Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 2, Semestar: Zimski

Matematička analiza 23300.007
Verovatnoća, statistika i slučajni procesi3210.007
Signali i sistemi3210.007
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 13030.007
Engleski jezik - srednji2000.002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Modelovanje i simulacija komunikacionih sistema3120.007
Uvod u komunikacione mreže3210.007
Digitalna obrada signala3110.007
Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku3120.007
Engleski jezik - napredni srednji2000.002

Godina: 3, Semestar: Zimski

Osnovi digitalnih komunikacija2112.005
Uvod u teoriju informacija2111.005
Digitalni filtri2111.005
Operativni sistemi i konkurentno programiranje3030.007
Engleski jezik za inženjere 12000.002
Izborni predmet 13300.007

Godina: 3, Semestar: Letnji

Digitalne modulacije2111.005
IP tehnologije2112.005
Merni sistemi u telekomunikacijama2110.004
Digitalna obrada slike3020.005
Logičko projektovanje računarskih sistema 24031.008
Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku2000.002

Godina: 4, Semestar: Zimski

Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 22020.005
Izborni predmet 23120.006
Izborni predmet 331-210.006
Izborni predmet 43020.005
Izborni predmet 50-30-20-20.005
Stručna praksa0003.002

Godina: 4, Semestar: Letnji

Preduzetništvo u informaciono komunikacionim tehnologijama2110.004
Izborni predmet 62-30-120.005
Izborni predmet 72110.005
Izborni predmet 82-30-11-20.005
Izrada i odbrana diplomskog rada00010.0012
 Dokumenta