доц. др Иван Лукић


Недостаје слика

др Иван Лукић

Доцент


Телефон021/485-2407
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 311

Рођен је 09.07.1982.године у Ср. Митровици, Р. Србија. Основну и средњу школу завршио је у Руми.

Дипломирао на Факултету техничких наука - Грађевински одсек 2006.год. са темом "Процена стања и санација носеће АБ конструкције дома културе након пожара". Докторску дисертацију под називом "Компаративна анализа основних својстава конструкцијских бетона справљених са различитим врстама лаких агрегата"  одбранио је 9.4.2015. године на Факултету техничких наука.

Добитник је награде за најбољу докторску дисертацију у периоду 2014. – 2017. година. коју додељује Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије за изузетна остварења у области истраживања материјала.

На Грађевинском одсеку ФТН од 2007. године ради као сарадник у настави, 2008. године изабран је у звање асистент-мастер, а 25.9.2015. у звање Доцент. Учествује у извођењу наставе на предметима "Материјали у грађевинарству 2" и "Технологија бетона". На Архитектонском одсеку учествује у извођењу наставе на предмету "Конструкције, материјали и грађење", а на одсеку за Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду учествује у извођењу наставе на предмету "Грађевински материјали и конструкције" и "Процена стања оштећених грађевинских објеката"

Као аутор или коаутор објавио је више од 40 радова у часописима и Зборницима радова са научно-стручних скупова. Објавио је и четири рада у водећим међународним часописима. Радови обухватају широку тематику из области грађевинарства, а првенствено се односе на истраживање могућности примене нових грађевинских материјала, побољшање својстава различитих врста бетонских композита, посебно применом рециклираних и отпадних материјала. Велики број радова односи се на дијагностику стања постојећих објеката оштећених деловањем: пожара, бомбардовања, агресивних материја, атмосферских утицаја итд. У својим радовима обухватио је и проблеме везане за класификацију оштећења армиранобетонских конструкција и избор метода и материјала за санацију и повећање трајности АБ конструкција инжењерских објекта. Део својих истраживања и радова реализовао је као истраживач на 4 национална и 2 међународна научно-истраживачака пројекта:
* ТР 36017: Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у Србији (2011-2017, руководилац: Проф. др Властимир Радоњанин)
* ИИИ 42012:Побољшање енергетске ефикасности зграда у Србији и унапређење националних регулативних капацитета за њихову сертификацију (2011-2017, руководилац: Проф. др Драгослав Шумарац)
* ТР 16004: Истраживање савремених бетонских композита на бази домаћих сировина, са посебним освртом на могућности примене бетона са рециклираним агрегатом у бетонским конструкцијама (2008-2010, руководилац:Проф. др Властимир Радоњанин)
* ТР 16018: Развој модела за одржавање и интервенције на грађевинским објектима и путевима (2010-2012, руководилац: Проф. др Радомир Фолић)
* Еурека Пројецт "ЛИГХТ-WАСТЕ": Девелопмент оф Лигхтwеигхт Аггрегате фром Wасте Материал анд Фуртхер Процессинг инто Тхермал Инсулатион Цонцрете (2010-2012, руководилац: Проф. др Мирослава Радека)
* ЦОСТ Ц25: Сустаинабилитy оф Цонструцтионс: Интегратед Аппроацх то Лифе-тиме Струцтурал Енгинееринг (2007-2009, руководилац: Проф. др Снежана Маринковић)

У оквиру рада на Факултету техничких наука у Новом Саду учествовао је у многим теренским и лабораторијским испитивањима различитих материјала и конструкција за потребе привреде. Ради на стандардним и нестандардним испитивањима широког дијапазона грађевинских материјала са нагласком на конструкцијске материјале. Учествује у прегледу, испитивању и санацији грађевинских објеката, укључивши и сложене инжењерске објекте као што су мостови, силоси и др. У периоду август-септембар 2017. године је током студијског боравка и стручног усавршавања у једној од највећих америчких компанија у области процене стања и санације објеката,WЈЕ (Wисс, Јаннеy, Елстнер Ассоциатес, Инц.) учествовао у прегледу објеката, изради извештаја о процени стања објеката, као и на теренским и лабораторијским испитивањима материјала и надзору над извођењем радова на санацији неколико АБ конструкција.

Поседује лиценцу одговорног пројектанта из области грађевинарства (310) и лиценцу одговорног пројектанта из области енергетске ефикасности у зградарству (381).

Чланство у научним и стручним организацијама:
* Инжењерска комора Србије
* Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије
* Друштво грађевинских инжењера Новог Сада

Служи се енглеским језиком.

Живи у Новом Саду, ожењен је и има двоје деце.

Доцент
25.09.2015.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Процена стања и санација носеће АБ конструкције дома културе наон пожара

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Компаративна анализа основних својстава конструкцијских бетона справљених са различитим врстама лаких агрегата A comparative analysis of the basic properties of structural concrete made with different types of lightweight aggregates

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulatović V., Malešev M., Radeka M., Radonjanin V., Lukić I.: Evaluation of Sulfate Resistance of Concrete With Recycled and Natural Aggregates, Construction and Building Materials, 2017, Vol. 152, pp. 614-631, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V.: Basic Properties of Structural LWAC Based on Waste and Recycled Materials, Journal of Materials in Civil Engineering, 2016, ISSN 0899-1561, UDK: DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001696
(М23) Рад у међународном часописуMalešev M., Radonjanin V., Lukić I., Bulatović V.: The Effect of Aggregate, Type and Quantity of Cement on Modulus of Elasticity of Lightweight Aggregate Concrete, Arabian Journal for Science and Engineering, 2013, Vol. 38, No 2, pp. 705-711, ISSN 1319-8025, UDK: 10.1007/s13369-013-0702-2
(М23) Рад у међународном часописуRadonjanin V., Malešev M., Folić R., Lukić I.: Assessment and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre after Fire, Technical Gazette, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, ISSN 1330-3651
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЛукић И., Малешев М., Радоњанин В., Булатовић В., Дражић Ј.: Компаративна ЛЦА анализа греда справљених од нормалног и конструкцијског лакоагрегатног бетона, Грађевински материјали и конструкције, 2013, Вол. 56, Но 1, пп. 3-15, ИССН 0543-0798, УДК: 861
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниLukić I.: Comparative analysis of the basic properties of structural concrete made with different types of lightweight aggregates, 27. Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Vršac: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 18-20 Oktobar, 2017, pp. 29-44, ISBN 978-86-87615-08-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић С., Радоњанин В., Малешев М., Лукић И.: Life-Cycle Environmental Impact Assessment of Concrete, 1. Sustainability of Constructions Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, Drezden: COST C25, 6-7 Oktobar, 2008, pp. 5-16, ISBN 978-3-86780-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛукић И.: Comparative Life Cycle Impact Assessment of Short RC Columns and Composite Columns, 1. Sustainable Construction A Life Cycle Approach in Engineering, Malta: Faculty for the Built Environment, University of Malta, 23-25 Jul, 2010, pp. 59-66, ISBN 9789993209171
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМалешев М., Радоњанин В., Радека М., Миловановић В., Лукић И.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 1, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 159-168, ISBN 978-86-87615-02-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадоњанин В., Малешев М., Радека М., Лукић И., Миловановић В.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 2, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 169-178, ISBN 978-86-87615-02-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРосси Б., Лукић И., Иqбал Н., Ду Г., Ц Д., Паул Борг Р., Халлер П.: Life Cycle Impact Assessment of Steel, Composite, Concrete and Wooden Columns, 1. Sustainability of Constructions-Towards a better built environmental, Innsbruck: Department of Civil
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛукић И., Малешев М., Радоњанин В., Миловановић В.: A comparative analysis of environmental impacts of ordinary concrete and structural lightweight concrete, 3. IALCCE 2012 International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, Beč: Taylor
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛукић И., Радоњанин В., Малешев М., Миловановић В.: Effect of the lightweight aggregate, type and amount of cement on modulus of elasticity of lightweight aggregate concrete, 3. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Novi Sad, 21-23 Septembar, 2011, pp. 465-472, ISBN 978-86-7892-336-4, UDK: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: The assessment and repair of the precast RC structure exposed to fire, Journal of Applied Engineering Science, 2016, Vol. 14, No 1, pp. 1-6, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКовачевић Д., Радоњанин В., Малешев М., Влајић Љ., Лађиновић Ђ., Нинков Т., Ранковић С., Лукић И., Џолев И., Булатовић В.: Пробно оптерећење "Моста на Ади", Изградња, 2012, Вол. 66, Но 9-10, пп. 111-128, ИССН 0350-5421, УДК: 624.21.042
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРадоњанин В., Малешев М., Лукић И., Булатовић В.: Полимер-бетонски композити на бази рециклираног агрегата, Материјали и конструкције, 2009, Вол. 52, Но 1, пп. 91-107, ИССН 0543-0798, УДК: 666.972.12=861
(М52) Рад у часопису националног значајаЛукић И.: Примена ЛЦА у грађевинарству, НАУКА ПРАКСА, 2009, Вол. 1, Но 12, пп. 101-104, ИССН 1451-8341
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић Д., Радоњанин В., Малешев М., Влајић Љ., Лађиновић Ђ., Нинков Т., Ранковић С., Лукић И., Џолев И., Миловановић В.: Исптивање "Моста на Ади" пробним оптерећењем, 13. Конференција Савремена грађевинска пракса, Андревље: Факултет техничких наука, 17-18 Мај, 2012, пп. 201-220, ИСБН 978-86-7892-376-0
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниЛукић И., Радоњанин В., Малешев М.: Конструкцијски лакоагрегатни бетони са високим садржајем минералних додатака, 18. Савремена грађевинска пракса, Андревље: Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију, 26-27 Мај, 2016, пп. 201-220, ИСБН 978-86-7892-809-3
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниМалешев М., Шупић С., Радека М., Радоњанин В., Лабан М., Дражић Ј., Лукић И., Булатовић В.: ИСТРАЖИВАЊЕ ПРИМЕНЕ ПЕПЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНЕ БИОМАСЕ У ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОИЗВОДИМА У СРБИЈИ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ЕЦО БУИЛД, 20. Савремена грађевинска пракса, Андревље: ДНК ЦРЕАТИВЕ СТУДИО, 31-1 Мај, 2018, пп. 53-76, ИСБН 978-86-6022-052-5
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЛукић И.: Компаративна анализа основних својстава конструкцијских бетона справљених са различитим врстама лаких агрегата , Нови Сад, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2015, стр. 1-332
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаФакултет техничких наука25.09.2015.
Асистент-мастерГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаФакултет техничких наука21.02.2012.
Асистент-мастерГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаФакултет техничких наука23.12.2008.
Сарадник у наставиМатеријали у грађевинарству и технологија бетонаФакултет техничких наука01.01.2008.
Сарадник у наставиМатеријали у грађевинарству и технологија бетонаФакултет техничких наука01.01.2007.