ванр. проф. др Бојан Јовановић


Недостаје слика

др Бојан Јовановић

Ванредни професор


Телефон021/485-2495
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 015

Рођен 12.7.1983.год. у Шапцу, Република Србија. У Шапцу завршио основну школу „Лаза К. Лазаревић" и гимназију „Вера Благојевић" - природно-математички смер. У Новом Саду 2002. год. уписао Факултет техничких наука, одсек саобраћај, смер поштански саобраћај и телекомуникације. Дипломирао 2007. год. на тему „Правци развоја директне поште у Србији". Просечна оцена студија 9,76. Докторску дисертацију ,,Управљање перформансама редова чекања у поштанском саобраћају" одбранио 2015. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Ванредни професор
01.04.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент27.09.2010.01.09.2015.Департман за саобраћај
Сарадник у настави01.10.2008.01.09.2010.Департман за саобраћај
Доцент01.04.2016.Катедра за поштански саобраћај и комуникације
Асистент са докторатом01.10.2015.01.03.2016.Катедра за поштански саобраћај и комуникације
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.29.05.2016.Катедра за поштански саобраћај и комуникације
НазивУ Установи
Правци развоја директне поште у Србији

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Управљање перформансама редова чекења у поштранском саобраћају

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠarac D., Unterberger M., Jovanović B., Kujačić M., Trubint N., Ožegović S.: Postal network access and service quality: Expectation and experience in Serbia, Utilities Policy, 2017, ISSN 0957-1787, UDK: https://doi.org/10.1016/j.jup.2017.09.004
(М23) Рад у међународном часописуŠarac D., Kopić M., Mostarac K., Kujačić M., Jovanović B.: Application of Set Covering Location Problem for Organizing the Public Postal Network, Promet - Traffic and Transportation, 2016, Vol. 28, No 4, pp. 403-413, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуJovanović B., Grbić T., Bojović N., Kujačić M., Šarac D.: Application of ANFIS for the Estimation of Queuing in a Postal Network Unit: A Case Study, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 7, pp. 25-40, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуJovanović B., Mostarac K., Šarac D., Rakić E.: Express Services Market Analysis Based on the Lotka-Volterra Model – Case Study Serbia, Promet - Traffic and Transportation, 2015, Vol. 27, No 2, pp. 173-180, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуDumnić S., Mostarac K., Ninović M., Jovanović B., Buhmiler S.: Application of the Choquet Integral: A Case Study on a Personnel Selection Problem, Sustainability, 2022, Vol. 14, No. 9, ISSN 2071-1050
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKujačić M., Šarac D., Jovanović B.: Regionalni pristup finansiranju univerzalne poštanske usluge, Saobraćajni fakultet Sarajevo, 1. SEETSI&ITS Regional Conference, Effective Regulation of Postal Market and sustainability of Universal Services, Sarajevo 2010, Sarajevo, 12 Novembar, 2010
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKujačić M., Nikoličić S., Jovanović B., Mirčetić D.: Logistics performance in postal logistics centers, 1. Logistics International Conference, Beograd, 28-30 Novembar, 2013, ISBN 978-86-7395-32
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarković Z., Jovanović B., Atanasković P.: Postal address code and postman's productivity, 13. International Symposium SymOrg, Zlatibor, 5-9 Jun, 2012, ISBN 978-86-7680-254-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKujačić M., Šarac D., Jovanović B.: Access to the postal network of the public operator, SEETSI&ITS Regional Conference, "Uloga strateških partnerstava i reinženjeringa javne poštanske mreže u održivom pružanju univerzalnih usluga., 1. SEETSI & Regional Conference the Role or Strategic Partnership and Re Engineering or the Public Postal Network in the Sustainable Provision or Universal Service, Budva: FMSK, Berane, 26 Oktobar, 2012, pp. 15-27, ISBN 978-9940-575-11-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKujačić M., Šarac D., Jovanović B., Bajić I.: Postal entrepreneurial incubator, 1. International scientific conference "Communications and business sector", Berane, Montenegro 2011, Berane: Faculty for Management in Traffic and Communication, Berane, 20 Jun, 2011, pp. 64-79, ISBN 978-99-40-575-07-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠarac D., Kujačić M., Jovanović B.: Planning the Resources for Ensuring Provision of Universal Postal Service, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: FTN Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 29-37, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović B., Kujačić M., Šarac D.: Postal traffic as generator of sustainable development, 3. Towards a humane city, Novi Sad, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 317-322, ISBN 978-86-7892-349-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarković Z., Tričković I., Peković O., Jovanović B.: PostIB as Logistic Support for the Development of Rural Areas in the Republic of Serbia, 46. ICEST International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Niš, 29-1 Jun, 2011, pp. 893-896, ISBN 978-86-6125-031-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниУтербергер М., Јовановић Б.: Развој модела за ефикасније управљање процесом пријема поштанских пошиљака, 12. Интернатионал Сyмпосиум СyмОрг, Златибор: Универзитет у Београду-Факултет организационих наука, 9-12 Јун, 2010, пп. 119-120, ИСБН 978-86-7680-215-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠarac D., Čačić N., Jovanović B.: Critical communication capacity, 1. International Conference od Advances in Traffic and Communication Technologies - ATCT, Sarajevo: University of Sarajevo, Faculty of Traffic and Communications , 26-27 May, 2022, pp. 21-26, ISBN 9789958619489
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠarac D., Jovanović B., Čačić N.: Solving the problem of vehicle parking during postal delivery, 8. International Conference Towards a Human City, Novi Sad: DEPARTMENT OF TRAFFIC ENGINEERING FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES UNIVERSITY OF NOVI SAD, 11-12 November, 2021, pp. 257-263, ISBN 978-86-6022-371-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović B., Šarac D., Trubint N., Čačić N.: Reorganization of the postal sector at urban areas, 7. Towards a humane city, Novi Sad, 6-7 December, 2019, pp. 183-190, ISBN 978-86-6022-230-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKujačić M., Jovanović B., Osvald M.: Strateški pravci razvoja poštanskih usluga, 1. Traffic strategic development in South East Europe, Budva, 30-31 May, 2018, pp. 85-89, ISBN 978-9940-575-24-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović B., Kujačić M., Trubint N.: Postal operators in a digital world, 16. International Symposium SymOrg, Zlatibor, 7-10 Jun, 2018, pp. 354-359, ISBN 978-86-7680-361-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović B., Šarac D., Trubint N.: Directions of postal sector development, 6. Towards a humane city, Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 111-116, ISBN 978-86-7892-962-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović B., Šarac D., Kujačić M.: Improvement of service environment at postal network units, 15. International Symposium SymOrg, Zlatibor, 10-13 Jun, 2016, pp. 898-905, ISBN 978-86-7680-326-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠarac D., Jovanović B., Kopić M., Dumnić S.: Delivery planning in cities for CEP items, 2. Logistics International Conference, Beograd: Saobraćajni fakultet, 21-23 Maj, 2015, pp. 136-141, ISBN 978-86-7395-339-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović B., Kujačić M., Šarac D.: Alternative delivery options for CEP items, 5. Towards a humane city, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, pp. 445-450, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović B., Kujačić M., Dumnić S.: Sustainable development potential of postal value chain, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of technical sciences, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 251-258, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović B., Tričković I., Šarac D.: Selection universal service financing model using fuzzy MCDM, 14. International Symposium SymOrg, Zlatibor, 6-10 Jun, 2014, pp. 680-687, ISBN 978-86-7680-295-1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВидовић Д., Шарац Д., Николичић С., Стојановић Ђ., Јовановић Б.: Управљање перформансама складишта у ЈП „Пошта Србије“, Техника, 2016, Но 6, пп. 901-908, ИССН 0040-2176
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКујачић М., Шарац Д., Јовановић Б., Думнић С.: Управљање људским ресурсима у достави поштанских пошиљака, Техника, 2015, Но 4, пп. 697-703, ИССН 0040-2176
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКујачић М., Унтербергер М., Шарац Д., Јовановић Б.: Примена методологије „Процесс манагемент“ у обављању финансијских услуга ЈП „Пошта Србије“, Техника, 2014, Но 6, пп. 1051-1059, ИССН 0040-2176, УДК: 62(062.2)(497.1)
(М52) Рад у часопису националног значајаЈовановић Б., Ожеговић С., Шарац Д.: Развој тржишта поштанских услуга у функцији развоја глобалног процеса либерализације, Европско законадвство, 2017, Но 61-62, ИССН 1451-3188
(М52) Рад у часопису националног значајаШарац Д., Кујачић М., Јовановић Б.: Стратегија развоја и портфолио е-сервиса у пошти, Инфо М – Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, 2013, Вол. 47, Но 12, пп. 25-31, ИССН 1451-4397
(М52) Рад у часопису националног значајаШарац Д., Кујачић М., Јовановић Б.: Управљање поштанском мрежом у руралним подручјима Републике Србије, Техника - Менаџмент, 2010, Вол. 60, Но 4, пп. 6-11, ИССН 1450-9911
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Јовановић Б.: Рационализација трошкова локалне самоуправе повећањем ефикасности мреже јавног оператора у руралном подручју, 28. ПосТел, Београд, 14-15 Децембар, 2010, пп. 49-56, ИСБН 978-86-7395-274-1
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Јовановић Б.: Модел одрживости универзалног поштанског сервиса, 27. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 15-16 Децембар, 2009, пп. 3-13, ИСБН 978-86-7395-259-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Јовановић Б., Освалд М., Дупљанин Ђ.: Потенцијал 3Д штампе у поштанском сектору, 35. ПосТел, Београд, 5-6 Децембар, 2017, пп. 115-122, ИСБН 978-86-7395-384-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Јовановић Б., Трубинт Н.: Директна пошта - прошлост или будућност, 34. ПосТел, Београд, 29-30 Новембар, 2016, пп. 165-172, ИСБН 978-86-7395-363-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д., Унтербергер М., Јовановић Б.: Преглед модела приступа поштанској мрежи у земљама Дунавског региона, 4. Конкурентност и одрживи развој– КОР 2015, Нови Сад, 7-8 Октобар, 2015, пп. 65-69, ИСБН 2335-0172
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Ослвалд М., Јовановић Б.: Изазови е-трговине за јавне поштанске операторе, 33. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд, 1-2 Децембар, 2015, пп. 147-154, ИСБН 978-86-7395-342-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Јовановић Б., Освалд М.: Нове тенденције у приступу универзалној услузи, 32. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуикационом саобраћају, ПосТел 2012, Београд: Саобраћајни факултет, Београд, 2-3 Децембар, 2014, пп. 123-132, ИСБН 978-86-7395-328-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Јовановић Б., Думнић С.: Регулисање приступа јавној поштанској мрежи, 31. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд, 3-4 Децембар, 2013, пп. 155-162, ИСБН 978-86-7395-314-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д., Кујачић М., Јовановић Б.: Стратегија развоја и портфолио е-сервиса у Пошти, 1. Е- трговина 2013, Палић, 2013
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д., Јовановић Б.: Процена квалитета поштанских услуга, 30. ПосТел, Београд, 4-5 Децембар, 2012, пп. 193-200, ИСБН 978-86-7395-304-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Јовановић Б., Јеремић Д.: Примена Фуззy логике у управљању ресурсима поштанске мреже, 29. ПОСТЕЛ 2011-XXИX Симпозијум о новим технологијама у постанском и телекомуникационом саобрацају, Београд, Србија, Београд, 6-7 Децембар, 2011, пп. 87-96, ИСБН 978-86 7395-287
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Јовановић Б.: Рационализација трошкова локалне самоуправе повећањем ефикасности мреже јавног оператора у руралном подручју , 28. ПосТел, Београд, 14-15 Децембар, 2010, пп. 49-56, ИСБН 978-86-7395-274-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д., Пековић О., Јовановић Б.: Трошкови и оправданост обезбеђивања универзалног поштанског сервиса, 26. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд, 16-17 Децембар, 2008, пп. 207-216, ИСБН 978-86-7295-252-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЈовановић Б., Чачић Н., Атанасковић П.: Развој поштанских тржишта након либерализације у региону Југоисточне Европе, 39. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд, 30-1 Новембар, 2021, пп. 127-134, ИСБН 978-86-7395-445-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDuđak Lj., Čačić N., Šarac D., Dupljanin Đ., Jovanović B.: Possibilities of applying BEACON technology in modern business, 25. Internacionalni naučni skup SM - Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 19 Maj, 2020, pp. 304-310, ISBN 978-86-7233-386-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЈовановић Б., Чачић Н., Освалд М.: Покретачи промена у поштанском сектору , 38. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд, 1-2 Децембар, 2020, пп. 97-104, ИСБН 978-86-7395-431-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЈовановић Б., Кујачић М., Освалд М.: Будући правци развоја поштанског сектора, 37. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел, Београд, 3-4 Децембар, 2019, пп. 143-150, ИСБН 978-86-7395-410-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШарац Д., Дупљанин Ђ., Јовановић Б.: Апликације за доставу – Предности, карактерстике и најбоље праксе, 36. ПосТел, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 4-5 Децембар, 2018, пп. 73-78, ИСБН 978-86-7395-385-3
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЈовановић Б.: Управљање перформансама редова чекања у поштанском саобраћају, Нови Сад, 2015
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПоштански саобраћај и комуникацијеУниверзитет у Новом Саду01.04.2021.
ДоцентПоштански саобраћај и комуникацијеУниверзитет у Новом Саду01.04.2021.
ДоцентПоштански саобраћај и комуникацијеУниверзитет у Новом Саду01.04.2016.
АсистентПоштански саобраћај и комуникације27.09.2013.
АсистентИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука27.09.2010.
Сарадник у наставиИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука01.10.2009.
Сарадник у наставиИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука01.10.2008.