проф. др Татјана Грбић


Недостаје слика

др Татјана Грбић

Редовни професор


Телефон021/485-2275
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 110

Рођена сам 30.03.1970. године у Оџацима Основну школу сам завршила у Раткову, усмерено образовање у Оџацима и средњу школу, Гимназију “Ј. Ј. Змај” сам завршила у Новом Саду.Завршила сам Природно-математички факултет у Новом Саду, студијска група математика смер дипломирани математичар са просечном оценом 8.75. Последипломске студије, смер Теорија мере и стохастичка анализа, завршила сам на Природно-математичком факултету у Новом Саду 1999. године са просечном оценом 10,00 где сам одбранила магистарски рад под насловом "Закони великих бројева у репрезентацији неодређености" 1999. године, а докторску дисертацију под насловом "Слабе конвергенције рандом скупова" 2008. године сам одбранила на истом факултету.

Редовни професор
19.02.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент19.02.2009.01.02.2014.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент са докторатом07.10.2008.01.02.2009.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент са магистратуром01.04.2000.01.09.2008.Департман за опште дисциплине у техници
Ванредни професор19.02.2014.Катедра за математику
НазивУ Установи
-

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1993

Закони великих бројава у репрезентацији неодређености

Магистратура

Математичке науке

Природно-математички факултет

1999

Слабе конвергенције рандом скупова

Докторат

Математичке науке

Природно-математички факултет

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаGrbić Tatjana, Medić Slavica, Štajner-Papuga Ivana, Došenović (Žikić) Tatjana Inequalities of Jensen and Chebyshev Type for Interval-Valued Measures Based on Pseudo-integrals, In: Pap E. (eds) Intelligent Systems: Models and Applications. Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Vol. 3, pp 23-41, Springer, Berlin, Heidelberg, (2013)
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиDuraković Nataša, Medić Slavica, Grbić Tatjana, Perović Aleksandar, Nedović Ljubo Generalization of Portmanteau theorem for a sequence of interval-valued pseudo-probability measures, Fuzzy Sets and Systems, 2018, (accepted for publication), Elsevier
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMedić Slavica, Grbić Tatjana, Perović Aleksandar, Nikoličić Svetlana Inequalities of Hölder and Minkowski type for pseudo-integrals with respect to interval-valued ⊕-measures, Fuzzy Sets and Systems, 2016, Vol. 304, pp 110-130, Elsevier
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиGrbić Tatjana, Medić Slavica, Perović Aleksandar, Paskota Mira, Buhmiler Sandra Inequalities of the Chebyshev type based on pseudo-integrals, Fuzzy Sets and Systems, 2016, Vol. 289, pp 16-32, Elsevier
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиŠtrboja Mirjana, Grbić Tatjana, Štajner-Papuga Ivana, Grujić Gabrijela, Medić Slavica Jensen and Chebyshev inequalities for pseudo-integrals of set-valued functions, Fuzzy Sets and Systems, 2013, Vol. 222, pp 18-32, Elsevier
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиGrbić Tatjana, Štajner-Papuga Ivana, Štrboja Mirjana An approach to pseudo-integration of set-valued functions, Information Sciences, 2011, Vol. 181, Issue 11, pp 2278-2292, Elsevier
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиŠtajner-Papuga Ivana, Grbić Tatjana, Dankova Martina Pseudo-Riemann–Stieltjes integral, Information Sciences, 2009, Vol. 179, pp 2923-2933, Elsevier
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBuhmiler Sandra, Rapajić Sanja, Medić Slavica, Grbić Tatjana Finite-difference method for singular nonlinear systems, Numerical Algorithms, 2017, Issue 1/2018, Springer
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRalević Nebojša, Nedović Ljubo, Grbić Tatjana The pseudo-linear superposition principle for nonlinear partial differential equations and representation of their solution by the pseudo-integral, Fuzzy Sets and Systems, 2005, Vol. 155, Issue 1, pp 89-101, Elsevier
(М21) Рад у врхунском међународном часописуNedović Ljubo, Ralević Nebojša, Grbić Tatjana Large deviation principle with generated pseudo measures, Fuzzy Sets and Systems, 2005, Vol. 155, Issue 1, pp 65-76, Elsevier
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGrbić Tatjana, Pap Endre Generalization of portmanteau theorem with respect to the pseudo weak convergence of random closed sets, Theory Probability and Its Applications, 2010, Vol. 54, No. 1, pp 51-67, Society for Industrial and Applied Mathematics
(М23) Рад у међународном часописуГrbić Tatjana, Medić Slavica, Perović Aleksandar, Mihailović Biljana, Novković Nebojša, Duraković Nataša A Premium Principle Based on the g-integral, Stochastic Analysis and Applications, 2017, Vol. 35, No. 3, pp 465-477, Taylor and Francis
(М23) Рад у међународном часописуJovanović Bojan, Grbić Tatjana, Bojović Nebojša, Kujačić Momčilo, Šarac Dragana Application of ANFIS for the Estimation of Queuing in a Postal Network Unit: A Case Study, Acta Polytechnica Hungarica, 2015, Journal of Applied Sciences, Vol. 12, Issue 7, pp 25-40, Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRalević, N., Nedović, Lj., Grbić, T., "Fuzzy methods for the treatmant of experimental data", 3rd International Symposium interdisciplinary regional research, 1998, 37-40
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPap, E., Grbić, T., "The law of large numbers in representation of uncertainity ", EUROFUSE-SIC, 1999,459-464
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić, T., Štajner-Papuga, I., Ovcin, Z., "A note on fuzzy numbers", Panonian Applied Mathematical Meeting, Good, 1999,17-24
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRalević, N., Grbić, T., Mihailović, B., Nedović, Lj., Roca, M., "Law of large numbers in the pseudo-probability spaces and its applications", 6th international symposium interdisciplinary regional research, Hungary-Romania-Yugoslavia, Нови Сад, 2002
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić, T., Mihailović, B., Nedović, Lj., "Bi-fuzzy measure based on induced sugeno integral ", SISY 2003, 93-99
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedović, Lj., Grbić, T., Ralević, N. M., "Large deviation principle ", SISY 2003, 233-244
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedović, Lj., Pap, E., Ralević, N., Grbić, T., "Large deviation convergence of generated pseudo measures", SISY 2004, 101-107
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedović, Lj., Grbić, T., Ralević, N., "Three approaches to the large deviation convergence ", EUROFUSE ANN. WORKSHOP, Fuzzy for better, Bg, 2005, 166-172
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPap, E., Grbić, T., Nedović, Lj., Ralević, N., "Weak convergence of random sets ", SISY 2005, 73-80
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠtajner-Papuga, I., Grbić, T., Dankova, M., "Riemann Stieltjes type integral based on generated pseudo-operations", SISY 2006, 247-256
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić, T., Štajner-Papuga, I., Nedović, Lj., "Pseudo-integral of set valued functions", EUSFLAT 2007, 221-225
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić, T., Pap, E., : "Pseudo-weak convergence of the random sets defined by a pseudo integral based on non-additive measure", International Workshop Idempotent and Tropical Mathematics and Problems of Mathematical Physics, Moscow, 2007, 72-77
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić, T., Štajner-Papuga, I.,: "Pseudo-integral of interval valued functions and some limit properties", SISY 2008, CD
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMedić S., Grbić T., Štajner-Papuga I., Grujić G.: Central g-moments of the order n for random variables, 12. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 11-13 Septembar, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMedić S., Grbić T., Perović A., Duraković N.: Interval-valued Chebyshev, Hölder and Minkowski inequalities based on g-integrals, 12. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 11-13 Septembar, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić T., Jovanović A., Medić S., Perović A.: A note on feature extraction based on Kanade-Shi-Tomasi procedure and Kalman filters, 16. SPECOM, Speech and Computer, Novi Sad, 5-9 Oktobar, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMedić S., Duraković N., Bogdanović V., Grbić T., Lončarević I., Budinski-Petković Lj.: Distance Function Associated With the g-integral With Respect to the Interval-valued ⊕-measures, 15. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: IEEE, 2017, pp. 83-88, ISBN 978-1-5386-3855-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDuraković N., Medić S., Grbić T., Buhmiler S., Lončarević I., Budinski-Petković Lj.: Generalized Holder inequality for g-integral, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 29-31 Avgust, 2016, pp. 29-31, ISBN 978-1-5090-2866-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠtajner-Papuga, I., Grbić, T., Štrboja, M., "A note on absolute continuity for the interval-valued measures based on pseudo-integral of interval-valued function", SISY 2009, 279-284
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPap, E., Grbić, T., :"Random sets, fuzzy random variables and limit theorems", FSTA 2000, 145-145
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGrbić, T., Štajner-Papuga, I., :"Infinite sums of fuzzy intervals", Conference in Applied Mathematics for Undergraduete and Graduete Students SCAM2000, Bratislava, 10-11
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠtajner-Papuga, I., Grbić, T., : "Different generalization of pseudo-convolution and its application" Conference in Applied Mathematics for Undergraduete and Graduete Students SCAM2000, Bratislava, 31-32
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGrbić, T., Štajner-Papuga, I., Nedović, Lj.,: "A note on the law of large numbers", Applied linear algebra ALA 2005, 49-49
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠtajner-Papuga, I., Grbić, T., :"Limit theorem for interval valued functions in the pseudo-analysis framework", FSTA 2008, 120-120
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPap, E., Grbić, T., : "Pseudo-weak conference of the sequence of random closed sets", FSTA 2008, 91-91
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGrbić, T., Dankova, M., Štajner-Papuga, I., :"Properies of the pseudo Riemann Stieltjes integral", FSTA 20008, 47-47
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠtajner-Papuga, I., Grbić, T., Dankova, M., "Riemann-Stieltjes type integral based on generated pseudo-operations", NS J. Mathe., Vol. 36, No. 2, 111-124
(М52) Рад у часопису националног значајаNedović, Lj., Grbić, T., "The pseudo-probability", Journal of Electrical Engineering, 2002, Vol. 53, No. 12/s, 27-30
(М52) Рад у часопису националног значајаMihailović, B., Nedović, T., Grbić, T., "The induced Sugeno integral-based operator w.r.t. bi-fuzzy measures", Journal of Electrical engineering, Vol. 54, No. 12/s, 76-79
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPap, e., Grbić, T., :"A law of large numbers", XII Conference of Applied MAthematics, Subotica. 1998, 125-128
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPap, E., Grbić, T., :"A note on addition of LR-fuzzy intervals", SYM-OP-IS, 1998, 661-664
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниGrbić, T., :"The addition of fuzzy intervals", XIII Conference of Applied Mathematics, Igalo, 2000, 17-22
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRalević, N., Grbić, T., Nedović, Lj., : "Law of large numbers in the pseudo-probability spaces", XIII Conference on Applied Mathematics, Igalo, 2000, 117-120
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуPap, E., Grbić, T., "Fuzzy random variables and law of large numbers", PRIM, Суботица 2000, 23-23
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаГрбић, Т., :"Слебе конвергенције рандом скупове"
(М72) Одбрањен магистарски радГрбић, Т., :"Закони великих бројева у репрезентацији неодредјености"
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметГилезан, С., Лужанин, З., Грбић, Т., Михаиловић, Б., Недовић, Љ., Овцин, З., Иветић, Ј., Дорословачки, К., "Збирка решених задатака из вероватноће и статистике", 2009
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметГрбић, Т., Ликавец, С., Лукић, Т., Пантовић, Ј., Теофанов., Љ., ""Збирка решених задатака из Математике, ИВ издање, 2009
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметГрбић, Т., Ликавец, С., Лукић, Т., Пантовић, Ј., Сладоје, Н., Теофанов, Љ., :"Збирка решених задатака из Математике И", Нови Сад, издање аутора, 2001
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметГрбић, Т., Ликавец, С., Лукић, Т., Пантовић, Ј., Сладоје, Н., Теофанов, Љ., :"Збирка решених задатака из Математике И", Нови Сад, друго издање, Стyлос, 2004
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметГрбић, Т., Ликавец, С., Лукић, Т., Пантовић, Ј., Сладоје, Н., Теофанов, Љ., :"Збирка решених задатака из Математике И", Нови Сад, треће издање, издање аутора, 2007
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметГрбић, Т., Недовић, Љ., :"Збирка решених испитних задатака из вероватноће, статистике и случајних процеса", Нови Сад, 2001
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметГилезан, с., Лужанин, З., Овцин, З., Недовић, Љ., Грбић, Т., Михаиловић, Б., :"Збирка решених задатака из статистике -- за студенте индустријског инжењерства и менаџмента и инжењерства заштите животне средине", издање аутора, 2005
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеоријска и примењена математикаУниверзитет у Новом Саду19.02.2019.
Ванредни професорТеоријска и примењена математикаУниверзитет у Новом Саду19.02.2014.
ДоцентМатематикаУниверзитет у Новом Саду19.02.2009.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука20.02.2008.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука30.03.2004.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука01.04.2000.
Асистент приправникМатематикаФакултет техничких наука18.02.1995.