др Гордан Драгутиновић


Недостаје слика

др Гордан Драгутиновић

Стручни сарадник на пројекту


Телефон021/485-2390
E-mail
КанцеларијаКабинет 010D

Од 1980. године на Унуверзитету у Новом Саду, Факултет техничких наука.

Стручни сарадник на пројекту
01.04.2018.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.10.1999.01.04.2015.Департман за енергетику и процесну технику
Доцент22.04.2015.Катедра за процесну технику
НазивУ Установи
Контролни прорачун експерименталне ректификационе колоне ...

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1977

Приближна аналитичка решења модела неуравнотежених и несиметричних супротносмерних регенератора применом Галеркиновог поступка

Магистратура

Машинско инжењерство

Машински факултет

1983

Утицај истискивања заосталих гасова на топлотне карактеристике регенератора

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1987

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значајаDragutinovic, G.D., Baclic, B.S. "Operation of Counterflow Regenerators", Book Vol. 4 in Series "Developments in Heat Transfer", Computational Mechanics Publications, Southampton, 1998.
(М23) Рад у међународном часописуBaclic, B.S. and Dragutinovic, G.D., “Asymmetric-unbalanced Counterflow Thermal Regenerator Problem: Solution by the Galerkin Method and meaning of dimensional Parameters, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol.34, No. 2, 1991, pp. 483-498.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНедељков, М., Драгутиновић, Г., Mathematical Simulation od Deep-Bed Drying of Grains - A numerical simulation, CHISA, Праг, август 1987
(М41) Истакнута монографија националног значајаБашић, Ђ., Петровић, Ј., Марић, М., Драгутиновић, Г., и др., Могућност коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у Војводини, Нови Сад, Прометеј, 2009
(М41) Истакнута монографија националног значајаМартинов, М., Драгутиновић, Г., и др., Могућност комбиноване производње електричне и топлотне енергије из биомасе у АП Војводини, Нови Сад, ПСЕМР АП Војводина, 2008
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDragutinovic, G.D., Baclic, B.S., “Interpolation and collocation methods for prediction of thermal regenerator performances”, Thermal Science, Vol. 12, No. 4, 1996. pp. 307-327.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуНедељков, М., Драгутиновић, Г., Могућности и услови рационализације процеса конвективносг сушења зрнастих пољопривредних производа, 7. симпозијум термичара, Охрид, мај 1984.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБашић, Ђ., Драгутиновић, Г., Идентификација параметара хидродинамичког модела струјања гасовите фазе у апаратима са директним контактом течности и гаса, 7. Југ. конгес за хемију и хемисјку технологију, Нови Сад, септембар 1983.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБашић, Ђ., Драгутиновић, Г., Анализа утицаја хидродинамичких параметара на интензитет размене топлоте код мехурастом режиму струјања гасне фазе кроз слој течности, 7. Југ. конгрес за хемију и хемијску технологију, Нови Сад, септембар 1983.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуДимић, М., Башић, Ђ., Драгутиновић, Г., Одређивање интензитета разменеу барботажним контактним размењивачима топлоте, 6. Југ. симпозијум термичара, Блед, Мај 1981
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуДимић, М., Драгутиновић, Г., Смисао међуодноса термодинамичких особина смеше, чистих компонената и парцијалних величијна, 10. Југ. симпозијум термичара, YУТЕРМ, Златибор, јуни 1977
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBaclic, B.S., Gvozdenac, D.D., and Dragutinovic, G.D., “Easy way to calculate the Amzelius-Schumann J function", Thermal Science, Vol. 1, No. 1, 1997, pp. 109-116.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDragutinović, D.G., Dimić, M., Sinteza optimalnih mreša toplotnih razmenjivača, Termotehnika, 1, 1998.
(М52) Рад у часопису националног значајаBaclic, B.S., Heggs, P.J., and Dragutinovic, G.D., “Prediction of the Effectiveness of Unbalanced - Asymmetric Counterflow Regenerators", Publications of the Faculty of Technical Sciences, Vol. 15, 1984, pp. 1-15, University of Novi Sad.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПроцесна техникаУниверзитет у Новом Саду22.04.2015.
Ванредни професорТермодинамика и пренос топлотеФакултет техничких наука22.04.2010.
ДоцентПроцесно инжењерствоФакултет техничких наука07.03.1997.
ДоцентПроцесно инжењерствоФакултет техничких наука07.03.1995.
ДоцентПроцесно инжењерствоФакултет техничких наука07.03.1990.
Асистент приправникПроцесна техникаФакултет техничких наука07.03.1980.