ванр. проф. др Иван Лукић


Недостаје слика

др Иван Лукић

Ванредни професор


Телефон021/485-2407
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 311

Иван Лукић је рођен 9.7.1982. године у Ср. Митровици. Основну и средњу школу завршио је у Руми.

На Факултету техничких наука - Грађевински одсек је дипломирао је 2006. године, а на истом факултету је одбранио и докторску дисертацију 2015. године.

Од 2007. године запослен је на Факултету техничких наука у Новом Саду и прошао је сва наставна звања, од сарадника у настави до звања ванредног професора у које је изабран 2020. године. Учествује у извођењу наставе на свим нивоима студија, на три студијска програма: Грађевинарство, Архитектура и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара.

Као аутор или коаутор објавио је више од 70 радова у часописима и зборницима радова са научно-стручних скупова. На дан 7.02.2021. има 63 цитата и х-фактор 3, према СЦОПУС бази. Објавио је и четири рада у водећим међународним часописима. Радови обухватају широку тематику из области грађевинарства, а првенствено се односе на одрживо грађевинарство, примену нових грађевинских материјала, побољшање својстава бетонских композита, посебно применом рециклираних и отпадних материјала. Велики број радова односи се на дијагностику стања постојећих објеката, проблеме везане за класификацију оштећења и избор метода и материјала за санацију и повећање трајности конструкција као и енергетску ефикасност објеката. Део својих истраживања и радова реализовао је као истраживач на 4 национална (три ТР и један  ИИИ) и 4 међународна (ИПА, ЕУРЕКА, ЦОСТ, ЕРАСМУС+) научно-истраживачака пројекта. Рецензент је у врхунском међународном часопису „Цонструцтион анд Буилдинг Материалс“.

Добитник је награде за најбољу докторску дисертацију у периоду 2014. – 2017. година. коју додељује Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије за изузетна остварења у области истраживања материјала и Повеље „Иван Мамужић“ за изузетне резултате у области грађевинске струке, остварене у научном, стручном, пројектантском или извођачком раду, коју додељује Друштво грађевинских инжењера Новог Сада.

У оквиру рада на Факултету техничких наука у Новом Саду учествовао је у многим теренским и лабораторијским испитивањима различитих материјала и конструкција за потребе привреде. Ради на стандардним и нестандардним испитивањима грађевинских материјала. Учествује у прегледу, испитивању и санацији грађевинских објеката, укључивши и сложене инжењерске објекте као што су мостови, силоси и др. Као пројектант или Одговорни пројектант, учествовао је у изради 100+ пројеката за извођење, санацију, реконструкцију или енергетску санацију свих категорија објеката. Током студијског боравка уз рад на пројектима процене стања, санације и одржавања објеката, одржао је предавање у једној од највећих компанија у САД у тој области (Wисс, Јаннеy, Елстнер Ассоциатес, Инц.)

Члан је две радне групе формиране од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: РГ за припрему и праћење израде „Дугорочне стратегије за подстицање улагања у обнову националног фонда зграда“ (област Енергетска ефикасност) и РГ за израду „Предлога правилника за бетон и армирани бетон“, Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије и Друштва грађевинских инжењера Новог Сада.

Поседује лиценцу одговорног пројектанта из области грађевинарства (310) и лиценцу одговорног пројектанта из области енергетске ефикасности у зградарству (381).

Служи се енглеским језиком.

Ожењен је и има двоје деце

Ванредни професор
01.12.2023.
НазивУ Установи
Процена стања и санација носеће АБ конструкције дома културе наон пожара

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Компаративна анализа основних својстава конструкцијских бетона справљених са различитим врстама лаких агрегата A comparative analysis of the basic properties of structural concrete made with different types of lightweight aggregates

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulatović V., Malešev M., Radeka M., Radonjanin V., Lukić I.: Evaluation of Sulfate Resistance of Concrete With Recycled and Natural Aggregates, Construction and Building Materials, 2017, Vol. 152, pp. 614-631, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V.: Basic Properties of Structural LWAC Based on Waste and Recycled Materials, Journal of Materials in Civil Engineering, 2016, ISSN 0899-1561, UDK: DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001696
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDraganić (Vukoslavčević) S., Popov S., Laban M., Marković M., Lukić I., Malešev M., Radonjanin V.: Orthofaçade-Based Assisted Inspection Method for Buildings, Applied Sciences, 2022, Vol. 12, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠupić S., Bulatović V., Malešev M., Radonjanin V., Lukić I.: SUSTAINABLE MASONRY MORTARS WITH FLY ASH, BLAST FURNACE GRANULATED SLAG AND WHEAT STRAW ASH, Sustainability, 2021, Vol. 13, pp. 1-18, ISSN 2071-1050
(М23) Рад у међународном часописуMalešev M., Radonjanin V., Lukić I., Bulatović V.: The Effect of Aggregate, Type and Quantity of Cement on Modulus of Elasticity of Lightweight Aggregate Concrete, Arabian Journal for Science and Engineering, 2013, Vol. 38, No 2, pp. 705-711, ISSN 1319-8025, UDK: 10.1007/s13369-013-0702-2
(М23) Рад у међународном часописуRadonjanin V., Malešev M., Folić R., Lukić I.: Assessment and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre after Fire, Technical Gazette, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, ISSN 1330-3651
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЛукић И., Малешев М., Радоњанин В., Булатовић В., Дражић Ј.: Компаративна ЛЦА анализа греда справљених од нормалног и конструкцијског лакоагрегатног бетона, Грађевински материјали и конструкције, 2013, Вол. 56, Но 1, пп. 3-15, ИССН 0543-0798, УДК: 861
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниLukić I.: Comparative analysis of the basic properties of structural concrete made with different types of lightweight aggregates, 27. Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Vršac: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 18-20 Oktobar, 2017, pp. 29-44, ISBN 978-86-87615-08-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМаринковић С., Радоњанин В., Малешев М., Лукић И.: Life-Cycle Environmental Impact Assessment of Concrete, 1. Sustainability of Constructions Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, Drezden: COST C25, 6-7 Oktobar, 2008, pp. 5-16, ISBN 978-3-86780-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛукић И.: Comparative Life Cycle Impact Assessment of Short RC Columns and Composite Columns, 1. Sustainable Construction A Life Cycle Approach in Engineering, Malta: Faculty for the Built Environment, University of Malta, 23-25 Jul, 2010, pp. 59-66, ISBN 9789993209171
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМалешев М., Радоњанин В., Радека М., Миловановић В., Лукић И.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 1, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 159-168, ISBN 978-86-87615-02-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадоњанин В., Малешев М., Радека М., Лукић И., Миловановић В.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 2, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 169-178, ISBN 978-86-87615-02-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРосси Б., Лукић И., Иqбал Н., Ду Г., Ц Д., Паул Борг Р., Халлер П.: Life Cycle Impact Assessment of Steel, Composite, Concrete and Wooden Columns, 1. Sustainability of Constructions-Towards a better built environmental, Innsbruck: Department of Civil
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛукић И., Малешев М., Радоњанин В., Миловановић В.: A comparative analysis of environmental impacts of ordinary concrete and structural lightweight concrete, 3. IALCCE 2012 International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, Beč: Taylor
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛукић И., Радоњанин В., Малешев М., Миловановић В.: Effect of the lightweight aggregate, type and amount of cement on modulus of elasticity of lightweight aggregate concrete, 3. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Novi Sad, 21-23 Septembar, 2011, pp. 465-472, ISBN 978-86-7892-336-4, UDK: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: The assessment and repair of the precast RC structure exposed to fire, Journal of Applied Engineering Science, 2016, Vol. 14, No 1, pp. 1-6, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКовачевић Д., Радоњанин В., Малешев М., Влајић Љ., Лађиновић Ђ., Нинков Т., Ранковић С., Лукић И., Џолев И., Булатовић В.: Пробно оптерећење "Моста на Ади", Изградња, 2012, Вол. 66, Но 9-10, пп. 111-128, ИССН 0350-5421, УДК: 624.21.042
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРадоњанин В., Малешев М., Лукић И., Булатовић В.: Полимер-бетонски композити на бази рециклираног агрегата, Материјали и конструкције, 2009, Вол. 52, Но 1, пп. 91-107, ИССН 0543-0798, УДК: 666.972.12=861
(М52) Рад у часопису националног значајаЛукић И.: Примена ЛЦА у грађевинарству, НАУКА ПРАКСА, 2009, Вол. 1, Но 12, пп. 101-104, ИССН 1451-8341
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић Д., Радоњанин В., Малешев М., Влајић Љ., Лађиновић Ђ., Нинков Т., Ранковић С., Лукић И., Џолев И., Миловановић В.: Исптивање "Моста на Ади" пробним оптерећењем, 13. Конференција Савремена грађевинска пракса, Андревље: Факултет техничких наука, 17-18 Мај, 2012, пп. 201-220, ИСБН 978-86-7892-376-0
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниЛукић И., Радоњанин В., Малешев М.: Конструкцијски лакоагрегатни бетони са високим садржајем минералних додатака, 18. Савремена грађевинска пракса, Андревље: Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију, 26-27 Мај, 2016, пп. 201-220, ИСБН 978-86-7892-809-3
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниМалешев М., Шупић С., Радека М., Радоњанин В., Лабан М., Дражић Ј., Лукић И., Булатовић В.: ИСТРАЖИВАЊЕ ПРИМЕНЕ ПЕПЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНЕ БИОМАСЕ У ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОИЗВОДИМА У СРБИЈИ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ЕЦО БУИЛД, 20. Савремена грађевинска пракса, Андревље: ДНК ЦРЕАТИВЕ СТУДИО, 31-1 Мај, 2018, пп. 53-76, ИСБН 978-86-6022-052-5
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЛукић И.: Компаративна анализа основних својстава конструкцијских бетона справљених са различитим врстама лаких агрегата , Нови Сад, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2015, стр. 1-332
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаФакултет техничких наука25.09.2020.
ДоцентГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаФакултет техничких наука25.09.2015.
АсистентГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаФакултет техничких наука21.02.2012.
АсистентГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаФакултет техничких наука23.12.2008.
Сарадник у наставиМатеријали у грађевинарству и технологија бетонаФакултет техничких наука01.01.2008.
Сарадник у наставиМатеријали у грађевинарству и технологија бетонаФакултет техничких наука01.01.2007.