Основне академске студије / Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

 Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер - управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара (Дипл. инж. упр. риз.од катастр. дог. и пож.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Учестале појаве природних катастрофа и пожара, како у свету, тако и на нашим просторима, постају један од најважнијих светских проблема и чиниоца даљег одрживог развоја људске цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лабан др Мирјана
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара42017
Математика 133006
Хемијски феномени у инжењерству30306
Техничка физика20204
Принципи економије22004

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 233006
Основе информационих технологија10306
Основе пројектовања и израде техничке документације42018
Увод у електротехнику33006
Грађевински материјали и конструкције41017

Година: 2, Семестар: Зимски

Увод у машинство41128
Заштита на раду при интервенцијама21014
Статистичке методе22106
Климатологија22004
Одабрана поглавља из психологије22004
Изборни предмет 120002

Година: 2, Семестар: Летњи

Уређаји и системи у заштити од пожара32005
Хазарди32006
Управљање ризиком и одрживи развој насеља32007
Ризици при манипулисању опасним материјама32006
Примењене информационе технологије40408

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи термодинамике са преносом топлоте22005
Улога и значај превенције у смањењу ризика32006
Моделовање и симулација у управљању ризиком30306
Институционални оквири управљања ризицима32026
Изборни предмет 200007

Година: 3, Семестар: Летњи

Аспекти безбедности у изграђеном окружењу33006
Системи за детекцију, дојаву и упозорење22005
Изборни предмет 320002
Изборни предмет 400007
Изборни предмет 500005
Изборни предмет 600005

Година: 4, Семестар: Зимски

Елементи циклуса катастрофалних догађаја32004
Мере код одбране од поплава22004
Изборни предмет 700004
Стабилност терена22004
Изборни предмет 800006
Стручна пракса00043

Година: 4, Семестар: Летњи

Методе анализе ризика44006
Утицај земљотреса на грађевинске објекте22004
Изборни предмет 900005
Изборни предмет 1000005
Дипломски рад000915