проф. др Драган Мркшић


Недостаје слика

др Драган Мркшић

Редовни професор


Телефон021/485-2141
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 306
Тренутно нема података о биографији запосленог!
Редовни професор
05.01.2012.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.02.2007.01.12.2011.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
-

Диплома

Правне науке

Правни факултет

1977

-

Магистратура

Правне науке

Правни факултет

1981

-

Докторат

Правне науке

Правни факултет

1984

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуZarković, N., Mrkšic, D. and Lisov, M.: SITUATION AND POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT OF VOLUNTARY PENSION INSURANCE IN SERBIA AS A DEVELOPING COUNTRY, African Journal of Business Management, Vol.4 (10), 18 August 2010, pp 2075-2086.
(М23) Рад у међународном часописуŽarković N., Lisov M., Mrkšić D.: Investments of Serbian insurance companies, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2012, Vol. 25, No 4, pp. 1113-1126, ISSN 1331-677X, UDK: 338
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомČolović V., Petrović Z., Mrkšić D.: BASIC CHARACTERISTICS OF LIVESTOCK INSURANCE IN SERBIA - WITH REFERENCE TO THE SOME ELEMENTS OF THIS TYPE OF INSURANCE IN SOME NON-EUROPEAN AND EUROPEAN COUNTRIES, Ekonomika poljoprivrede, 2016, Vol. 63, No 3, pp. 905-918, ISSN 0352-3462
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомŽarković N., Toscano B., Mrkšić D., Lisov M.: Key Features of Crop Insurance in Serbia, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, Vol. 20, No 1, ISSN 1310-0351
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPočuča M., Petrović Z., Mrkšić D.: Insurance in agriculture, Ekonomika poljoprivrede, 2013, No 1, pp. 163-178, ISSN 0352-3462
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомŽarković N., Lisov M., Mrkšić D.: National bank as insurance supervisor in Serbia as a developing country, African Journal of Business Management, 2012, Vol. 6, No 8, pp. 2816-2824, ISSN 1993-8233
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМркшић, Д., Витез, М.: УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРЬИМ ОБШЕСТВОМ В ЮГОСЛАВИИ, (ноЬие правовЬие основЬи), МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ, Москва, бр. 4/98.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Мркшић, Д.: ОСИГУРАЊЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ, АЛЕФ, Нови Сад, 1990.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Мркшић Д., Ћосић Ђ.: Управљање ризиком и осигурање, Нови Сад, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 2015, стр. 1-255, ИСБН 978-86-7892-736-2
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Мркшић Д., Петровић З., Иванчевић К.: Право осигурања Шесто измењено и допуњено издање, Београд, Правни факултет Универзитета Унион у Београду; Јавно предузеће "Службени гласник", 2014
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Мркшић, Д., Петровић, З.: ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ, ДИС ПУБЛИК, Београд, 2005.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Мркшић, Д.: ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ДНЕВНИК, Нови Сад 1986., стр. 189
(М60) Зборници скупова националног значајаМркшић, Д. НОВИ УГОВОРИ ОСИГУРАЊА ЖИВОТА, Зборник Радова, Удружење за одштетно право, Златибор 2012
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМркшић, Д.:УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЖАРНИХ ОСИГУРАЊА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ, Зборник Радова, Удружење за одштетно право, Београд, 2010.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМркшић, Д., Јовановић, С.: ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ, Привредна комора Србије, Београд, 2010, Зборник Радова
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Шулејић, П., Вујовић, Р., Жарковић, Н., Рашета, Ј., Милорадић, Ј.: ОСНОВИ ОСИГУРАЊА, ФАКУЛТЕТ ЗА ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ И ОСИГУРАЊЕ, Београд, 2006.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Милорадић, Ј., Жарковић, Н.: УВОД У ОСИГУРАЊЕ И ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА, ИКП „ЗАСЛОН“ Шабац и Монарт – Сремска Митровица, Нови Сад, 2006.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д.: УПРАВЉАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИМ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ФАКУЛТЕТ ЗА ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ И ОСИГУРАЊЕ, Београд, 260 стр., 2006.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Царић, С., Витез, М.:ПРИВРЕДНО ПРАВО, ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНИ ЦОНСАЛТИНГ, Нови Сад, петнаесто издање, 2005., стр. 500,
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Маровић, Б.: ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИГУРАЊЕ, ФИНАНСИНГ ЦЕНТАР, Нови Сад, 1996.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Петровић, З.: ПРАВО ОСИГУРАЊА, ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ПРАВО Београд, Београд 2004.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Костадиновић, С.: КОМПАНИЈСКО ПРАВО, ФАКУЛТЕТ ЗА УСЛУЖНИ БИЗНИС, Нови Сад, 2004.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорУправљање ризиком и менаџмент осигурањаУниверзитет у Новом Саду01.02.2007.