услуга, 17. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 7-8 Децембар, 1999, пп. 167-175, ИСБН 86-7395-082-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д., Пековић О., Јовановић Б.: Трошкови и оправданост обезбеђивања универзалног поштанског сервиса, 26. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд, 16-17 Децембар, 2008, пп. 207-216, ИСБН 978-86-7295-252-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д.: Процедурални модел финансирања поштанских реформи, 24. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд: Саобраћајни факулте Београд, 12-13 Децембар, 2006, ИСБН 86-7395-200-X
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д.: Финансирање поштанских реформи , 23. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 13-14 Децембар, 2005, пп. 69-79, ИСБН 86-7395-200-X
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д.: Имплементација поштанске стратегије, 22. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 7-8 Децембар, 2004, пп. 47-56, ИСБН 86-7395-177-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д.: Искуства у реструктурирању поштанског саобраћаја, 21. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет, 9-10 Децембар, 2003, пп. 53-59
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д.: Перспективе e-Commerce сервиса у пошти, 19. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 11-12 Децембар, 2001, пп. 175-184, ИСБН 86-7395-114-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д.: Симулација као средство анализе квалитета поштанских шалтерских служби, 16. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 9-10 Децембар, 1998, пп. 169-178, ИСБН 86-7395-065-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д.: Модел координираног развоја универзалног сервиса, 25. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 11-12 Децембар, 2007, пп. 172-182, ИСБН 86-7395-200-X.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниУнтербергер М., Шарац Д., Ожеговић С., Думнић С.: Формирање цене приступа поштанској мрежи, 35. ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 5-6 Децембар, 2017, пп. 105-114, ИСБН 978-86-7395-384-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д., Атанасковић П., Унтербергер М.: Синергија ресурса и јавна поштанска мрежа, 29. ПОСТЕЛ 2011-XXIX Симпозијум о новим технологијама у постанском и телекомуникационом саобрацају, Београд, Србија, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 6-7 Децембар, 2011, пп. 135-146, ИСБН 978-86 7395-287-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д., Дупљанин Ђ., Унтербергер М.: Истраживање задовољства корисника финансијским услугама и поштанско финансијска инклузија, 32. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуикационом саобраћају, ПосТел 2012, Београд: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2-3 Децембар, 2014, пп. 37-47, ИСБН 978-86-7395-328-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДупљанин Ђ., Шарац Д., Кујачић М.: Улога поштанско логистичких сервиса у развоју електронског пословања, 14. Е-трговина, Палић, 15-17 Април, 2014
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаШарац Д.: Прилог стратегији обезбеђивања универзалне поштанске услуге применом модела координираног развоја, Нови Сад, 2009
(М72) Одбрањен магистарски радШарац Д.: Неки модели за анализу квалитета у поштанском саобраћају, Магистарска теза , Саобраћајни факултет, 1999
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Гајић В., Јовановић Д., Костић С., Пековић О., Симеуновић М., Шарац Д.: Алгоритам за пројектовање оптималне конфигурације логистичких система Корисник: НИС-НАП Нови Сад Рађено за: НИС-НАП Нови Сад , 2004
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Гајић В., Јовановић Д., Костић С., Пековић О., Симеуновић М., Шарац Д.: Алгоритам за управљање транспортним капацитетима Корисник: НИС-НАП Нови Сад Рађено за: НИС-НАП Нови Сад , 2003
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПоштански саобраћај и комуникацијеУниверзитет у Новом Саду19.05.2021.
Ванредни професорПоштански саобраћај и комуникацијеУниверзитет у Новом Саду19.05.2016.
ДоцентПоштански саобраћај и комуникацијеФакултет техничких наука19.05.2011.
Асистент - стари називИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука29.04.2009.
Асистент - стари називИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука27.06.2005.
Асистент - стари називИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука02.10.2002.