проф. др Драган Мркшић


Недостаје слика

др Драган Мркшић

Редовни професор


Телефон021/485-2141
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 306
Тренутно нема података о биографији запосленог!
Редовни професор
05.01.2012.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.02.2007.01.12.2011.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
-

Диплома

Правне науке

Правни факултет

1977

-

Магистратура

Правне науке

Правни факултет

1981

-

Докторат

Правне науке

Правни факултет

1984

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуŽarković N., Lisov M., Mrkšić D.: Investments of Serbian insurance companies, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2012, Vol. 25, No 4, pp. 1113-1126, ISSN 1331-677X, UDK: 338
(М23) Рад у међународном часописуZarković, N., Mrkšic, D. and Lisov, M.: SITUATION AND POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT OF VOLUNTARY PENSION INSURANCE IN SERBIA AS A DEVELOPING COUNTRY, African Journal of Business Management, Vol.4 (10), 18 August 2010, pp 2075-2086.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомČolović V., Petrović Z., Mrkšić D.: BASIC CHARACTERISTICS OF LIVESTOCK INSURANCE IN SERBIA - WITH REFERENCE TO THE SOME ELEMENTS OF THIS TYPE OF INSURANCE IN SOME NON-EUROPEAN AND EUROPEAN COUNTRIES, Ekonomika poljoprivrede, 2016, Vol. 63, No 3, pp. 905-918, ISSN 0352-3462
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомŽarković N., Toscano B., Mrkšić D., Lisov M.: Key Features of Crop Insurance in Serbia, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, Vol. 20, No 1, ISSN 1310-0351
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPočuča M., Petrović Z., Mrkšić D.: Insurance in agriculture, Ekonomika poljoprivrede, 2013, No 1, pp. 163-178, ISSN 0352-3462
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомŽarković N., Lisov M., Mrkšić D.: National bank as insurance supervisor in Serbia as a developing country, African Journal of Business Management, 2012, Vol. 6, No 8, pp. 2816-2824, ISSN 1993-8233
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМркшић, Д., Витез, М.: УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРЬИМ ОБШЕСТВОМ В ЮГОСЛАВИИ, (ноЬие правовЬие основЬи), МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ, Москва, бр. 4/98.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Мркшић, Д.: ОСИГУРАЊЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ, АЛЕФ, Нови Сад, 1990.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Мркшић, Д.: ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ДНЕВНИК, Нови Сад 1986., стр. 189
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Мркшић Д., Ћосић Ђ.: Управљање ризиком и осигурање, Нови Сад, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 2015, стр. 1-255, ИСБН 978-86-7892-736-2
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Мркшић, Д., Петровић, З.: ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ, ДИС ПУБЛИК, Београд, 2005.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Мркшић Д., Петровић З., Иванчевић К.: Право осигурања Шесто измењено и допуњено издање, Београд, Правни факултет Универзитета Унион у Београду; Јавно предузеће "Службени гласник", 2014
(М60) Зборници скупова националног значајаМркшић, Д. НОВИ УГОВОРИ ОСИГУРАЊА ЖИВОТА, Зборник Радова, Удружење за одштетно право, Златибор 2012
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМркшић, Д.:УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЖАРНИХ ОСИГУРАЊА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ, Зборник Радова, Удружење за одштетно право, Београд, 2010.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМркшић, Д., Јовановић, С.: ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ, Привредна комора Србије, Београд, 2010, Зборник Радова
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Шулејић, П., Вујовић, Р., Жарковић, Н., Рашета, Ј., Милорадић, Ј.: ОСНОВИ ОСИГУРАЊА, ФАКУЛТЕТ ЗА ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ И ОСИГУРАЊЕ, Београд, 2006.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Милорадић, Ј., Жарковић, Н.: УВОД У ОСИГУРАЊЕ И ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА, ИКП „ЗАСЛОН“ Шабац и Монарт – Сремска Митровица, Нови Сад, 2006.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д.: УПРАВЉАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИМ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ФАКУЛТЕТ ЗА ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ И ОСИГУРАЊЕ, Београд, 260 стр., 2006.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Царић, С., Витез, М.:ПРИВРЕДНО ПРАВО, ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНИ ЦОНСАЛТИНГ, Нови Сад, петнаесто издање, 2005., стр. 500,
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Маровић, Б.: ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИГУРАЊЕ, ФИНАНСИНГ ЦЕНТАР, Нови Сад, 1996.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Петровић, З.: ПРАВО ОСИГУРАЊА, ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ПРАВО Београд, Београд 2004.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметМркшић, Д., Костадиновић, С.: КОМПАНИЈСКО ПРАВО, ФАКУЛТЕТ ЗА УСЛУЖНИ БИЗНИС, Нови Сад, 2004.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорУправљање ризиком и менаџмент осигурањаУниверзитет у Новом Саду01.02.2007.