проф. др Милинко Васић


Недостаје слика

др Милинко Васић

Редовни професор


Телефон021/485-2610
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 208

Васић је био у сталном рандом односу у Енергопројекту-БГ 1975-1976. г. када је прешао у стални радни однос на ФТН-градјевински одсек где се и сада налази. Прошао је поступно све фазе рада на факултету од асистента до ванредног професора у ком је звању сада, шеф је катедре за геотехнику. Магисарски рад и докторска теза су за тематску област имале испитивања терена за подземне објекте за које је познавање својстава терена од највећег практичног интереса. У суштини ради се о објектима у терену. У Енергопројекту је активно учествовао на геотехничким испитивањима терена за 3 велике бране (Зворник, Сјеница, Клак ), а од тада до данас радио је стручне послове испитивања терена за: - већи број тунела и других подземних објеката, неки од њих су били специјалне намене а испитивања по фазама сагласно закону су трајала више година, - више десетина клизишта, при чему су нека санирана потпорним зидовима, дренажама, контрафоровима, дубоким бунарима специјалним дреновима и дренажним штолнама и др. - више десетина зграда, хала, мостова и др. - урадио је значајан број пројеката и програма геотехничких испитивања терена по којима су испитивања и изводјена, - Члан је комисије ПИВ за полагање стручних испита из домена инжењерске геологије. - Члан је савета за обуку и образовање регионалне привредне коморе Ваљева. - Шеф је катедре за геотехнику

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.10.2020.30.09.2022.Катедра за геотехнику и саобраћајнице
Редовни професор19.04.2007.Катедра за геотехнику и саобраћајнице
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Инжењерско геолошки услови изградње реверзибилне бране Зворник

Диплома

Грађевинско инжењерство

Рударско-геолошки факултет

1975

Прилог геотехничком класификовању стенских маса за потребе пројектовања и изградње великих подземних просторија

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Рударско-геолошки факултет

1983

Геотехничка класификација стенских маса за подземне објекте заснована на анализи карактеристика блоковске издељености

Докторат

Грађевинско инжењерство

Рударско-геолошки факултет

1993

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуĐogo, M., Vasić, M., (2011): Landslide in the area of the bridge on the Danube in Novi Sad. Proceedings of the ICE - Geotechnical Engineering, Volume 164, Issue 1, pp. 3-10, Thomas Telford, London. ISSN: 1353-2618, E-ISSN: 1751-8563, DOI: 10.1680/geng.2011.164.1.3
(М23) Рад у међународном часописуĐogo, M., Vasić, M., Ćosić, M., (2011): Engineering geological evaluation of the conditions for constructing a bridge and a tunnel in the zone of the old Petrovaradin Fortress. Bulletin of Engineering Geology & the Environment, Volume 70, Number 1, pp. 139-142, Springer, Berlin. ISSN: 1435-9529, E-ISSN: 1435-9537, DOI: 10.1007/s10064-010-0292-0
(М23) Рад у међународном часописуVasić M., Đogo M., Jelisavac B.: Terrain drainage in the landslide area on the Danube slope in Novi Sad, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 4, pp. 1075-1083, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija M., Rosić A., Radović N., Vasić M., Đogo M., Jotić M.: Laboratory testings of fly ash, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 6, pp. 1839-1848, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija M., Rosić A., Radović N., Vasić M., Đogo M., Jotić M.: Properties of fly ash and slag from power plants, Geologia Croatica, 2016, Vol. 69, No 3, pp. 317-324, ISSN 1333-030X
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija M., Radović N., Vasić M., Đogo M., Jotić M.: Physico-mechanical properties of fly ash applicable in road construction, Građevinar, 2017, Vol. 69, No 10, pp. 923-932, ISSN 0350-2465
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниP.Lokin, M.Vasić., M.Petričević, M., Z. Janošev: On the disturbance and protection of the geological medium in natural parks with special reference to Fruška Gora, eighth Internacional Congress International Association for Engineering Geology and the Environment, str. 2659-2666, Vancouver, Canada, 1998.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLokin,P., Vasić,M., Saković,S., Petričević,M.: Landslide along the Danube bank at Novi Sad, Yugoslavia, 7. international symposium on landslide, str.803-808, Trondheim, Norway, 1996.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВасић,М., Васић,С: Класификовање стенских маса за подземне објекте применом рачунарског програма КЛАСА ИПО-96, Медјународна конференција-Правци развоја геотехнике, стр. 414-423, Београд, 1996.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVasić, M., Đogo, M., (2012): Settlement of the Fabus building due to the infiltration of water into the loess soil. GNP 2012. 4 internacionalni naučno-stručni skup Građevinarstvo-nauka i praksa, Zbornik radova, pp. 1231-1236, Žabljak.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo, M., Vasić, M., (2012): Geotechnical investigations for the oil Refinery in Novi Sad, Serbia. 11th Australia - New Zealand Conference on Geomechanics, ANZ 2012 Conference Proceedings, pp. 1118-1122, Melbourne.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo, M., Vasić, M., (2008): Bridge on the Danube and tunnel trough the Petrovaradin fortress hill. GNP 2008. Drugi internacionalni naučno-stručni skup Građevinarstvo-nauka i praksa, Zbornik radova, Knjiga 1, pp. 231-236, Žabljak.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVasić, M., Đogo, M., (2006): Geotechnical conditions for building a new tunnel instead of the old one trough the Petrovaradin fortress hill. INDIS 2006 Tenth national and fourth international scientific meeting, Proceedings, pp. 593-601, Novi Sad.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo, M., Vasić, M., (2006): Geotechnical conditions for building of a new bridge in a place of the old one on Danube in the zone of Petrovaradin fortress. INDIS 2006 Tenth national and fourth international scientific meeting, Proceedings, pp. 213-218, Novi Sad.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Васић М.Геотехничке класификације стенских маса за подземне објекте, Монографија, ФТН, 2007, 180стр.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаП. Локин., Н.Павловић., М.Петричевић., М.Васић : Примери истраживања клизишта у подручју Тузле, научно-стручни часопис Рударство бр17-18-Истраживање и санација клизишта, стр. 92-102., Тузла, 2000.
(М53) Рад у научном часописуЂого, М., Васић, М., (2007): Геотехнички услови изградње саобраћајнице кроз брег Петроварадинске тврђаве. Пут и саобраћај ЛИВ, број 3, стр. 51-61, Београд.
(М53) Рад у научном часописуЂого, М., Васић, М., Јелисавац, Б., (2008): Мониторинг клизишта у зони моста Слободе у Новом Саду. Пут и саобраћај ЛВ, број 1, стр. 26-38, Београд.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂого, М., Васић, М., (2007): Геотехнички услови подбушивања за гасовод испод Тисе. Друго научно – стручно Саветовање Геотехнички аспекти грађевинарства, Зборник радова, стр. 27-30, Соко Бања.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВасић М. Инжењерска геологија, уџбеник, ФТН, 2002, 305стр.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГеотехникаУниверзитет у Новом Саду19.04.2007.